Informacje

W Nowym Żmigrodzie powstało Sanktuarium bł. Władysława Findysza

Biskup rzeszowski Kazimierz Górny wyniósł kościół parafialny pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie do rangi Sanktuarium Diecezjalnego błogosławionego księdza Władysława Findysza.

Sanktuarium Diecezjalne bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

„Ziemia żmigrodzka w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po niej dotknięta wieloma cierpieniami i ofiarami została ubogacona przez Boga dobroczynną posługą duszpasterską i świadectwem chrześcijańskiego życia aż do męczeństwa przez księdza Władysława Findysza, proboszcza parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Kult kapłana i męczennika trwający nieprzerwanie od jego śmierci został potwierdzony przez beatyfikację dnia 19 czerwca 2005 roku. Kościół parafialny w Nowym Żmigrodzie, gdzie dziś spoczywają relikwie błogosławionego, od tego czasu jest miejscem licznych pielgrzymek wiernych. W związku z powyższym niniejszym dekretem dla dobra duchowego wiernych, na podstawie kanonu 1230 kodeksu prawa kanonicznego, eryguję w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie Sanktuarium Diecezjalne błogosławionego Władysława Findysza, kapłana i męczennika” – czytamy w dekrecie erygowania sanktuarium podpisanym przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego.

Kustoszem sanktuarium został proboszcz żmigrodzkiej parafii ksiądz Henryk Maguda.

W dzisiejszych uroczystościach wspomnienia błogosławionego kapłana i męczennika w Nowym Żmigrodzie wzięli udział kapłani diecezji rzeszowskiej na czele z księdzem biskupem Kazimierzem Górnym oraz kanonikami kapituł kolegiackich, samorządowcy, poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych oraz szkół z terenu całej gminy, mieszkańcy gminy Nowy Żmigród oraz wierni z całego powiatu jasielskiego.

Homilię wygłosił rodak ziemi żmigrodzkiej ksiądz arcybiskup Edward Nowak, w latach 1990-2007 sekretarz watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, od sierpnia 2010 roku honorowy obywatel gminy Nowy Żmigród.

„Sanktuarium umożliwia przemianę, w sanktuarium człowiek otrzymuje utracone dobra duchowe, w sanktuarium dokonują się przemiany, nawrócenia, sanktuarium umacnia duchowo człowieka do podjęcia dalszego, lepszego życia i do podjęcia wędrówki przez ziemię do domu Ojca Niebieskiego. Wyrażamy więc wdzięczność Panu Bogu, wyrażamy wdzięczność naszemu kościołowi w osobie księdza biskupa rzeszowskiego, że takim sanktuarium stała się właśnie świątynia żmigrodzka. Stała się ona sanktuarium przez wielką posługę kapłańską, przez heroiczną pracę, przez męczeństwo błogosławionego Władysława Findysza, tutejszego proboszcza.” – mówił kapłan.

Władysław Findysz (1907-1964) – urodził się w Krościenku Niżnym w dzisiejszym powiecie krośnieńskim. Po złożonym w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie egzaminie maturalnym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (1927 rok). 6 czerwca 1932 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz na Ukrainie (w Borysławiu i Drohobyczu) oraz na Podkarpaciu (w Strzyżowie i jasielskiej Farze). W 1942 roku został proboszczem parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie, a później dziekanem dekanatu żmigrodzkiego. Z miejscowością związał się duchowo na 23 lata.

Przypominając życiorys błogosławionego ksiądz arcybiskup Edward Nowak podkreślił, że żmigrodzka „parafia nie była łatwym terenem do pracy”.

„Obejmowała rozległy i górzysty teren sięgający aż do granic ze Słowacją. Liczyła ponad dwadzieścia miejscowości z kościołami dojazdowymi. Ludność była zróżnicowana etnicznie i religijnie. Żyli tutaj Polacy, Żydzi, Łemkowie, Grekokatolicy i Prawosławni. Od pierwszych dni swojej pracy zaangażował się bardzo mocno duszpastersko. Szczególnie trudny był okres II wojny światowej. Był na naszych ziemiach silny ruch oporu przeciw niemieckim okupantom. Miały miejsce liczne aresztowania, liczne morderstwa, były straszliwe tortury, były egzekucje, było wiele rozpaczy, było wiele załamań. Miała miejsce eksterminacja ludności żydowskiej w pobliskim Hałbowie. Wiemy, zbiorowa mogiła pokrywa tam ciała około 1200 osób. Proboszcz spieszył z pomocą jak tylko mógł, a później przyszły ciężkie walki. Słynna dolina śmierci na Przełęczy Dukielskiej, bombardowania, pożary Żmigrodu, wysiedlenie mieszkańców. I w tych ciężkich latach, cierpiąc razem z ludźmi, budził wiarę w Pana Boga. Wlewał nadzieje na przetrwanie. Organizował pomoc, zachęcał do pracy”. – powiedział.

Po wojnie ksiądz Władysław Findysz był prześladowany przez komunistyczne władze. W 1963 roku został osadzony na dwa i pół roku więzienia za swoją działalność duszpasterską. W 2005 roku, po pięcioletnim procesie beatyfikacyjnym, został wyniesiony przez papieża Benedykta XVI na ołtarze. W kościele w Nowym Żmigrodzie, od dzisiaj sanktuarium błogosławionego, znajduje się sarkofag z jego relikwiami.

W powiecie jasielskim to piąte miejsce kultu religijnego obok: Sanktuarium Matki Bożej Pojednawczymi Grzeszników w Dębowcu, Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Gór w Skalniku oraz Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego w Jaśle.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE