Informacje

Biuletyn sesyjny z XX sesji Rady Miejskiej Jasła

MKS-em do szkoły

Do końca bieżącego roku Dzieci z Glinika Polskiego, Nowego Glinika, Łajsc i Łubienka będą dowożone do Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim autobusami Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. W wakacje autobusy nie będą kursowały. Koszty przewozu w wysokości 75 tys. zł rocznie pokryje Gmina Tarnowiec. Na zawarcie stosownej umowy Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na sesji 30 stycznia br. Odrębne porozumienie z Gminą Tarnowiec zawarto w sprawie partycypacji w kosztach kursów MKS Jasło do miejscowości leżących na terenie tej gminy. Gmina dopłaci do nich 26 tys. rocznie.

Mniejsza dotacja dla ZMKS

1,33 zł (o 78 gr mniej niż w roku 2011) dopłaci w bieżącym roku Miasto Jasło do jednego tzw. wozokilometra przejechanego przez autobusy MKS Jasło w granicach administracyjnych miasta. Łączna dotacja z budżetu miasta do „wozokilometrów” MKS wyniesie 800 tys. zł. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska Jasła podjęła na sesji 30 stycznia br. (z 19 obecnych radnych 18 głosowało za, 1 – przeciw).

Jak powiedział podczas tej sesji skarbnik miasta Jacek Borkowski, kwota dotacji przyznanej do jednego „wozokilometra” przez radę stanowi 63,03 procent dotacji ubiegłorocznej i jest zbliżona do dotacji z roku 2010. W ubiegłym roku Miasto Jasło dopłacało do każdego „wozokilometra” 2,11 zł.

Według kalkulacji przedstawionej przez dyrekcję ZMKS Jasło, funkcjonowanie przewozów pasażerskich w strefie miejskiej w bieżącym roku będzie kosztowało prawie 2 mln 717 tys. zł. Ze sprzedaży biletów ZMKS planuje uzyskać prawie 895 tys. zł; dopłata z budżetu miasta do biletów ulgowych wyniesie 700 tys. zł, a do „wozokilometrów” – 800 tys. zł (przy założeniu, że w ciągu roku MKS-y przejadą w strefie miejskiej 600 tys. km). Łącznie daje to kwotę 2 395 559 zł. Brakujące do zbilansowania kosztów 391 496 zł ZMKS pokryje z zysku osiągniętego w wyniku swojej pozostałej działalności.

Do odprowadzania wód deszczowych z gospodarstw domowych dopłaci miasto

Radni podjęli uchwałę w sprawie dopłaty dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową grupę A zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Dopłata z budżetu Miasta Jasła wyniesie 16 groszy brutto do 1 m kwadratowego trwałej nawierzchni tych gospodarstw, z których wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową do kanalizacji ogólnospławnej. Ogółem na dopłatę przeznaczono 243 tys. zł.

Dotacja dla MOSiR w Jaśle

Rada Miejska Jasła przyjęła nowe stawki dotacji dla MOSiR Jasło. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały „Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle niezbędne jest uaktualnienie stawek godzinowych dotacji przedmiotowej. Konieczność ta wynika ze zmiany kosztów funkcjonowania poszczególnych obiektów, spowodowanych czynnikami wewnętrznymi takimi jak remonty czy czynnikami zewnętrznymi jak np. wzrost najniższego wynagrodzenia”.

Dotacja miasta dla MOSiR nie może przekroczyć 50 procent kosztów funkcjonowania obiektów. W budżecie na bieżący rok zaplanowano na ten cel 1 573 707 zł. Pozostałą kwotę MOSiR musi wypracować.

Miasto będzie dotować działalność należących do MOSiR: stadionu przy ul. Śniadeckich (226,66 zł do godziny funkcjonowania), kortów tenisowych (41,90 zł/godz.), basenu otwartego (299,35 zł/godz.), lodowiska (52,34 zł/godz.), siłowni (30,41 zł/godz.), hali sportowej (52,42 zł/godz.) i krytej pływalni (117,98 zł/godz.).

Drożej za miejsca pochówku

O 10 procent wzrosną jednorazowe opłaty za korzystanie z miejskich cmentarzy komunalnych w Jaśle. Opłaty te nie były zmieniane od 2001 roku. Według nowego cennika opłata za miejsce na cmentarzu wyniesie: na grób ziemny jednomiejscowy na 20 lat – 73 zł; na grób ziemny dwumiejscowy na 20 lat – 165 zł; na grób ziemny dla dziecka na 20 lat – 19 zł; na grób ziemny rodzinny na 20 lat – 330 zł; na grób rodzinny dla urn (wymiar 100 x 100 cm) na 40 lat – 220 zł; na grób murowany (do 240 x 120 cm) na 40 lat – 488 zł; na grób murowany (240 x 200 cm) na 40 lat – 977 zł. Wysokość opłaty za pozostawienie grobów ziemnych na dalsze 20 lat będzie wynosiła 50 procent ceny miejsca wykupywanego po raz pierwszy. Opłata za pozostawienie grobu murowanego o wymiarach do 240 x 120 cm na kolejne 20 lat wyniesie 198 zł, a grobu murowanego o wymiarach 240 x 120 cm (także na następne 20 lat) – 383 zł. Opłata w przypadku adaptacji grobu ziemnego jednomiejscowego na murowany o wymiarach do 240 x 120 cm na 40 lat wyniesie 383 zł, a grobu ziemnego dwumiejscowego na murowany o wymiarach ponad 240 x 120 cm na 40 lat – 581 zł.

Rada przyjęła przedstawiony na sesji projekt uchwały 6 głosami za, przy 4 przeciw i 6 wstrzymujących się. 3 radnych nie głosowało.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE