Informacje

Obejmie mandat radnego bez głosowania

Zmiany w Radzie Gminy Osiek Jasielski. 64-letni Albin Wierdak obejmie mandat po jednym z radnych, który nie dostarczył na czas swojego oświadczenia majątkowego. Nowy radny nie musiał prowadzić intensywnej kampanii wyborczej – był jedynym kandydatem w wyborach uzupełniających.

Rada Gminy w Osieku Jasielski. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wybory uzupełniające w Osieku Jasielskim zostały ogłoszone po rezygnacji Andrzeja Ciureja (startował z Komitetu Wyborczego Wyborców „Przymierze Samorządowe Podkarpacia” otrzymując 95 głosów), który nie złożył w ustawowym terminie oświadczenia majątkowego. Procedura przewiduje, że każdy radny w ciągu trzydziestu dni od złożenia ślubowania ma obowiązek przedłożyć oświadczenie o stanie posiadanego majątku. Po upływie terminu przewodniczący Rady Gminy wzywa radnego, który nie dopełnił formalności do niezwłocznego złożenia dokumentu w ciągu czternastu dni od daty skutecznego doręczenia wezwania.

W związku z brakiem odpowiedzi Rada Gminy na sesji w dniu 11 lutego 2011 roku wygasiła mandat radnemu i przesłała stosowną uchwałę do Wojewody Podkarpackiego oraz Komisarza Wyborczego w Krośnie. Wojewoda rozpisał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym obejmującym sołectwo Osiek Jasielski na niedzielę 8 maja, podając jednocześnie kalendarz wyborczy.

Jedynym kandydatem, który zgłosił się w ustawowym terminie, był 64-letni Albin Wierdak. W związku z tym otrzymał on mandat radnego, bez konieczności przeprowadzenia bezpośredniego głosowania przy urnach wyborczych.

Nowy radny będzie mógł rozpocząć pracę jeszcze w tym tygodniu. Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim Piotr Wojdacz zwołał sesję na najbliższy czwartek. Początek obrad o godzinie 10-tej.

Do obsadzenia jest również mandat w gminie Brzyska. Po śmierci wieloletniej radnej Elżbiety Magudy z Błażkowej Wojewoda Podkarpacki, w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Krośnie, rozpisał wybory uzupełniające do miejscowej rady na niedzielę 12 czerwca. Termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej upływa o północy 13 maja bieżącego roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Obejmie mandat radnego bez głosowania”