Informacje

Straż w Osobnicy dostanie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Rozstrzygnięto przetarg na zakup lekkiego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z Osobnicy (gmina Jasło). Fabrycznie nowy pojazd pojawi się w miejscowej remizie do końca lipca bieżącego roku.

OSP Osobnica
Druhowie z Osobnicy wraz z radnym powiatowym Henrykiem Motkowiczem.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
OSP Osobnica
Średni samochód na podwoziu MAN-a z 2011 roku, którym w chwili obecnej dysponuje OSP Osobnica.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wygrała go mielecka firma specjalizująca się w dostosowywaniu pojazdów do celów pożarniczych. Jest już znana z wielu dostaw na teren powiatu jasielskiego. Będzie to prawdopodobnie Renault Master – podobny samochód mają od kilku miesięcy do dyspozycji druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Umieszczu (gmina Tarnowiec).

Inwestycja to wydatek rzędu 135 tysięcy złotych. Środki na ten cel pozyskano z kilku źródeł. Po 50 tysięcy złotych przekazali: Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urząd Gminy Jasło. Pozostała kwota to dotacja pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (23,5 tysiąca złotych) i darowizna od osobnickich strażaków-ochotników (10 tysięcy złotych).

W zdobycie dofinansowania zaangażował się mocno członek Zarządu Powiatu w Jaśle Henryk Motkowicz. – Ochotnicza Straż Pożarna znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jej obowiązkiem jest od 2016 roku posiadanie na stanie dwóch samochodów. Każdemu powinno zależeć na bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego podjąłem się pomocy w realizacji tego zadania. Jest mi niezmiernie miło, że ten efekt został osiągnięty. – powiedział.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną zamówienia pojazd musi spełniać wymogi przepisów o ruchu drogowym dotyczących pojazdów uprzywilejowanych (wyposażony w belkę świetlną z napisem „STRAŻ” z przodu i lampę błyskową z tyłu, lampy stroboskopowe zamontowane w atrapie przedniej oraz oznakowanie numerami operacyjnymi z tyłu i po bokach) oraz posiadać wszelkie dopuszczenia i świadectwa homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury.

Będzie posiadał czterodrzwiową kabinę pasażerską przeznaczoną do przewozu sześciu ratowników, przedział sprzętowy zamykany żaluzjami bocznymi i tylną, z dwoma wysuwanymi szufladami oraz półki stałe z uchwytami na sprzęt przeciwpożarowy i węże strażackie, a także podest dachowy z materiału antypoślizgowego z mocowaniami pod sprzęt ratowniczy i drabinę. Będzie też mieć zamotnowaną z przodu wyciągarkę samochodową.

W skrócie: samochód przyjazny środowisku, wyposażony w nowoczesne technologie zapewniające bezpieczeństwo i komfort użytkowania jadącym do akcji ratowniczych strażakom. Fachowcy podkreślają, że dzięki jego niewielkim gabarytom oraz napędowi na tylne koła 4×2 będzie mógł dotrzeć do najbardziej newralgicznych punktów rozległego terenu Osobnicy. Nawet tam, gdzie do tej pory nie udało się dojechać będącemu na stanie jednostki średniemu samochodowi ratowniczo-gaśniczemu.

Jest to kolejny nowy samochód. Mamy dwa samochody typu średniego – Warzyce i Osobnica. Udało nam się je zdobyć – jeden z unijnego dofinansowania, a drugi – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostrzegł nasze potrzeby po powodzi z roku 2010 i wsparł nas finansowo. Osobnica położona jest w rejonie, w którym zabezpiecza ponad cztery tysiące mieszkańców. Doposażenie tej jednostki było niezbędne. Będzie przewoził drobny sprzęt, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby dostępność tym samochodem była większa, niżeli samochodem średnim czy dużym. – mówi Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Strażacy będą musieli teraz dostosować remizę, która w chwili obecnej posiada tylko jeden boks garażowy. Obok znajduje się punkt apteczny. – Znając zaradność naszych strażaków-ochotników z Osobnicy, spokojnie sobie poradzą z tym. Myślę, że przejściowo znajdą miejsce garażowania tego samochodu, a docelowo problem ten zostanie rozwiązny. – podkreślił gospodarz gminy.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy Kazimierz Janiga podkreśla, że do końca wakacji problem zostanie rozwiązany. – W tej chwili w remizie jest jeden boks, a druga połowa wynajęta jest pod aptekę. Jeżeli dostaniemy drugi samochód, jest w budowie nowa apteka, która będzie otworzona w sierpniu, wtedy się wypowie umowę i wybuduje nowy garaż. – powiedział.

W osobnickiej jednostce działa czterdziestu dwóch strażaków-ochotników (38 czynnych i 4 członków honorowych). Tylko w bieżącym roku wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych aż trzydzieści siedem razy. Z terenu gminy Jasło w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje jeszcze OSP z Warzyc, która dysponuje dwoma samochodami lekkimi i jednym średnim. Starania o włączenie do KSRG czynią także OSP Szebnie i OSP Trzcinica.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE