Kultura | rozrywka | edukacja

„Noworoczny Dar 2012”: kwesta na holter do specjalistycznych badań serca

Już w sobotę (14 bm.) blisko 30 pierwszych wolontariuszy XV „Noworocznego Daru” (z Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 3 oraz I i II LO) wyszło z puszkami na ulice Jasła, zbierać datki na zakup sprzętu medycznego dla jasielskiego szpitala. Większa grupa młodzieży będzie kwestować jutro.

Kwesta na Noworoczny Dar 2012
Fot. © JASIELSKI DOM KULTURY

Również jutro (niedziela 15 bm.) o godz. 17. w kościele OO. Franciszkanów odbędzie się główny koncert akcji, w wykonaniu jednego z najstarszych i najbardziej znanych polskich zespołów muzyki chrześcijańskiej „Fioretti”.

W tym roku pieniądze z Noworocznego Daru chcielibyśmy przeznaczyć na zakup holtera EKG z rejestratorem do specjalistycznych badań serca – mówi Zbigniew Betlej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Urządzenie kosztuje około 55 tys. zł. To duża kwota, ale dyrekcja szpitala i organizatorzy akcji mają nadzieję, że dzięki ludziom dobrej woli uda się ją zebrać. Liczy się każdy grosz.

Akcję charytatywną „Noworoczny Dar” od początku organizują wspólnie OO. Franciszkanie z Jasła i Jasielski Dom Kultury. Zawsze towarzyszą jej prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży w JDK oraz szkołach i przedszkolach, podczas których zbierane są wolne datki. Punktem kulminacyjnym akcji jest kwesta uliczna prowadzona przez wolontariuszy z jasielskich szkół. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć jasielski szpital mogą też wpłacać dowolne kwoty na udostępniane co roku przez OO. Franciszkanów konto: Bank PKO S.A. I Oddział Jasło: 75124023371111000037403607 z dopiskiem „Noworoczny Dar”.

Przez 14 lat organizowania „Noworocznego Daru” zebrano ponad 300 tys. zł dla jasielskiego szpitala. Dzięki akcji kupione zostały m.in.: defibrylator do karetki pogotowia, kardiomonitor, spirometr i rhinotest dla oddziału dziecięcego, inkubator dla oddziału neonatologii, respirator dla noworodków, kardiomonitor z zasilaniem sieciowo-bateryjnym do transportu wewnętrznego, łóżka rehabilitacyjne, inhalatory, aparatura monitorująca pracę serca i oddech ciężko chorych dzieci, kardiotokograf do monitorowania pracy serca dziecka w łonie matki i zapisu czynności skurczowej macicy, kardiomonitory, kapnografy i pompy infuzyjne oraz respirator dla oddziału neonatologicznego (urządzenie kosztowało 80 tys. zł; 32 tys. zł pochodziły z Noworocznego Daru, pozostałą część potrzebnej kwoty szpital dołożył z własnych środków).

Pieniądze z piętnastego „Noworocznego Daru” dyrekcja szpitala chce przeznaczyć na zakup holtera EKG z rejestratorem. Jest to nie krępujący ruchów aparat do całodobowego monitorowania i rejestrowania pracy serca pacjenta.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE