Informacje

Śladem unijnych inwestycji

Grupa przedstawicieli regionalnych mediów przebywała z wizytą w powiecie jasielskim. Ich pobyt związany był z promocją zakończonych inwestycji, zrealizowanych dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. Od 2007 roku powiat jasielski w ramach projektów unijnych pozyskał kwotę blisko 31 mln zł. Dziennikarze odwiedzili Zespół Szkół w Trzcinicy, gdzie wybudowana została profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna oraz zmodernizowany Oddział Neontologiczny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Wizyta studyjna dziennikarzy
Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

Powiat jasielski jest doskonałym przykładem tego, że dzięki dobrze przygotowanym projektom można pozyskać ogromne środki na inwestycje. To z kolei przekłada się na szereg dziedzin naszego codziennego życia. Te pieniądze, które pozyskaliśmy z budżetu Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat pomogły z znacznym stopniu poprawić infrastrukturę drogową, ale też zadbać o rozwój i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Chcemy pokazać to innym i przekonać, że warto dołożyć starań i sięgać po fundusze europejskie – mówi Adam Kmiecik, starosta Jasielski.

Przypomnijmy, że w Trzcinicy w ramach rozbudowy bazy sportowej została wybudowana bieżnia lekkoatletyczna za kwotę ponad 720 tys. zł. Projekt współfinansowany w 70% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 został zrealizowany w 2010 roku. Budowa krytej bieżni umożliwia prowadzenie zajęć sportowych: biegów przez płotki, ćwiczeń sprawnościowych, gimnastycznych do biegów szybkościowych i skoków w dal. Z kolei podłoże syntetyczne pozwala na wykonywanie dużego wachlarzu ćwiczeń gibkościowych, sprawnościowych oraz motoryki biegu. – Nowa bieżnia o łącznej długości 60 metrów pozwala nam na treningi z prawdziwego zdarzenia. Młodzież ma wreszcie wspaniałe warunki, takie w jakich staruje się w zawodach – mówi Ludomir Mastej, dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Brak odpowiednich obiektów sportowych był dużym problemem organizacyjnym szkoły, a także problemem szkoleniowym, gdyż nie można było wykorzystać w pełni możliwości wychowanków. Nie było możliwości ukształtowania w nich prawidłowej techniki i podniesienia zdolności motorycznych na poziom odpowiedni do możliwości zawodników. – Gdyby nie pieniądze z Unii nie udałoby się tej inwestycji zrealizować, nadal byśmy o niej marzyli – dodaje dyrektor ZS w Trzcinicy.

W ramach tego samego projektu wybudowano salę gimnastyczną przy II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. Zapewniło to uczniom szkoły możliwość pełnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego, które do tej pory odbywały się w pomieszczeniu zastępczym. Inwestycja poprawiła znacznie warunki higieniczno-sanitarne szkoły i wpłynęła na bezpieczeństwo młodzieży. Przyczyniła się również do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich oraz wyszkolenia sportowego. Dzięki nowej sali zwiększyła się efektywność kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży przez szkołę, m.in. poprzez zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków.

Dzięki środkom unijnym udało się także zmodernizować i wyposażyć oddziały w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. W ramach realizacji projektu pt. „Przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” został przebudowany trakt porodowy, wyremontowano część Położniczą Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddział Neonatologiczny. Koszt inwestycji wyniósł około 6,4 mln zł. Projekt został sfinansowany w 70% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu Powiatu Jasielskiego. – Blok porodowy nie był remontowany od wielu lat, bo ciągle nie było pieniędzy. Zawsze był też problem z wykonaniem cięć cesarskich, bo lekarze korzystali z sali operacyjnej na Oddziale Chirurgicznym. Dzięki pozyskanym z Unii Europejskiej funduszom powstała sala do cięć przy Trakcie Porodowym i służy naszym pacjentkom. Teraz mają naprawdę komfortowe warunki – mówi Zbigniew Betlej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Modernizacja oddziałów oraz budowa nowoczesnego traktu porodowego w znacznym stopniu przyczyniła się także do poprawy warunków sanitarno-epidemiologicznych. W wyniku realizacji projektu w znacznym stopniu poprawiło się bezpieczeństwo pacjentów i pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Dzisiaj z satysfakcją mogę stwierdzić, że jedna z moich pierwszych decyzji podjęta przed pięciu laty, dotycząca utworzenia w Starostwie Powiatowym w Jaśle komórki organizacyjnej specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych była jedną z najbardziej trafionych decyzji. Dzięki temu, olbrzymie środki finansowe zasiliły majątek naszego powiatu, co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy komfortu życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców – dodaje Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Śladem unijnych inwestycji”

  1. Może trzeba statystycznie porównac to z innymi powiatami, a przynajmiej z gminami z terenu powiatu jasielskiego kto więcej pozyskał środków unijnych , a nie pisac bzdur i cyganic ludzi