Informacje

Świętowaliśmy rocznicę uchwalenia trzeciomajowej Konstytucji. Zobacz zdjęcia z uroczystości

Jaślanie hucznie obchodzili w czwartek 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Radosne świętowanie miało w tym roku wyjątkowy charakter. Do grona honorowych obywateli naszego miasta został pośmiertnie włączony Jan Małek.

Tytuł
Ryszard Małek odbiera od władz miasta tytuł honorowego obywatela Jasła nadany pośmiertnie jego ojcu Janowi.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Patenty oficerskie
Wręczenie patentów oficerskich.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uroczystości rozpoczęła przed południem msza święta odprawiona na płycie jasielskiego Rynku. Koncelebrę w intencji Ojczyzny sprawowali proboszczowie miejskich parafii, a okolicznościowe kazanie wygłosił pochodzący z pobliskiego Sławęcina ksiądz dr hab. Jacenty Mastej, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Po eucharystii nastąpiło wręczenie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” przez przewodniczącą Rady Miejskiej Jasła Elżbietę Bernal oraz burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego. Rada Miejska na sesji w dniu 26 marca postanowiła przyznać go pośmiertnie Janowi Małkowi (1927-2011), społecznikowi, który poświęcił się swojej „małej Ojczyźnie” jako wieloletni radny miejski, przewodniczący zarządu osiedla Hankówka. Związał się też mocno z tamtejszą jednostką ochotniczej straży pożarnej oraz klubem piłkarskim.

„Jego działalność przyczyniła się do wzrostu promocji miasta w dziedzinie życia społecznego” – napisano w uchwale nadającej wyróżnienie.

Pamiątkowy grawerton oraz medal odebrał syn Ryszard Małek.

Druga część obchodów odbyła się w Parku Miejskim. Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło wręczenie patentów oficerskich pierwszego stopnia żołnierzom rezerwy. Otrzymali je: sierż. podch. rez. Bogdan Skotnicki, st. kpr. podch. rez. Witold Zawadzki, kpr. podch. rez. Marek Hendzel.

Z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczenia aktów nominacji dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle Andrzej Nykiel, któremu asystował burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.

Patenty oficerskie to dokumenty nawiązujące do najlepszych tradycji Wojska Polskiego. Mają symbolizować zaszczyt i godność oficera Wojska Polskiego. Tekst dokumentu brzmi: „Stwierdzam, że pan/pani, syn/córka, wykazawszy zalety właściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełnienia obowiązku nadanego stopnia oficerskiego i gotowości poświęcenia wszystkiego ku dobru i chwale Ojczyzny z dniem… uzyskał/uzyskała stopień podporucznika”. Wręczane patenty oficerskie zdobią wizerunki: godła Polski oraz cztery historyczne wizerunki herbu: Orzeł Biały, Orzeł Piastów, Orzeł Jagiellonów oraz Królów Elekcyjnych. W dolnym polu ramy, wypełnionym stylizowanym ornamentem, widnieje napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Witając uczestników uroczystości 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja burmistrz Jasła Andrzej Czernecki podkreślił, że „to wyjątkowe obchody największego święta narodowego, a przede wszystkim święta Matki Bożej Królowej Polski”.

Konstytucja 3-go Maja należy z pewnością do najlepiej znanych kart naszych dziejów. Zapoczątkowała gruntowne zmiany ustrojowe w ówczesnej Rzeczpospolitej. Dla wielu następnych pokoleń Polaków stała się symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych. Warto jednak, choćby w wielkim skrócie, przypomnieć, że twórcy Konstytucji z 1791 roku zmienili gruntownie ustrój ówczesnej Rzeczpospolitej. Znieśli zagrażające myślności Rzeczpospolitej liberum veto oraz wolną elekcję. Autorzy Konstytucji 3-go Maja nadali prawa miastom, nowe prawa i obowiązki przyznali mieszczaństwu poszerzając w ten sposób krąg obywateli odpowiedzialnych za los Ojczyzny. Pod opiekę prawa i rządu krajowego dostała się ludność wiejska. Powołano też wojsko, tworząc podwaliny pod budowę nowoczesnych sił zbrojnych. – mówił w swoim przemówieniu.

Burmistrz Czernecki nazwał trzeciomajową konstytucję „testamentem dla następnych pokoleń Polaków”.

Dodał również, że „wielkie dzieło polskiego Sejmu stało się dla patriotów drogowskazem i legitymacją do wszelkich dążeń niepodległościowych”, a „idee zawarte w Konstytucji 3-go Maja, nazwanej majową jutrzenką, poderwały kolejne patriotyczne pokolenia do walki o niepodległość”.

Konstytucja z 1791 roku była odważnym programem dla Polski, obejmującym zmiany i reformy. Wszystko dla lepszej, przyszłej Ojczyzny. Warto, zwracając się ku współczesności, wykorzystać aktualnie nauki i inspiracje sprzed 221 lat. Dzisiaj my też, podobnie jak twórcy konstytucji majowej, chcemy, żeby polskie państwo było mądrze, sprawiedliwie i sprawnie zarządzane. Żeby autorytet państwa, wolność obywatelska i porządek społeczny gwarantowały bezpieczeństwo Rzeczpospolitej i szczęście jego obywateli. Tylko praca z oddaniem, szczególnie dotyczy to władzy, pozwoli rozwiązać najtrudniejsze problemy, te ogólnopolskie i te nasze jasielskie. Myślę tutaj o problemach służby zdrowia, problemach z finansowaniem oświaty, problemach wysokiego bezrobocia wynikającego z kurczącego się rynku pracy czy wreszcie jeden z największych naszych problemów – to, że młodzi ludzie opuszczają Ojczyznę, opuszczają nasze miasto w poszukiwaniu pracy, lepszego życia. To wszystko musimy zmieniać, musimy dawać szanse poprzez mądre i szybkie decyzje, oparte na fundamencie chrześcijańskim, solidarność społeczną, o odpowiedzialność i zaufanie. Tego wszystkiego nam niezwykle potrzeba i bez tego nie można budować silnej, mocnej małej i dużej Ojczyzny. – powiedział burmistrz Jasła.

Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza – patriotycznego symbolu dziejów naszego narodu – oddano hołd tradycyjnie składając symboliczne wiązanki kwiatów. Bukiety w biało-czerwonych barwach złożyli przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej), harcerze, kombatanci, reprezentanci instytucji kultury, miejscowych przedsiębiorstw, placówek oświatowych, stowarzyszeń społecznych i politycznych oraz mieszkańcy Jasła.

Obchody rocznicowe zakończył koncert pieśni patriotycznych w gloriettce w wykonaniu chóru męskiego „Echo”, solistów Jasielskiego Domu Kultury oraz Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej.

FOTOGALERIA ZOBACZ FOTOGALERIĘ: Miejskie obchody 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Świętowaliśmy rocznicę uchwalenia trzeciomajowej Konstytucji. Zobacz zdjęcia z uroczystości”

  1. a juz myślałem, że o „tym radnym” nic nie będzie, ale się nie zawiodłem :)
    Musicie zamówić sokolnika z kasy pewnego ugrupowania i niech siedzi w Brzyszczkach tak długo, aż „ten radny” przeniesie sie gdzie indziej :) tylko pamiętajcie ze sokół musi mieć poważne gabaryty bo tu jest masa :) no i niech nie narobi dziadostwa i ” radnego” nie wyśle np do Dabrówki…

  2. z pobytu koni na uroczystosciach raczej lepiej jaslanom nie bedzie. Barwniej to nawet za kurowskiej było. tyle że w parku robiły gawrony a teraz robi jeden radny wszędzie

  3. Mądre, przemyślane przemówienia, w dodatku konie, które tamtej władzy przeszkadzały, piękna pogoda, oby tak dalej :)