Kultura | rozrywka | edukacja

Konferencja „Kształtowanie wizerunku biblioteki” (zapowiedź)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie są organizatorami III. Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich zlokalizowanych w siedzibach powiatów „Kształtowanie wizerunku biblioteki”, która odbędzie się w Jaśle w dniach 12 – 13 czerwca 2012.

Program konferencji

W programie konferencji przewidziane są wykłady i wystąpienia m.in. Agaty Szczotki-Sarny, specjalistki w zakresie komunikacji, marketingu społecznego i budowania wizerunku organizacji, która będzie mówiła o brandingu i jego roli w działalności biblioteki; Elżbiety Stefańczyk, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i pełnomocnika dyrektora BN ds. współpracy z bibliotekami publicznymi, która przedstawi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i inne programy dla bibliotek publicznych. Przedstawi też kształtowanie nowego wizerunku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Lucyna Kloczkowska, kierownik Działu Instukcyjno-Metodycznego WiMBP w Rzeszowie zaprezentuje strony internetowe podkarpackich bibliotek publicznych. O promocji biblioteki, jako elemencie efektywnego zarządzania instytucją kultury na przykładzie działań Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej opowie Teresa Leśniak, dyrektor KBP w Krośnie, a Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle przedstawi prezentację „Biblioteka jako rzeźba społeczna na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle”.

W programie konferencji przewidziano również wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepiej zrealizowany program Tygodnia Bibliotek 2011 oraz wręczenie odznaczeń SPB.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE