Informacje

V edycja plebiscytu „Policjant, który mi pomógł”

Do 31 maja będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów do tytułu „Policjant, który mi pomógł”. To V edycja plebiscytu, który ogłosiło Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Ta inicjatywa ma na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

POLICJA
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Plebiscyt odbywa się od 2008 roku, patronat nad nim sprawuje Komendant Główny Policji. Ta inicjatywa daje ludziom możliwość wyrażenia wdzięczności za pomoc i zaangażowanie policjantów w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pozwala podkreślić rolę, jaką odgrywają funkcjonariusze Policji w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast docenienie pracy policjanta pomagającego osobom krzywdzonym bez wątpienia staje się dla niego motywacją do podejmowania dalszych, skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji społecznych i instytucji przyjmowane są w trybie ciągłym, za pomocą formularza elektronicznego, który można znaleźć na stronie Pogotowia „Niebieska Linia”. Kandydatury można też zgłaszać tradycyjnie – wysyłając pisemne zgłoszenie pod adres: „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa.

Należy wskazać dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego załączonego na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2012r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie V edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2012 roku.

Tradycyjnie, Laureaci otrzymują nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu 21 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “V edycja plebiscytu „Policjant, który mi pomógł””

  1. Policjant który mnie POBIŁ :D
    w tym mieście to bardziej możliwe. Pozdrowienia dla chłopakow z Golesza