Informacje

Steinhaus i Haller patronami jasielskich rond

Rada Miejska w Jaśle podjęła w poniedziałek (26.03) uchwały w sprawie nadania imienia dwóm rondom znajdującym się w centrum miasta. Jednemu z nich, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, będzie patronował wybitny polski matematyk Hugo Steinhaus.

Rondo im. Hugona Steinhausa
Rondo im. Hugona Steinhausa.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Imię absolwenta jasielskiego Gimnazjum (obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego) oraz Honorowego Obywatela naszego miasta otrzymało rondo u zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki i Hugona Kołłątaja. To najbardziej reprezentatywne skrzyżowanie w centrum miasta, położone obok Jasielskiego Domu Kultury.

Wnioskowała o to dyrekcja „pierwszego” liceum (Zbigniew Waszkiel wraz ze swoim zastępcą Zbigniewem Głowackim) oraz Komisja Konkursowa Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (jej przewodniczący Kazimierz Poniatowski oraz członkowie: Renata Władyka, Lucjan Dranka i Tadeusz Kosiek) uzasadniając, że:

„Nadanie imienia Hugona Steinhausa położonemu w centrum Jasła ważnemu elementowi infrastruktury miejskiej byłoby godnym uczczeniem urodzonego w naszym mieście jednego z najbardziej znanych matematyków w historii tej dyscypliny”.

W lutym bieżącego roku przypadła okrągła, bo czterdziesta rocznica śmierci Hugona Steinhausa.

Rondo im. generała Józefa Hallera
Rondo im. generała Józefa Hallera.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Z kolei na wniosek Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle rondu u zbiegu ulic: Tadeusza Kościuszki i Alojzego Metzgera nadano imię generała Józefa Hallera. Skrzyżowanie to usytuowane jest wzdłuż drogi krajowej nr 28 w otoczeniu dworca kolejowego i autobusowego.

Kilka faktów z życiorysu generała, umieszczonego do wniosku: „Urodził się w 1873 roku w patriotycznej rodzinie. Był oficerem w armii Austro-Węgier. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Dowodził tzw. Błękitną Armią, która przybyła do Polski z Francji. Przewodniczył Związkowi Hallerczyków, Związkowi Harcerstwa Polskiego. Dwukrotnie odwiedzał Jasło witany entuzjastycznie przez społeczeństwo miasta. Jedna ze szkół jasielskich posiada jego patronat. W czasie II wojny światowej był ministrem do spraw wojskowych w Polskim Rządzie Emigracyjnym w Londynie. Pozostając na emigracji w Londynie utrzymywał bliskie kontakty z harcerstwem w kraju. Po śmierci – zmarł w 1960 roku – z inicjatywy Harcerstwa Polskiego Jego prochy wróciło do Polski w 1993 roku o spoczęły w krypcie Kościoła im. Świętej Agnieszki w Krakowie”.

Według pomysłodawców: prezesa Zarządu Koła Witolda Świdraka i zastępcy prezesa Zarządu Koła Zygmunta Waśki pamięć o generale „powinna być uwidoczniona również i w naszym mieście”.

Oba wnioski zostały wcześniej pozytywnie zaakceptowane przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Kultury Rady Miejskiej Jasła, której przewodniczy Krzysztof Czeluśniak.

Burmistrz Jasła podkreślił, że Hugo Steinhaus i generał Józef Haller to osoby tak mocno związane z historią Polski i Jasła, że bardzo dobrze się stało, że pamięć o ich dokonaniach zostanie upamiętniona właśnie w takiej formie.

Ronda to są miejsca, gdzie krzyżuje się wiele dróg. Myślę, że każdy tu przejeżdżający, czytając nazwę tego ronda będzie zadawał sobie pytania: dlaczego taka nazwa jest. Wszyscy Jaślanie sobie z łatwością odpowiedzą, że Hugo Steinhaus to matematyk i syn ziemi jasielskiej. Zapisał się bardzo mocno w historii światowej matematyki jako jedna z najważniejszych osób. A generał Józef Haller, oprócz wizyt w Jaśle, to tak ważna w historii Polski postać, że nikt nie ma wątpliwości, że warto o tym pamiętać w ten sposób, nadając imiona rondom. – powiedział Andrzej Czernecki.

Przyznał również, że wiele środowisk patriotycznych zwracało się już wcześniej do niego, ale już nie w formie oficjalnej, o nadanie nazwy generała Józefa Hallera ulicy bądź jednemu z rond w mieście.

Przede wszystkim traktujemy bardzo poważnie propozycje, które są zgłaszane przez różnego rodzaju grupy społeczne. – dodał burmistrz.

Uchwały zostały przyjęte przez Radę Miejską jednogłośnie.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE