Kultura | rozrywka | edukacja

III Konferencja Ekologiczna (zapowiedź)

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle organizuje po raz trzeci Konferencję Ekologiczną adresowaną do nauczycieli biologii i przyrody (także opiekunów szkolnych kół ekologicznych i ich uczestników) z regionu Polski południowo-wschodniej.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

W tym roku tematem konferencji jest: „Człowiek i dzikie zwierzęta – wzajemne relacje na przykładzie przyrody Beskidu Niskiego”.

Konferencja ma na celu edukację z zakresu biologii, ekologii oraz zachowań dzikich zwierząt, ich roli w gospodarczej i społecznej działalności człowieka. Podczas Konferencji chcemy odpowiedzieć na pytanie: Czy dzikie zwierzęta Beskidu Niskiego stanowią zagrożenie dla człowieka i jego działalności? Czy możliwa jest harmonijna współegzystencja człowieka i dzikich zwierząt?

Wykładowcami będą pracownicy Magurskiego Parku Narodowego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Krakowie oraz Lasów Państwowych. Partnerem Głównym wydarzenia jest Grupa LOTOS S.A., współorganizatorem Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 października 2011 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle (część I – teoretyczna) oraz w Magurskim Parku Narodowym (część II – w terenie).

Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody (także opiekunowie szkolnych kół ekologicznych) szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, dębickiego, strzyżowskiego, gorlickiego, tarnowskiego i innych, oraz uczniowie w wieku – od 15 roku życia.

Można jeszcze zgłaszać swój udział – formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.mdkjaslo.pl. Zapraszamy!

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE