Informacje

„Młodzież zapobiega pożarom”: w „Karpackiej Troi” eliminacje wojewódzkie

Przemysław Rewiś, Magdalena Stopa i Arkadiusz Ochałek zostali laureatami finału powiatowego 35. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Laureaci turnieju
Laureaci eliminacji powiatowych turnieju.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Finał powiatowy, do którego przystąpili zwycięzcy eliminacji gminnych (w sumie 22 osoby), odbył się w piątek (30.03) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Jego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a patronat honorowy objął starosta jasielski Adam Kmiecik.

Turniej składał się z dwóch etapów: pisemnego, w którym uczniowie podzieleni na trzy kategorie wiekowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) rozwiązywali test składający się z trzydziestu pytań poświęconych ogólnym zagadnieniom dotyczącym ochrony przeciwpożarowej oraz ustnego, w którym uczestnicy z największą liczbą punktów zdobytych w pierwszej części odpowiadali na pytania zadawane przez komisję konkursową. Przewodniczył jej zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Ireneusz Zagórski.

Przed uroczystym podsumowaniem finału prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki opowiedział młodzieży o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przedstawił szczegółowo zasady korzystania z numerów alarmowych obowiązujących w naszym kraju.

Z kolei strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej omówili i zaprezentowali specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu samochodu specjalnego wykorzystywanego do szeroko pojętego ratownictwa drogowego oraz sprzęt używany do ratownictwa chemicznego i wodnego.

Na zakończenie zainteresowani mogli nauczyć się gasić pożary za pomocą szybkiego natarcia.

Podczas wręczenia nagród, których fundatorami byli: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Jasło, Nadleśnictwo Kołaczyce oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego prezes ZOP ZOSP RP druh Stanisław Święch poinformował, że po raz pierwszy gospodarzem finału wojewódzkiego turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” będzie powiat jasielski.

Zaplanowano go na 30 kwietnia w Skansenie Archeologicznym w Karpackiej Troi.

A reprezentować nas będą: Przemysław Rewiś (Szkoła Podstawowa w Harklowej), Magdalena Stopa (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie) i Arkadiusz Ochałek (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach).

Celem tego turnieju jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży szkolnej. Wiemy, jakie są zagrożenia obecnie, a więc ta młodzież poprzez zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi przekazuje swoim koleżankom, kolegom oraz rodzicom jak zachowywać się w różnych sytuacjach, jak zapobiegać pożarom czy nawet jak gasić zarzewia ognia. – podkreślił druh Stanisław Święch.

FOTOGALERIA ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ: Finał powiatowy 25. OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE