Informacje

Nowa droga powiatowa Jareniówka-Jabłonica

Już niebawem ruszą prace przy odbudowie kolejnego odcinka drogi powiatowej Jareniówka – Jabłonica w ramach dwóch zadań: „Odbudowa drogi Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. województwa (Czermna) w km 9 + 300 – 9 + 575, 10 + 195 – 10 + 310, 10 +432 – 11 + 929″ oraz „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. województwa (Czermna) w km 11+929 – 12+230″.

Droga powiatowa Jareniówka-Jabłonica
Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

Koszt całej inwestycji na długości blisko 2,2 km wyniesie ok. 1 072 tys. zł. Powiat Jasielski pozyskał z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 200 000 zł, z czego 834 176 zł z oraz 200 000 zł z budżetu gminy Skołyszyn zostało przeznaczone na odbudowę tych dróg. – Zakończenie planowanych robót w bieżącym roku zamknie prace na całym ponad 12 kilometrowym odcinku drogi powiatowej Jareniówka – Jabłonica – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Pozostała kwota z promesy powodziowej przeznaczona zostanie na odbudowę drogi powiatowej 1861R przez wieś Przysieki na odcinku ok. 1,3 km.

Droga powiatowa Nr 1829 R Jareniówka – Jabłonica ma łączną długość 12,239 km. Do tej pory wyremontowano i odbudowano ponad 7,5 km drogi. Największe prace, bo na długości blisko 6 km wykonane zostały w 2009 roku za kwotę 5 727 606,15 zł, z czego 3 854 017,88 zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Z kolei w 2010 roku odbudowano nawierzchnię o długości 325 metrów za łączną kwotę 169 915,13 zł oraz przeprowadzono remont fragmentu drogi na długości 160 m z rezerwy celowej na usuwanie klęsk skutków klęsk żywiołowych za kwotę 66 211 zł.

W 2011 roku, przy współudziale finansowym gminy Skołyszyn odbudowano kolejny odcinek drogi na długości blisko 1,7 km. Całość zadania kosztowała 382 181,15 zł, z czego gmina Skołyszyn dołożyła 34 030 zł.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowa droga powiatowa Jareniówka-Jabłonica”