Informacje

W Jasielskim Domu Kultury będzie kolejny konkurs na dyrektora

Dyrektorzy miejskich instytucji kultury będą mogli być powoływani w drodze postępowania konkursowego lub bezpośrednio powoływani przez burmistrza Jasła. Pozwolą na to zmiany zapisów w statutach Jasielskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, które w poniedziałek przyjęła Rada Miejska.

Jasielski Dom Kultury
Jasielski Dom Kultury.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie instytucji kultury miasta Jasła oraz nadania im statutów została przygotowana w celu ich dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawa, a dokładnie do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dokument został przygotowany przez Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Proponowana zmiana uchwały w sprawie zmiany statutów instytucji kultury wynika ze zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawa, która weszła w życie pierwszego stycznia bieżącego roku reguluje stosowne zapisy, jakie powinny się znaleźć w statutach instytucji kultury. Główna zmiana dotyczy zmiany zapisu określającego źródło finansowania instytucji kultury. Chodzi tutaj o dotacje. Do tej pory instytucje kultury mogły otrzymywać z budżetu miasta dotacje tzw. podmiotowe. W tej chwili mogą otrzymywać dotacje tzw. celowe. Również istotną zmianą jest zapis odnoszący się do planu działalności instutucji kultury. Obecnie ten plan zmienił nazwę i nazywa się planem finansowym. Jego zakres, jego zatwierdzenie wynika z ustawy o finansach publicznych. – wyjaśnia kierownik wydziału Bożena Molska-Olbrot.

Kolejną istotną zmianą w statutach: Jasielskiego Domu Kultury i Muzeum Regionalnego jest kwestia powoływania dyrektorów obu placówek.

Obecne statuty regulowały tą kwestię w ten sposób, że dyrektorzy instytucji kultury byli powoływani w drodze konkursu na okres pięciu lat. Obecnie ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa te kwestie w ten sposób, że dyrektora instytucji kultury można powołać w drodze konkursu lub bez tego trybu i na okres od trzech do siedmiu lat. Istotną zmianą jest jeszcze to, że takiego dyrektora należy powołać tylko na czas określony. Wcześniej można go było powołać na czas nieokreślony. – tłumaczy Bożena Molska-Olbrot.

Burmistrz miasta Andrzej Czernecki na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej wyraził swoje stanowisko w tej kwesti. – Przy wyborze na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury będzie powtórzona formuła konkursowa. – powiedział.

Czy wezmą w nim udział kandydaci, którzy złożyli swoje oferty we wcześniejszym konkursie? – Myślę, że sam konkurs niesie w sobie tą nadzieję, że znajdą się osoby, które będą ze swoją propozycją w bardzo dużym stopniu wychodziły naprzeciw potrzebom naszego lokalnego środowiska w zakresie zarządzania tak ważną instytucją jaką jest Jasielski Dom Kultury. – odpowiada Andrzej Czernecki.

Procedura konkursowa zostanie rozpoczęta dopiero po wejściu w życie uchwały, a będzie to miało miejsce po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

W tej chwili obowiązki dyrektora domu kultury pełni od kilku miesięcy Helena Gołębiowska po tym, jak burmistrz Jasła odwołał z tego stanowiska Krystynę Kasprzyk.

Odrębną uchwałą ma być przyjęta zmiana statutu Muzeum Regionalnego w Jaśle. – Z muzeum jest taki „problem”, że ustawa o muzeach nakłada na organizatora taki obowiązek, że statut muzeum musi być opiniowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My wystąpiliśmy z prośbą o taką opinię, dokładnie miesiąc temu. Niestety do chwili obecnej jeszcze nie otrzymaliśmy tej opinii. Rozumiem ten problem. Jest bardzo dużo takich zmian wprowadzonych do statutów w tej chwili i ministerstwo ma sporo pracy w tym zakresie. Musimy poczekać jeszcze chwilkę. Mam nadzieję, że już niedługo to się stanie. Byliśmy jedną z pierwszych gmin, które takie zmiany wystosowały, więc miejmy nadzieję, że w niedługim czasie doczekamy się tej opinii. – mówi Bożena Molska-Olbrot.

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła
Zmiana statutów w Jasielskim Domu Kultury i bibliotece jest podyktowana koniecznością dostosowania do obowiązującego prawa w tym zakresie. Statuty jasielskich instytucji kultury były jeszcze okazywane na podstawie niezmienionych ustaw. W tej chwili ustawa wprowadzona w sierpniu ubiegłego roku nakłada na nas taki obowiązek. Była pierwsza próba końcem grudnia ubiegłego roku. Ona nie spotkała się z przychylnością radnych. W tym momencie została przyjęta. Myślę, że bardzo dobrze się stało. Jeszcze przed nami zmiana statutu jasielskiego muzeum, ale ono wymaga opinii ze strony ministerstwa. Ta opinia nieco się opóźnia dlatego nie chcieliśmy już czegać ze zmianą tego, co mogliśmy zmienić bez obowiązku uzyskania tych opinii.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Jasielskim Domu Kultury będzie kolejny konkurs na dyrektora”

  1. To fajnie komisja pod przewodem Leszka Znamirowskiego znowu zaproponuje kandydatów kasę dostanie a Burmistrz zrobi swoje.

    WIdać co kto ma do gadania.
    O co chodzi w tym Jaśle!