Informacje

Na ulicy Krajowickiej i Żeromskiego znikną dziury w drogach

Lada dzień ruszą prace remontowe na dwóch miejskich ulicach: Stefana Żeromskiego i Krajowickiej. Popowodziowe inwestycje są realizowane przez miasto i sfinansowane w stu procentach ze środków zewnętrznych.

Ulica Żeromskiego
Ulica Żeromskiego.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Pierwszy z projektów pod nazwą „Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni na długości prawie jednego kilometra (od skrzyżowania w Dąbrówce do mostu na rzece Wisłoce i od mostu na rzece Wisłoce do skrzyżowania z ulicą Krakowską) oraz nawierzchni zjazdów, zatok postojowych i włączeń dróg bocznych, przebudowę chodnika o długości prawie 1,2 kilometra oraz nawierzchni dwóch zatok autobusowych, zabudowę rowu otwartego odwadniającego ulicę oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na moście na rzece Wisłoce wraz z dostosowaniem jej do obecnie obowiązujących przepisów.

Zadanie to opiewa na kwotę 2 217 384,62 złotych (po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych, który wygrało jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.).

Ulica Krajowicka stanowi ważny trakt komunikacyjny. Od skrzyżowania z ulicą Krakowską łączy drogę krajową nr 73 z drogą powiatową relacji Jasło-Brzyska. Korzystają z niej nie tylko zmotoryzowani mieszkańcy pobliskich posesji, ale umożliwia dojazd samochodom ciężarowym m.in. do Zakładu Cukierniczego „Astra” czy Zakładu Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna.

Ulica Krajowicka
Ulica Krajowicka.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zakres prac w ramach drugiego zadania pod nazwą „Odbudowa infrastruktury komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi – ulica Żeromskiego” obejmuje modernizację odcinka drogi na długości siedmiuset metrów oraz ciągu pieszego na długości dwustu metrów poprzez: frezowanie (usunięcie) zniszczonej nawierzchni asfaltowej, wykonanie regulacji pionowej studzienek i wpustów ulicznych (dwadzieścia sztuk), wykonanie nowej warstwy asfaltowej oraz montaż nowych krawężników i kostki brukowej na istniejącym fragmencie chodnika.

Roboty budowlane będą kosztować 339 352,08 złotych i podobnie jak w przypadku ulicy Krajowickiej będzie je wykonywać jasielskie PRDM.

Usytuowana na osiedlu Ulaszowice ulica Stefana Żeromskiego zaczyna się od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego, w pobliżu mostu na rzece Wisłoce i biegnie aż do wału przeciwpowodziowego na rzece Wisłoce. Wzdłuż niej dominują liczne zakłady usługowo-handlowe oraz zabudowa domów jednorodzinnych.

Realizacja obu inwestycji pozwoli nie tylko na odbudowę zniszczeń, jakie powstały w wyniku powodzi z maja i czerwca 2010 roku, a przez to poprawę estetyki infrastruktury komunikacyjnej tych części miasta. W domach i przedsiębiorstwach znajdujących się wzdłuż omawianych ulic zniknie hałas po tym, jak kierowcy pojazdów nie zdołali omijać licznych dziur będących w jezdni. Będzie także mniejsza ilość spalin emitowanych do atmosfery w związku z koniecznością ciągłej redukcji biegów przy omijaniu wcześniej wspomnianych zagrożeń na jezdni.

Na oba zadania miasto Jasło pozyskało stuprocentowe dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Termin zakończenia robót to początek października bieżącego roku. Na czas prowadzonych prac korzystający z tych ulic zmotoryzowani, jak i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w związku z obecnością na miejscu ciężkiego sprzętu specjalistycznego. Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE