Informacje

Jan Paweł II wyniesiony na ołtarze. Honorowy obywatel Jasła błogosławionym

„To było coś niesamowitego. Każdy to musiał przeżyć w sposób szczególny. Trudno nieraz wyrazić słowami to uczucie, bo tak jak każde spotkanie z papieżem było inne tak każdy z nas ma własne przeżycia. Ale to są niesamowite chwile, które nigdy nie przeminą. W moim odczuciu one zawsze będą odżywały” – powiedział ksiądz Zbigniew Irzyk, proboszcz jasielskiej FARY, który w 2000 roku uczestniczył w delegacji wręczającej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, od dzisiaj błogosławionemu, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

To jedna z najważniejszych dat związanych z pontyfikatem naszego Wielkiego Rodaka, która zapisała się na trwałe na kartach historii naszej „małej Ojczyzny”.

Uchwałę o nadaniu tytułu podjęto podczas obrad XXV „nadzwyczajnej” Sesji Rady Miejskiej Jasła III kadencji, która odbyła się 16 października 2000 roku (dokładnie w 22 rocznicę pontyfikatu papieża Polaka). W uzasadnieniu do przyznania Ojcu Świętemu tytułu Honorowego Obywatela naszego miasta napisano m.in.:

„Rada Miejska Jasła III kadencji, wyrażając swoją wolę jednogłośnie i w pełnym składzie, pragnie nadać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i będzie uważać jego przyjęcie za wielki zaszczyt i wyróżnienie dla naszego miasta”.

20 listopada 2000 roku Ojciec Święty przyjął delegację władz samorządowych, duchownych jasielskich parafii oraz mieszkańców miasta w Sali Konsystorskiej watykańskiej bazyliki.

Te chwile z wielkim sentymentem wspomina dzisiaj burmistrz miasta, który wręczał wówczas papieżowi, a od dzisiaj wyniesionemu na ołtarze, Janowi Pawłowi II okolicznościowy medal Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Andrzej Czernecki

Okoliczności były niezwykłe, ponieważ dzień wcześniej mieliśmy bardzo dobre miejsca zarezerwowane na mszę świętą, gdzie były służby mundurowe z całego świata. Ale przyszliśmy kilkanaście minut za późno i nawet nie byliśmy w stanie wejść na plac przed Bazyliką, przy takim ogromnie pielgrzymów z całego świata. – wspomina Andrzej Czernecki.

Na drugi dzień mieliśmy niezwykłą okazję, już praktycznie nie mając nadziei na spotkanie z Ojcem Świętym, żeby być przyjętym w Sali Konsystorskiej, gdzie najpierw ojciec Hejmo wprowadził naszą delegację. Zostaliśmy, zgodnie z obowiązującym protokołem, ustawieni. Potem został wniesiony tron Ojca Świętego. Myśmy wtedy się zastanawiali w jakiej jest formie fizycznej, bo akurat wrócił z dosyć trudnej pielgrzymki w Austrii. Ale takim zdecydowanym krokiem, samodzielnie wkroczył do sali, zasiadł na tronie i zaczęła się cała uroczystość związana z przekazaniem tytułu.

Jan Paweł II, choć już wtedy był mocno schorowany, z wielką radością przyjął informację o przyznaniu mu tytułu.

Ojciec Święty, jak zwróciłem się do niego z prośbą o przyjęcie tego tytułu – wcześniej oczywiście uzgadnialiśmy ze Stolicą Apostolską czy możemy nadać ten tytuł, bo nie chcieliśmy tego czynić bez zgody Ojca Świętego – powiedział, że podatków płacił nie będzie. Przyjąłem to ze zrozumieniem. To są słowa, które zapamiętam na całe życie. Z taką pogodą ducha, z przynależną Ojcu Świętemu wielką charyzmą, a jednocześnie z takim dystansem do całego wydarzenia zwrócił się do mnie. – mówi Andrzej Czernecki.

A tak wizytę jasielskiej delegacji zapamiętał ksiądz Zbigniew Irzyk, proboszcz Parafii Farnej:

Ksiądz Zbigniew Irzyk

Papież już nie był mocny, bo to okres jego choroby i wydawało się, że nas nie przyjmie. Ale gdzieś w ostatnim momencie udało się jednak wejść na spotkanie z papieżem. On wtedy poświęcił nam dużo czasu, pytał o mieście. Znał doskonale miasto, znał środowisko, w którym jesteśmy. On był w naszym mieście kiedy symbole Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymowały po naszej Ojczyźnie. Był wtedy w Farze, przekazując ramy i świece, bo tylko o takich symbolach Matka Boża wędrowała po Ojczyźnie naszej. To było radosne spotkanie, bo nie tylko można było sobie zrobić zdjęcie – każdy miał pamiątkę. Wielu, kiedy rozmawiało z papieżem, później pytaliśmy co słyszałeś, co mówił do Ciebie, czy co Ty powiedziałeś. Ludzie z wrażenia zapominali, co mówili, bo to jest niesamowite przeżycie.

Dzisiaj, oprócz pamiątkowych fotografii, pozostają niezapomniane wspomnienia i zaszczyt: „tak, mogłem ucałować rękę błogosławionego!”.

Mam to szczęście, że mogłem ucałować rękę Ojca Świętego, usłyszeć od niego słowa skierowane do mieszkańców Jasła. A uwiecznienie tego wydarzenia jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze, że miałem okazję bezpośrednio rozmawiać ze świętym. – podkreśla Andrzej Czernecki.

Ksiądz Zbigniew Irzyk: – Niewątpliwie to jest coś niesłychanego. Mogę powiedzieć, że to opatrzność Boża sprawiła. Z tego trzeba wyciągnąć dobre wnioski, żeby starać się przynajmniej trochę być podobnym do papieża. Trochę – bo to nie jest możliwe, bo to człowiek, który jest święty, a my dążymy do świętości. Na pewno jest to wzór, który jakoś zobowiązuje i powoduje, że człowiek chce być lepszym. Te chwile, które przeżywamy tym bardziej będą wspomnieniem tamtych wydarzeń, ale myślę też dadzą na nowo ducha do pięknego postępowania.

Andrzej Czernecki jako burmistrz miasta miał jeszcze inną okazję do spotkania „na żywo” z Ojcem Świętym. Był to czerwiec 1998 roku. Podczas „rzeszowskiej” pielgrzymki do Watykanu, w której uczestniczyli także: przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Smyka, sekretarz miasta Tadeusz Górczyk, przedstawiciele Rady Miasta, Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle oraz księża, jasielska delegacja złożyła Janowi Pawłowi II podziękowania za ustanowienie u Boga patronem miasta Świętego Antoniego Padewskiego.

Posłuchaj wypowiedzi Andrzeja Czerneckiego:

„Pozdrawiam znane mi Jasło i Siostry Wizytki”

W 2003 roku odbył się w Jaśle wielki piknik integracyjny pod hasłem: „JASŁO bez barier – Integracyjny Raj Koncert 2003”, który był nie tylko prezentacją zespołów chrześcijańskich – był wydarzeniem, które miało pomóc w pełniejszym zrozumieniu słowa INTEGRACJA.

Podczas integracyjnej mszy świętej na telebimach ustawionych na płycie Rynku transmitowano „na żywo” z Watykanu modlitwę Anioł Pański, której przewodniczył Jan Paweł II. Papież kończąc modlitwę pozdrowił nas słowami: „Dziś łączymy się przez telewizję z Jasłem, aby pozdrowić niepełnosprawnych na koncercie z okazji ich roku. Pozdrawiam znane mi dobrze Jasło, pozdrawiam siostry wizytki obecne w tym mieście od 100 lat. Wszystkim z całego serca błogosławię”.

To było wyjątkowe wydarzenie, bo w stulecie lokacji Sióstr Wizytek w Jaśle. Ojciec Święty w modlitwie Anioł Pański – myśmy się spodziewali tego, ale myślę, że większość mieszkańców nie wiedziała o tym – pozdrawia dobrze znane mu Jasło i Siostry Wizytki. Wtedy cały świat usłyszał o Jaśle, o naszych siostrach, które są dla nas ogromną chlubą i powodem do dumy. Ojciec Święty tylko nam wszystkim o tym przypomniał. – powiedział Andrzej Czernecki.

Dzisiaj, oprócz wspomnień o błogosławionym Janie Pawle II, postać Honorowego Obywatela Miasta (niewiele samorządów w Polsce może poszczycić się takim wyróżnieniem), przypominają też:

– dzwon przy Kościele Farnym, w którym jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła przebywał z wizytą podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Posiada napis „R.P. 1983 DLA UCZCZENIA – PAPIEŻA POLAKA – W 13 ROCZNICĘ – JEGO POBYTU W JAŚLE – DZWON TEN UFUNDOWALI – PARAFIANIE JASIELSCY”. Na dzwonie umieszczono postać Jana Pawła II z rozłożonymi rękami uniesionymi ku górze oraz herb wytwórni dzwonów Janusza Felczyńskiego z Przemyśla

– ulica – uchwałą Rady Miejskiej Jasła z dnia 30 maja 1996 roku zmieniono nazwę ulicy Hanki Sawickiej, nadając jej patronat Jana Pawła II. Ulica swój bieg rozpoczyna na wysokości Urzędu Miejskiego i w linii prostej ciągnie się do skrzyżowania z ulicą Jana Kasprowicza.

– Centrum Charytatywne CARITAS – obiekt usytuowany przy ulicy Za Bursą został poświęcony przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego 3 października 2000 roku

– pomnik – pomnik Jana Pawła II został usytuowany przy wejściu do kościoła parafialnego pw. Dobrego Pasterza na Osiedlu Jasło-Sobniów. Poświęcił go w 2010 roku ksiądz biskup Edward Białogłowski. Autorem projektu jest Kazimierz Rochecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. U jego podnóża umieszczono jeden z cytatów Ojca Świętego: „Ja jestem Dobrym Pasterzem”.

– Centrum Rekolekcyjne – „Budynek jest aktualnie w budowie. Na pewno będzie nosił imię Jana Pawła II, ale trochę to jeszcze potrwa. Funduszy jest trochę mało, niemniej jednak myślę, że jakoś to się uda ukończyć. Będzie to miejsce, gdzie młodzież będzie miała możliwość pobytu na różny sposób realizacji nie tylko swoich pięknych wartości duchowych, ale także poprzez możliwości pokazania się. To wszystko jeszcze jest w planach. Mam nadzieję, że z pomocą Bożą i ludzką jakoś wszystko uda się to zrealizować.” (ksiądz Zbigniew Irzyk, proboszcz Parafii Farnej)

DAMIAN PALAR
d.palar@terazjaslo.pl

Fotorelacja ZOBACZ FOTOGALERIĘ: „Pomnik Jana Pawła II w Jaśle”

SŁOWA KLUCZOWE