Informacje

Miliony złotych na rozwój wsi powiatu jasielskiego

Ponad 4,5 miliona złotych trafi do samorządów gminnych oraz parafii rzymskokatolickich z terenu powiatu jasielskiego na rozwój obszarów wiejskich. Dzięki unijnej dotacji zostaną zmodernizowane domy ludowe, kościoły, wybudowane nowe miejsca parkingowe, czy rozbudowana infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

Logo PROW

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach ubiegłorocznego naboru w województwie podkarpackim złożono 192 wnioski o dofinansowanie (beneficjentami są: gminy, parafie rzymskokatolickie, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe). Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2011 roku zatwierdzono do realizacji aż 179 projektów (93%) opiewających na łączną kwotę 51 909 493,00 złotych.

W czwartek (05.05) w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie zostały podpisane umowy z beneficjentami, którzy znaleźli się na liście rankingowej.

Lista operacji z terenu powiatu jasielskiego zakwalifikowanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do współfinansowania dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w kolejności: nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, całkowity koszt operacji z VAT, koszty kwalifikowane operacji i wnioskowana kwota pomocy):

– Gmina Nowy Żmigród „Rozbudowa i remont Domu Ludowego w Nienaszowie” (755 645,48 zł – 592 246,27 zł – 296 123,00 zł)

– Gmina Nowy Żmigród „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Skalniku” (333 622,22 zł – 273 493,62 zł – 202 385,00 zł)

– Gmina Skołyszyn „Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturalnej na terenie gminy Skołyszyn” (563 424,93 zł – 461 823,71 zł – 287 202,00 zł)

– Gmina Tarnowiec „Remont budynków Domów Ludowych w Gliniczku i w Umieszczu oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingu przy Domu Ludowym w Czeluśnicy” (723 341,98 zł – 594 835,70 zł – 440 464,00 zł)

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła w Cieklinie „Wymiana pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej na blachę miedzianą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi wraz z wymianą deskowania na Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Cieklinie – etap końcowy” (186 689,37 zł – 186 689,37 zł – 140 017,00 zł)

– Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu „Remont pokrycia dachowego Kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu” (241 984,54 zł – 241 984,54 zł – 181 488,00 zł)

– Gmina Dębowiec „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Dębowieckiej” (2 058 539,29 zł – 1 687 327,27 zł – 500 000,00 zł)

– Gmina Kołaczyce „Remont i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Kołaczycach oraz w Bieździadce” (567 502,38 zł – 466 178,97 zł – 349 634,00 zł)

– Gmina Krempna „Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska” (617 146,25 zł – 507 502,24 zł – 380 626,00 zł)

– Gmina Jasło „Dokończenie budowy budynku rekreacyjno-sportowego w Żółkowie oraz przeprowadzenie remontu i modernizacji Domów Ludowych w Warzycach i Bierówce” (813 260,69 zł – 666 607,12 zł – 499 947,00 zł)

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Błażkowej „Wykonanie elementów infrastruktury technicznej i małej architektury w obrębie kościoła w Błażkowej” (610 810,55 zł – 610 810,55 zł – 458 107 zł)

– Gmina Brzyska „Odnowa centrum wsi Dąbrówka poprzez zagospodarowanie parku dworskiego oraz placu przy Domu Ludowym” (342 898,00 zł – 281 063,93 zł – 210 797,00 zł)

– Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa i Męczennika w Sieklówce „Remont placu parkingowego, utwardzenie powierzchni gruntu na działce przy kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa i Męczennika w Sieklówce” (298 779,79 zł – 298 779,79 zł – 224 084,00 zł)

– Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej „Wykonanie parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Kościoła Parafialnego w Krempnej” (359 954,96 zł – 359 954,96 zł – 260 345,00 zł)

– Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Jaśle „Remont istniejącego urządzenia budowlanego – placu postojowego na działce nr 688 w Nowym Gliniku, gmina Tarnowiec” (76 653,16 zł – 76 653,16 zł – 57 489,00 zł)

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE