Informacje

Rada Miejska przyznała burmistrzowi Andrzejowi Czerneckiemu absolutorium za 2011 rok

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu miasta na 2011 rok. Wsparli go koledzy z koalicji oraz grupa radnych z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki
Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Był to pierwszy rok budżetowy w całości zarządzany przez Andrzeja Czerneckiego i podległych mu urzędników, po ponownym objęciu przez niego fotelu burmistrza miasta. Rada Miejska przyjęła dokument w dniu 16 lutego 2011 roku. W ciągu roku kalendarzowego podjęto dziesięć uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Ponadto burmistrz wydał 33 rozporządzenia w sprawie zmiany budżetu.

Jak w ciągu dwunastu miesięcy 2011 rok zmienił się budżet miasta? Dochody w stosunku do planu pierwotnego wzrosły o 21 686,29 złotych i wyniosły 106 268 678,10 złotych, przychody wzrosły o 671 904,30 złotych i wyniosły 11 637 478,56 złotych, wydatki budżetu wzrosły o 693 590,59 złotych i wyniosły 111 881 656,66 złotych. Natomiast rozchody nie uległy zmianie w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły na koniec grudnia ubiegłego roku 6 024 500,00 złotych.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2011 roku wynosi 27 226 015,91 złotych (24,95%).

Powyższe dane finansowe miały odzwierciedlenie podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium gospodarzom miasta. Burmistrza wsparli radni koalicji: Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Zdzisław Dziedzic, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Józef Kędrek, Alicja Myśliwiec, Alicja Nowosielska, Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński, Stanisław Zając, Leszek Zduński oraz Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska i Andrzej Trzop, którzy są kojarzeni z klubem Prawa i Sprawiedliwości. Od głosu wstrzymali się: Janusz Przetacznik i Andrzej Dybaś z Klubu „Forum Jasielskie”. Natomiast przeciwko głosowali: Urszula Czyżowicz, Maria Szańca i Henryk Rak.

Szczególny sprzeciw wyraził wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła. – Niestety ten budżet po stronie inwestycyjnej nie został wykonany. – stwierdził stanowczo Henryk Rak. I wyliczał przedsięwzięcia nie zrealizowane w ubiegłym roku, m.in. odbudowę ulic Krajowicką i Żeromskiego po powodzi, modernizację obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta, zakończenie modernizacji stadionu piłkarskiego przy ulicy Śniadeckich, rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta, rekultywację terenów zdegradowanych przy ulicy Kwiatowej. – Suma tych pozycji daje nam kwotę 14 274 000 złotych. – powiedział.

2011 nie był dobrym rokiem dla miasta i niestety nie poprzemy absolutorium dla pana burmistrza. – skwitował Rak.

Burmistrz, odpierając zarzuty: – Oczywiście spodziewałem się takiego zdania. Przywołane przez Henryka Raka inwestycje, które były zaplanowane, a nie zostały zorganizowane, trzeba sobie zadać pytanie na jakich warunkach one zostały do tego budżetu wprowadzone. Ja tylko przypomnę, że projekt tego budżetu został skierowany do Wysokiej Rady w 2010 roku przez burmistrz Marię Kurowską. Później był uchwalany przez tą Radę. Natomiast zawierał inwestycje w projekcie, które słyszę, że powinny być wykonane, bo to było możliwe. Otóż powiem, że to nie było możliwe. Z tego prostego względu, że wszystkie te inwestycje, które pan przywołał, były inwestycjami, które miały wejść w fazę realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

POSŁUCHAJ:

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE