Informacje

Otrzymaliśmy: związki zawodowe przy Gamracie o polityce urzędu pracy

Oświadczenie Organizacji Związkowych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w sprawie polityki aktywizującej rynek pracy prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle.

Sz.P. Starosta Jasielski
Adam Kmiecik

Organizacje Związkowe działające w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w Jaśle wyrażają głębokie niezadowolenie z polityki aktywizującej rynek pracy w Jaśle i powiecie jasielskim prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle.

„Gamrat” S.A. w Jaśle jest jednym z największych zakładów w rejonie jasielskim, zatrudniającym obecnie ponad 750 pracowników. Na przestrzeni ostatnich trzech lat w Spółce znalazło zatrudnienie ponad 200 osób spośród bezrobotnych, z czego obecnie ponad 40 osób pracuje na umowę o pracę. Szansę zatrudnienia otrzymywały osoby o różnym poziomie wykształcenia, a dla Gamratu jako pracodawcy liczyło się przede wszystkim zaangażowanie i chęć pracy. Kadrę pozyskiwano głównie w ramach umów stażowych, przyjmując założenie, aby po odbytym stażu najlepsi otrzymywali pracę.

W ostatnim okresie również pojawiła się możliwość stworzenia miejsc pracy w Gamracie dla osób bezrobotnych z rejonu jasielskiego. Gamrat wystąpił o zatrudnienie osób bezrobotnych na staż częściowo efektywny, jako formę zatrudnienia optymalną zarówno dla Urzędu Pracy w Jaśle dla „Gamrat” S.A. jako pracodawcy oraz dla samych bezrobotnych. Niestety Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle nie zgodził się na proponowany przez firmę wniosek, co oznacza, że nie dał szans na pracę bezrobotnym z Jasła i okolic, a potencjalnemu pracodawcy na pozyskanie dobrych pracowników. Nie pomogły również wystąpienia Organizacji Związkowych działających w „Gamrat” S.A. kierowane do Starosty Jasielskiego. Decyzja urzędnicza nie uległa zmianie.

W związku z takim stanowiskiem Starosty Jasielskiego, „Gamrat” S.A. chcąc realizować swoje zamierzenia produkcyjne i pozyskać nowych pracowników, zmuszony został do wystąpienia z wnioskiem stażowym do innego Urzędu Pracy. W Krośnie wniosek Gamratu został rozpatrzony pozytywnie i to bezrobotni z Krosna znajdą zatrudnienie w „Gamrat” S.A.

Organizacje Związkowe „Gamrat” S.A. stoją na stanowisku, że każda inicjatywa mogąca poprawić tragiczną sytuację na jasielskim rynku pracy powinna zostać bezwzględnie wykorzystana i właściwe instytucje powinny zrobić wszystko co możliwe, aby ograniczać liczbę bezrobotnych i nie zasłaniać się barierami biurokratycznymi. Dziwi nas taka postawa Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Jaśle, zwłaszcza, że instytucje te wielokrotnie zapewniały o zwalczaniu bezrobocia jako o jednym ze swoich priorytetowych zadań. Postawa ww. Instytucji nie rokuje dobrze dla zmniejszania bezrobocia w naszym regionie.

Prosimy o odpowiedź dlaczego i na jakiej podstawie Urząd Pracy odmówił przekazania bezrobotnych do pracy w Zakładach Tworzyw Sztucznych ,,Gamrat’’ S.A.

Do wiadomości:
Rada Powiatu
Lokalne media

Podpisali:
NSZZ „Solidarność” Wiesław Martowicz
Związek Zawodowy „Chemik” Władysław Dzik

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Otrzymaliśmy: związki zawodowe przy Gamracie o polityce urzędu pracy”

  1. Związki sprzedały zakład do Lublińca to niech tam złoża zapotrzebowanie
    A ta z Dąbrówki i siwy najwięcej się przyczynili do rozwalenia zakładu