Informacje

Policja: jasielskie pozostaje jednym z najbezpieczniejszych regionów na Podkarpaciu

92. rocznicę powołania przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej Policji Państwowej świętowali dzisiaj funkcjonariusze garnizonu jasielskiego, pracownicy cywilni komendy, emerytowani policjanci oraz społeczni partnerzy formacji, która na co dzień strzeże bezpieczeństwa i ładu społecznego mieszkańców naszego powiatu.

Święto Policji 2011
Obchody Święta Policji w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W swoim wystąpieniu podczas uroczystej akademii z okazji powiatowych obchodów Święta Policji pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Artur Dudek (na dzisiejszych uroczystościach zastępował komendanta powiatowego Roberta Woźnika, który ma kontuzję nogi) przypomniał o długoletniej i bogatej historii reprezentowanej przez siebie formacji mundurowej.

Nasza służba ma bogatą tradycję. Pojutrze mija kolejna, 92 już rocznica, powstania polskiej Policji, którą mamy zaszczyt reprezentować. 24 lipca 1919 roku Sejm ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji państwowej. Ten doniosły akt prawny określił charakter naszej formacji jako „organu wykonawczego władz państwowych i samorządowych, który ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego”. Minęło wiele lat od tej chwili, jednak dziś, choć realia są zupełnie inne, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego nie traci, ale rzec można zyskuje na aktualności. Obok zdrowia i edukacji bezpieczeństwo jest obszarem, który ma największy wpływ na jakość życia ludzi, bowiem poczucie bezpieczeństwa było, jest i zawsze będzie podstawowym pragnieniem każdego człowieka. – mówił mł. insp. Artur Dudek.

Dzięki pracy funkcjonariuszy garnizonu jasielskiego, pracowników cywilnych komendy oraz społecznych partnerów Policji, nasz powiat jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w województwie podkarpackim, o czym świadczy analiza statystyk z ostatnich lat.

Na terenie naszego powiatu znacznie zniżono poziom przestępczości w największym stopniu szkodliwej społecznie: przestępczości o charakterze kryminalnym. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat liczba stwierdzonych czynów tej kategorii zmniejszyła się o prawie 120 przestępstw. W tym roku również podejmujemy wszelkie starania, aby utrzymać tę niezwykle korzystną tendencję. Zdołaliśmy także zwiększyć skuteczność naszej pracy wykrywczej. Wykrywalność ogółem w 2010 roku wyniosła 81,4 procent i była wyższa o ponad 8 procent od średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie. Poziom wykrywalności jasielskich policjantów w minionym roku był najwyższym w ciągu minionych siedmiu lat. Na podkreślenie zasługuje również, że w ostatnich dwóch latach na drogach powiatu jasielskiego znacznie zmniejszyła się liczba osób, które zginęły w wypadkach. W 2008 roku śmierć poniosło 17 osób, w 2010 5, tj. o 70 procent mniej. Liczba wypadków natomiast zmniejszyła się o 30 procent. – powiedział.

Mimo nagłaśnianych ostatnio w ogólnopolskich mediach incydentów z udziałem jasielskich policjantów, formacja ta nadal cieszy się dużym zaufaniem społecznym.

Podkreślił to również zastępca komendanta. – Sondaże opinii publicznej od lat dowodzą wysokiego zaufania do Policji. Badania przeprowadzone w marcu 2011 roku wskazują na fakt, że 79 procent Polaków czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy. Prawie 2/3 uznaje Policję za skuteczną, a 64 procent respondentów dobrze ocenia pracę funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w okolicy miejsca ich zamieszkania. Niestety mieliśmy też nieodpowiedzialne zachowania niektórych policjantów. Takich funkcjonariuszy nie widzimy w swoich szeregach. Według badań, Podkarpacie jest jednym z tych regionów, w którym praca policjantów oceniania jest najlepiej. Do tego stanu rzeczy znacznie przyczyniają się starania jasielskich policjantów. – powiedział.

Artur Dudek dodał też, że „policjant winien być skuteczny, mający przewagę nad przestępcą, a z drugiej strony życzliwy i uprzejmy dla obywatela”.

Oto czego od nas oczekuje społeczeństwo. Będziemy tak kierunkować nasze działania, by właśnie tak postrzegano jasielskich policjantów. – dodał.

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Józef Gdański przesłał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Roberta Woźnika list okolicznościowy, w którym czytamy: „Z okazji Święta Policji składam Panu Komendantowi oraz podległym Panu funkcjonariuszom i pracownikom Policji serdeczne gratulacje i życzenia. 92 lata temu Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji Państwowej, powołując do życia niezwykle ważną dla odradzającego się państwa polskiego formację stojącą na straży bezpieczeństwa obywateli. Służba w Policji wymagała i nadal wymaga wysokiego poczucia odpowiedzialności, ciągłej gotowości i szybkości działania. Związana jest z codziennym poświęceniem, odwagą i narażeniem tego, co dla każdego człowieka jest najważniejsze i najcenniejsze: narażenie własnego zdrowia, a nawet życia dla ratowania innych. Dzisiejsze święto jest okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć jak również mobilizacji do dalszej konsekwentnej i ofiarnej służby naszemu społeczeństwu. W dniu naszego święta dziękuję Wam za to, że każdego dnia z pełną odpowiedzialnością wypełniacie powierzone obowiązki służbowe, skutecznie strzegąc bezpieczeństwa obywateli. Macie wiele powodów do dumy, a Wasze poświęcenie oraz wysiłki są cenione i szanowane przez społeczeństwo. Dziękuję za dobre wyniki w pracy, za ogromny trud wkładany w codzienną służbę polskiemu społeczeństwu. Dziękuję również Waszym bliskim za wsparcie, za wyrozumiałość, za budowanie rodzinnych więzi (…)”.

Święto Policji to tradycyjnie okazja do wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awansowanych zostało 63 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle (czterech w korpusie oficerskim, trzydziestu w korpusie aspiranckim i dwudziestu dziewięciu podoficerów). W 2011 roku grono oficerów Komendy zwiększyło się o dwóch funkcjonariuszy – stopień podkomisarza Policji otrzymali: asp. Bartosz Pusz i mł. asp. Grzegorz Żytniak.

Za długoletnią służbę i wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz porządku publicznego wyróżnieni medalem złotym „Za długoletnią służbę”: podinsp. Zbigniew Mijal, asp. sztab. Marian Krajciewicz, asp. sztab. Jan Byczek, medalem srebrnym „Za długoletnią służbę”: asp. Jerzy Solecki, odznaką brązową „Zasłużony policjant”: kom. Alojzy Pasiowiec, podkom. Bogusław Filip, listem gratulacyjnym od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie: sierż. Sławomir Gucwa.

Nagrodę samorządu powiatu jasielskiego oraz burmistrza miasta Jasła odebrali w tym roku: asp. Anna Śnieżek i asp. Krzysztof Kościółek.

Życzenia z okazji dzisiejszych uroczystości składali kolejno:

Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego
Z całego serca w imieniu własnym, zarządu i działaczy Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego chcę Wam podziękować. Podziękować za to, co czynicie dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego, to jest dzieci. Mam pełną świadomość, że w zeszłym roku wspólnymi siłami: miasta, powiatu, Policji, społecznych działaczy, w Jaśle oddaliśmy Miasteczko Ruchu Drogowego. Wiele z Was obecnych tutaj było na otwarciu. Mam również świadomość tego, że za parę dni – 5 czerwca – powódź nam to zniszczyła. Potrafiliśmy to wszystko wydźwignąć, dzięki wspaniałym ludziom. Samorząd miasta Jasła wziął ten ciężar gatunkowy. Ktoś powie: firmy ubezpieczeniowe coś zwróciły. Tak, ale gdyby nie ludzie takiego pokroju jak są obecni na sali, z tego byśmy się nie dźwignęli.

Adam Kmiecik, starosta jasielski
W dniu Święta Policji pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym, w imieniu Zarządu Powiatu, wszystkich pracowników starostwa dla wszystkich pracowników komendy: zarówno mundurowych, jak też cywilnych, wszelkiej pomyślności. Aby wszystkie Wasze zamierzenia, zarówno te prywatne jak i zawodowe, się spełniły i aby Waszej pracy nieustannie towarzyszyła wdzięczność wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Nie sposób dzisiaj nie wspomnieć o tym, że we wszystkich formacjach zarówno policyjnej, samorządowej jak i innej, mają miejsce zdarzenia niepożądane, o których szybko chcielibyśmy zapomnieć. Naszą ciężką pracą zarówno samorządowcy, jak też policjanci udowodnijmy, że te zdarzenia są zdarzeniami pojedynczymi i że nie są to przyjęte standardy w naszych formacjach, a jedynie wybryki nieodpowiedzialnych pojedynczych członków naszych formacji.

Leszek Znamirowski, zastępca burmistrza miasta Jasła
Z okazji uroczystości Święta Policji proszę przyjąć słowa uznania za pełnioną przez Państwa służbę, niejednokrotnie wymagającą poświęceń oraz odwagi. Władze samorządowe z szacunkiem odnoszą się do pracy jasielskich policjantów. Dziękuję za pracę oraz wysiłek, który każdego dnia wkładacie Państwo w utrzymanie porządku publicznego. Jestem przekonany, że działalności Policji w pozytywny sposób oddziałowuje na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jasła oraz regionu jasielskiego. W imieniu własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców Jasła pragnę pogratulować policjantom awansowanym dziś na wyższe stopnie służbowe, odznaczonym i wyróżnionym. Wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji życzę wielu sukcesów w pracy oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Fotorelacja ZOBACZ FOTOGALERIĘ: Powiatowe Obchody Święta Policji 2011 w Jaśle (zdjęć: 45, fot. Damian Palar)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Policja: jasielskie pozostaje jednym z najbezpieczniejszych regionów na Podkarpaciu”

  1. Nasi cudowni dzielni policjanci. Działający tylko dla dobra obywatela. Jakie to romantyczne. I Pan Dudek tak pięknie mówi. Kochana redakcjo proszę, dajcie zdjęcia wszystkich dzielnych odznaczonych do galerii.