Informacje

Antoni Pikul nowym zastępcą burmistrza

Od 1 lutego funkcję pierwszego zastępcy burmistrza Jasła sprawuje Antoni Pikul. Do obowiązków nowego zastępcy będzie należało nadzorowanie pionem infrastruktury technicznej, a więc sprawowanie kontroli nad wydziałem inwestycji, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, geodezji, zamówień publicznych oraz gospodarki mieniem.

Antoni Pikul
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Pół roku pracy pana Antoniego Pikula w urzędzie, na stanowisku kierownika wydziału inwestycji potwierdziło jego zawodowe kwalifikacje, a także pokazało, iż znakomicie sprawdzi się na stanowisku koordynatora wielu działań międzywydziałowych. Praca w urzędzie miasta w obecnym w roku i latach kolejnych będzie pracą w dużej części związaną z realizacją budżetu proinwestycyjnego więc osoba, która w sposób sprawny będzie nadzorowała inwestycje jest niezwykle potrzebna. Pan Pikul prze ostatnie lata zarządzał dużymi projektami więc koordynacja jest jego mocna stroną – podkreślał Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła przedstawiając swojego nowego zastępcę.

Pierwszy zastępca burmistrza jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, Wydziału Architektury. Od 16 sierpnia ub.r. do 31 stycznia br. obejmował stanowisko kierownika Wydziału Inwestycji UMJ.

Antoni Pikul był działaczem związkowym „Solidarności”, działał w podziemiu, także w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. Był wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Jasła I kadencji, wicemarszałkiem sejmiku województwa obecnie krośnieńskiego. Od 1978 roku pracował w różnych biurach projektowych, przez 16 lat prowadził własną działalność projektową.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE