Informacje

Rozwój polsko-słowackiego pogranicza: będą remonty strategicznych odcinków dróg

Trzy samorządy powiatowe: z Gorlic, Jasła i Bardejova będą wspólnie modernizować ważne szlaki komunikacyjne na swoim terenie. Po to, aby rozwinąć turystycznie tereny polsko-słowackiego pogranicza. Pomogą w tym mocno środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podpisanie umowy o współpracy
Podpisanie deklaracji.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Droga powiatowa Jasło-Dębowiec-Folusz
Zniszczony fragment drogi z Folusza do Dębowca.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W piątek w gorlickim starostwie samorządowcy podpisali deklarację o przystąpieniu do współpracy przy realizacji projektu drogowego pod nazwą „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejovskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 2007-2013. Powiat jasielski reprezentowali m.in. starosta jasielski Adam Kmiecik i wójt gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski.

W powiecie jasielskim zostanie zmodernizowany prawie siedmiokilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1854R relacji Jasło-Dębowiec-Folusz (łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 993) na odcinku Dębowiec-Cieklin. Starosta Adam Kmiecik podkreśla, że droga zostanie dostosowana do niezbędnych parametrów technicznych.

Prace, które przez kilka lat były z utęsknieniem oczekiwane, dzisiaj możemy powiedzieć, że ten kamień milowy został położony, że projekt rusza. Bardzo duże znaczenie drogi, przede wszystkim dla mieszkańców Jasła, ale nie tylko. Coraz więcej ludzi odwiedza Folusz, Sanktuarium – a już niedługo Bazylikę – w Dębowcu. Dzięki temu, że udało się stworzyć ten projekt i przekonać partnerów w powiatu gorlickiego i kraju preszowskiego, że warto złożyć wspólny projekt, że byliśmy wytrwali i walczyliśmy o to, największy projekt realizowany w tym rozdaniu środków transgranicznych będzie realizowany częściowo na terenie powiatu jasielskiego. – mówi.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Przedsięwzięcie będzie obejmowało: przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, przebudowę nawierzchni jezdni i dostosowanie jej do jednolitej szerokości o wymiarach 5,5m-6m., utwardzenie poboczy, przebudowę istniejących zjazdów do prywatnych posesji i pól, oczyszczenie rowów melioracyjnych, przebudowę zatok autobusowych, przebudowę urządzeń teletechnicznych i elektrycznych oraz odnowienie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

„Powiatówka” relacji Jasło-Dębowiec-Folusz ma strategiczne znaczenie dla rozwoju turystycznego naszego regionu. Prowadzi do ważnych obiektów i miejsc, które są naszą promocyjną wizytówką, m.in. Sanktuarium (od niedzieli Bazyliki Mniejszej) Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, Magurskiego Parku Narodowego, Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Senatora Stanisława Zająca w Foluszu, licznych cmentarzy z I wojny światowej czy Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie.

Marzyłem o tym już od wielu lat. Jeszcze jako radny powiatowy I kadencji starałem się o to, żeby ta droga została zmodernizowana. – podkreśla Zbigniew Staniszewski, wójt gminy Dębowiec. – Były takie przymiarki. Niestety, nie udawało się wiele lat. Cieszę się, że doczekałem tego momentu, gdzie rozpoczyna się realizacja tego projektu, czyli modernizacja drogi od Cieklina w stronę Dębowca, czy od Dębowca w stronę Cieklina. Droga bardzo ważna, jeżeli patrzę na mieszkańców naszej gminy. Głównie dla miejscowości położonych na południu. Przede wszystkim takim oknem na świat jest dla nas Jasło. Ale również w okresie weekendów dużo osób jeździ z Jasła do Folusza. Wiemy, że bardzo znanym miejscem w naszej gminie to jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Odwiedza nas wielu pielgrzymów. Niestety ci, którzy przyjeżdżają z południa, mają problemy dojeżdżając przez tą drogę i albo omijają tą drogę, albo wręcz czasem nie dojeżdżają. Myślę, że modernizacja tej drogi spowoduje nie tylko łatwiejszy dostęp pielgrzymom, ale lepszy rozwój turystyki w naszej gminie.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Część „jasielska” przedsięwzięcia opiewa na kwotę prawie 3,2 miliona euro, z czego lokalny samorząd będzie musiał pokryć połowę środków wydatkowanych na jego realizację. Partnerem wiodącym projektu jest powiat gorlicki, który na swoim terenie za ponad 3,5 miliona euro zamierza przebudować prawie 23 kilometry dróg na odcinkach: Gładyszów-Ujście Gorlickie, Ropa-Klimkówka-Ujście Gorlickie (wzdłuż Jeziora Klimkowskiego), Hańczowa-Wysowa. Natomiast powiat bardejovski za 1,6 miliona euro przebuduje prawie trzy kilometrowy odcinek drogi Becherov-Konieczna (granica z Polską).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rozwój polsko-słowackiego pogranicza: będą remonty strategicznych odcinków dróg”