Informacje

Mirosław Karapyta z wizytą u burmistrza

Dostępność komunikacyjna miasta oraz kwestie związane z ochroną środowiska, gospodarką odpadami i usuwaniem skutków powodzi były głównymi tematami poruszonymi podczas spotkania Mirosława Karapyty, marszałka województwa podkarpackiego i Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła.

Spotkanie burmistrza z marszałkiem województwa
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Marszałek Karapyta podkreślał, że Jasło jest dla niego bardzo ważnym miastem, dlatego będzie starał się pomagać w rozwiązywaniu najważniejszych i dotyczących go spraw. – Dla Jasła bardzo ważną rzeczą jest teraz sieć komunikacyjna, a dzisiaj dostępność komunikacyjna miasta, nie jest wyłącznie sprawą tego miasta. Istnieje chociażby kwestia połączenia z autostradą, a to już dotyczy dwóch województw. Dlatego też ustaliliśmy, że właśnie w Jaśle odbędzie się spotkanie zarządów województw: podkarpackiego i małopolskiego – mówił Mirosław Karapyta, marszałek województwa podkarpackiego.

Kolejną z poruszonych kwestii były sprawy związane z usuwaniem skutków powodzi. Jasło jest jednym z miast w województwie podkarpackim, które zastało objęte specjalną pomocą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. – Poruszaliśmy sprawę trzech bardzo ważnych projektów złożonych przez miasto. Chodzi tu o ulicę Krajowicką, Żeromskiego i odbudowę basenu otwartego na terenie MOSiR. Rozmowa z panem marszałkiem obejmowała również tematy ochrony środowiska, w szczególności programy, które są realizowane na szczeblu województwa, a które mogą mieć wpływ na rozwój Jasła – podkreślał burmistrz Andrzej Czernecki.

Z inicjatywy marszałka Karapyty zaplanowane zostało spotkanie zarządów województw: podkarpackiego i małopolskiego. – Będziemy rozmawiali o tym jak korygować koncepcje obu województw. Uważam, że te rozmowy są prowadzone w dobrym momencie, ponieważ zarówno samorząd województwa jak i samorządy miast i gmin są na etapie przygotowania nowych strategii rozwoju regionalnego – zaznacza M. Karapyta.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Mirosław Karapyta z wizytą u burmistrza”