Informacje

Solary na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej orężem w walce o czystsze środowisko naturalne

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle podpisał umowę na realizację potężnego projektu ekologicznego pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku”.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Podpisanie umowy
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dokument podpisali dzisiaj uroczyście w Jaśle: przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, zastępca przewodniczącego Zbigniew Sanocki oraz Mariusz Kasprzyk, dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (jednostce budżetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), w obecności wszystkich Wójtów Gmin i przewodniczących Rad Gmin skupionych wokół Związku.

Na terenie dwudziestu gmin zostanie zainstalowanych 4383 kolektorów słonecznych, w tym 117 na obiektach użyteczności publicznej i 4 266 na domach prywatnych oraz cztery instalacje układów fotowoltanicznych na obiektach sportowych. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, które wynosi 62,1 miliona złotych (75% kosztów kwalifikowanych). Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosi 82,8 miliona złotych.

Efektem końcowym ma być wzrost poziomu ochrony środowiska (głównie uwolnienia powietrza atmosferycznego z toksycznych zanieczyszczeń wywołanych spalaniem węgla kamiennego używanego do ogrzewania budynków), a poprzez to poprawa jakości życia mieszkańców regionu położonego wzdłuż biegu rzeki Wisłoki.

Zadanie będzie realizowane według ścisłego harmonogramu. – Przed nami dużo ważnych zadań. Pierwsze z nich to jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie inżyniera kontraktu, czyli firmy, która będzie sprawowała nadzór nad realizacją tego wielkiego przedsięwzięcia. Chcę zaznaczyć, że obejmuje ono ponad cztery tysiące instalacji solarnych na domach osób prywatnych, a także instalacje solarne na 117 obiektach użyteczności publicznej na terenie dwudziestu gmin. Wśród tych obiektów użyteczności publicznej są obiekty sportowe. W Jaśle będziemy realizować instalacje fotowoltaniczne na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Konkretnie chodzi o basen. – mówi Maria Lignar, dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle.

Program, przygotowywany praktycznie od 2009 roku, miał praktycznie różne koleje losu. – przyznaje Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. – Ostateczny bój wygraliśmy i zostaliśmy w dniu dzisiejszym oficjalnymi beneficjentami programu, który jest adresowany w dużej części do mieszkańców Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, czyli wszystkich dwudziestu gmin, które zrzesza związek. To jest ponad 4200 instalacji na budynkach prywatnych. Część tego programu dotyczy także budynków użyteczności publicznej. Mówimy o 117 obiektach. W ramach tego projektu będą realizowane kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej – m.in. jasielskiego MOSiR-u – oprócz produkcji ciepłej wody użytkowej będzie także produkcja energii ze źródeł fotowoltanicznych.

Czernecki podkreślił, że to największy projekt realizowany dzięki dotacji z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. – Jeżeli wszystko zostanie poprowadzone zgodnie z harmonogramem to sam projekt będzie realizowany w skali finansowej 82,8 milionów złotych, z czego dofinansowanie będzie wynosiło prawie 61 milionów złotych. Projekt rozpoczynamy realizować niezwłocznie, bo początek jest w trzecim kwartale tego roku, czyli praktycznie od lipca powinniśmy zaczynać. Natomiast koniec to jest marzec 2016 roku. Jeżeli chodzi o beneficjentów tego programu to prace zaczniemy fizycznie już w przyszłym roku realizować. Liczymy na to, że ten harmonogram zostanie ściśle dotrzymany, czyli przez najbliższe trzy lata będziemy u Państwa realizować te kolektory. W dniu dzisiejszym proszę o dobrą współpracę, ponieważ projekt jest naprawdę trudny. Jest to pierwszy projekt, który umożliwia mieszkańcom bezpośrednio skorzystanie z dobrodziejstw środków pomocowych. Z jednej strony będziecie Państwo mieli instalację solarną u siebie w domu i te pieniądze wydatkujecie na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w dużym stopniu będziecie mogli Państwo zostawić w swoich kieszeniach. Ta woda będzie podgrzewana przez słońce.

Konkurencja była bardzo duża. – przyznał Mariusz Kasprzyk z WWPE. – Zostało złożonych ponad siedemdziesiąt projektów. Jeżeli Państwo jesteście wśród kilkunastu, którzy otrzymali dofinansowanie to znaczy, że projekt był wśród tych najlepszych. Koncepcja, którą Państwo przedstawiliście, była dojrzała. Wiedzieliście Państwo jak chcecie to zrobić. Projekt jest skomplikowany – Związek liczy sobie dwadzieścia gmin. Żeby to wszystko skoordynować, trzeba było to bardzo dobrze udokumentować, że Związek jest do tego gotowy i pokazać swoje doświadczenia w latach poprzednich.

Zastępca przewodniczącego Związku, burmistrz Jedlicza Zbigniew Sanocki: – Oczekujemy czystszego powietrza i tańszej energii dla osób prywatnych i gmin, które utrzymują budynki użyteczności publicznej.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na witrynie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pod adresem: www.wisloka.pl/solary.

Mariusz Kasprzyk, dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Mariusz Kasprzyk

Zawsze mamy dyskusję dlaczego tak długo to trwało. Myślę, że Szwajcarzy są tak bogaci dlatego, że m.in. bardzo ostrożnie wydają swoje środki i muszą być przekonani, że to co robią, ma sens i szansę powodzenia. Procedura była dwustopniowa: najpierw był oceniany zarys projektu – było ich mnóstwo dlatego tak długo to trwało, a następnie trzeba było przygotować konkretną propozycję projektu. Tutaj już ta ocena była bardzo szczegółowa. Przyjeżdżali specjaliści ze Szwajcarii, przyglądali się na miejscu warunkom, w jakich przedsięwzięcie będzie realizowane. Referendum zadecydowało, że miliard franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych krajów członkowskich. Polska ma w tym udział prawie 50-procentowy. 14 czerwca był ostatni dzień kontraktowania, czyli podpisywania umów między rządem polskim, a rządem szwajcarskim dotyczącym projektów. Muszę zaznaczyć, że sto procent środków, które Szwajcaria przyznała Polsce, jest w pełni zakontraktowanych. Mamy w tej chwili cztery lata na realizację tych przedsięwzięć i ich rozliczenie końcowe. Większość beneficjentów to pojedyncze instytucje. Tutaj Związek jest jednym beneficjentem, ale w jego skład wchodzi dwadzieścia gmin. Zaplanowanie tego wszystkiego było niezwykle trudne. Teraz realizacja, jestem przekonany, będzie również dosyć skomplikowana. Zatem udział elementu zarządczego będzie tutaj dużo większy niż w innych projektach.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Solary na domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej orężem w walce o czystsze środowisko naturalne”

  1. No i co z tego z będziemy mieć czyste środowisko naturalne, jak i tak smród z wysypiska taki ze nie da sie wytrzymać. To mam gdzieś takie srodowisko. Tutaj sie chce cos pokazac, a z drugiej strony daje sie mieszkańcom dawke gówna do wąchania. To nie fair.