Informacje

Święto Policji w Jaśle: „mundurowi” wychodzą do społeczeństwa

Po raz pierwszy od kilkunastu lat powiatowe obchody Święta Policji, przypadającego ustawowo na dzień 24 lipca, miały miejsce na płycie jasielskiego Rynku. To zasługa mł. insp. Andrzeja Wędrychowicza, nowego szefa jasielskiego garnizonu, który podczas uroczystego apelu podkreślał, że „zależy nam na wzajemnych dobrych relacjach ze społeczeństwem”.

Święto Policji w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
ZOBACZ FOTOGALERIE:
> Święto Policji w Jaśle: mundurowi mieszkańcom
> Oficjalna próba musztry przed Świętem Policji

Defiladzie ulicami miasta, którą prowadziły policyjne motocykle z włączoną sygnalizacją świetlną oraz Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, przyglądali się licznie zgromadzeni mieszkańcy Jasła. Wspólnie z policjantami świętowali m.in. byli jasielscy komendanci powiatowi Policji, komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych, władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli lokalnych instytucji oraz przedsiębiorstw. Po raz pierwszy od wielu lat z okazji branżowych uroczystości „mundurowych” na płycie Rynku wciągnięto na maszt flagę państwową oraz odegrano Mazurek Dąbrowskiego.

I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Kazimierz Mruk odebrał meldunek od dowódcy uroczystości nadkomisarza Jerzego Duszyńskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Rangę obchodów podniosła obecność pocztu sztandarowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Podczas swojego wystąpienia mł. insp. Andrzej Wędrychowicz powiedział, że trwają starania o zakup własnego sztandaru dla jasielskiej jednostki, który – ze względu na historyczne przemiany – zdezaktualizował się i został przekazany do Muzeum Regionalnego.

Szef jasielskich policjantów podczas apelu przypomniał historię powstania formacji.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 uczyniło koniecznym zbudowanie aparatu władzy publicznej niepodległego państwa, w tym Policji. Rolę tą odgrywały początkowo dwie formacje: milicja ludowa powołana dekretem naczelnika Józefa Piłsudskiego w dniu 5 grudnia 1918 roku oraz milicja komunalna powołana dekretem naczelnika państwa w styczniu 1919 roku. Rozwiązanie to o charakterze doraźnym zostało zmienione w dniu 24 lipca 1919 roku kiedy to Sejm II RP przyjął ustawę, mocą której została utworzona Policja państwowa. Faktycznie jednak proces tworzenia Policji państwowej trwał do roku 1922. W okresie powojennym zadania o charakterze policyjnym wykonywała ówczesna milicja obywatelska, która swoją działalność zakończyła na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku. O tym, że służba policyjna, zwłaszcza w ostatnich latach jest niebezpieczna, nie trzeba nikogo przekonywać. Wyraźnie świadczą o tym statystyki oraz nagłaśniane przez media spektakularne wydarzenia, w których z rąk przestępców giną lub odnoszą rany policjanci. Od roku 1990 do chwili obecnej, podczas zadań służbowych, zginęło ponad stu trzydziestu policjantów, a ponad pół tysiąca odniosło rany. – mówił.

Dodał również, że podstawowym zadaniem funkcjonariuszy jest ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

To dzięki Waszej codziennej służbie, pracy i doświadczeniu mogę z dumą i satysfakcją prezentować nasze wspólne sukcesy i osiągnięcia. – zwrócił się do zgromadzonych na placu funkcjonariuszy. – Wielość zadań, ograniczenia w zatrudnieniu, niedostateczne środki finansowe powodują, że wymagana jest od nas ciągła mobilizacja i służba na pełnych obrotach. W miarę możliwości wprowadzamy zmiany organizacyjne, aby dostosować się do potrzeb dnia codziennego, by móc skutecznie przeciwdziałać przestępczości. Oznaki kryzysu gospodarczego znalazły w roku ubiegłym, a także w tym, swoje odzwierciedlenie w zwiększonej liczbie przestępstw skierowanych głównie przeciwko mieniu. Podejmujemy jednak działania celem ograniczenia tego zjawiska. Nie uległa pogorszeniu skuteczność w ustalaniu sprawców tego typu przestępstw. Nie zapominamy również o działaniach profilaktycznych w tym zakresie. Z roku na rok bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie powiatu ulega systematycznej poprawie. W znacznej mierze realizujemy progi satysfakcji nakreślone przez Komendanta Głównego, jak i Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Mierniki te są jednym z podstawowych elementów oceny naszej skuteczności na terenie województwa. Jestem dumny z tego, że Policja i policjanci liczą się stałym wysokim zaufaniem społecznym, a ich wysiłki są pozytywnie oceniane przez obywateli, także tych z powiatu jasielskiego.

Święto Policji jest corocznie okazją nie tylko do podsumowań, ale także do wręczenia nominacji na wyższy stopień służbowy. I tak w korpusie oficerów starszych: podinspektorem Policji mianowano nadkomisarza Krzysztofa Kłaka, zastępcę Naczelnika Wydziału Kryminalnego, w korpusie oficerów młodszych: komisarzem Policji mianowano podkomisarza Jacka Krzyżaka, Naczelnika Wydziału Wspomagającego.

W korpusie aspirantów mianowano na stopień aspiranta sztabowego Policji: st. asp. Andrzeja Stygara, st. asp. Adama Tatarę, st. asp. Andrzeja Zajdla; na stopień starszego aspiranta Policji: asp. Ewę Świder, asp. Mariusza Wojnara; na stopień aspiranta Policji: mł. asp. Daniela Fendryka, mł. asp. Piotra Kosibę, mł. asp. Piotra Liwosza, mł. asp. Jerzego Poszelężnego, mł. asp. Bartosza Szeleszkiewicza; na stopień młodszego aspiranta Policji: sierż. sztab. Marcina Lawerę, sierż. sztab. Mariusza Marszałka.

W korpusie podoficerów mianowano na stopień sierżanta sztabowego Policji: st. sierż. Marcina Andrzejaka, st. sierż. Przemysława Ciekielskiego, st. sierż. Łukasza Długosza, st. sierż. Dawida Kwilosza, st. sierż. Andrzeja Pilcha, st. sierż. Grzegorza Smagackiego, st. sierż. Jerzego Szota, st. sierż. Sławomira Świszcza, st. sierż. Mieczysława Wójcika; na stopień starszego sierżanta Policji: sierż. Łukasza Baczę, sierż. Ryszarda Boczara, sierż. Łukasza Breja, sierż. Joannę Garbacik, sierż. Sławomira Gucwę, sierż. Michała Kąkola, sierż. Damiana Kicilińskiego, sierż. Edytę Koś, sierż. Łukasza Martynkiewicza, sierż. Adama Soleckiego, sierż. Marcina Wojdyłę, sierż. Mirosława Wojdyłę, sierż. Tomasza Wojdyłę, sierż. Justynę Zahorską, sierż. Dariusza Zawilińskiego, sierż. Krzysztofa Żychowskiego.

W korpusie szeregowych mianowano na stopień starszego posterunkowego Policji: post. Annę Barzycką, post. Weronikę Janik, post. Daniela Golenia, post. Wojciecha Węgrzyna i post. Konrada Janusza.

Służbę policjantów na rzecz lokalnej społeczności docenili także samorządowcy. Nagrodę starosty powiatu jasielskiego otrzymał w tym roku st. asp. Jerzy Solecki, a burmistrza miasta Jasła asp. sztab. Andrzej Zajdel.

Z kolei prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle druh Stanisław Święch podkreślił, że nie ma tygodnia, by obie formacje nie współpracowały ze sobą w toku prowadzonych akcji ratowniczych. I odznaczył medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”: st. asp. Mariusza Wojnara, sierż. Waldemara Barę (srebrnym), mł. asp. Marcina Dziedzica i Sławomira Wariana (brązowym).

Minister Spraw Wewnętrznych nadał brązową odznakę „Zasłużony policjant” w uznaniu zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego: podinsp. Piotrowi Halsowi, podinsp. Arturowi Wypaskowi, nadkom. Piotrowi Furmankowi i st. asp. Andrzejowi Stygarowi.

W imieniu awansowanych, nagrodzonych i odznaczonych funkcjonariuszy głos zabrał podinsp. Krzysztof Kłak. – Mam zaszczyt podziękować za wręczone wyróżnienia. W szczególności dziękuję panu komendantowi. Dziękuję również innym przełożonym za dostrzeżenie naszych osiągnięć i zapewniam, że będzie to inspiracją do większego zaangażowania w służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Duża liczba awansowanych na wyższy stopień służbowy oraz nagrodzonych świadczy o tym, że dobrze służymy Ojczyźnie. Każdy z nas, wstępując w szeregi Policji, miał świadomość, że jest to ciężka i odpowiedzialna służba. Awanse i odznaczenia przekonują nas, że dobrze służymy. Będą one dodatkową motywacją do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i powiatu. W imieniu wszystkich odznaczonych i awansowanych chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby nienaganne wykonywanie powierzonych nam obowiązków wpływało na podnoszenie osiągalnych wyników, kształtowaniu pozytywnego wizerunku jednostki oraz utrzymywaniu niezmiennie wysokiego zaufania społecznego dla naszej służby.

Starosta jasielski Adam Kmiecik, który jest powiatowym zwierchnikiem służb, inspekcji i straży zaznaczył, że Święto Policji to czas „aby składać życzenia, podziękowania, gratulacje”. – To, że wykonujecie swoją pracę wzorowo, dostrzegli Wasi przełożeni, czemu dali wyraz dzisiejszymi awansami. Tak wiele nominacji cieszy oko starosty, cieszy oko mieszkańców powiatu jasielskiego. To znaczy, że swoją pracę wykonujecie dobrze. Mieszkańcy powiatu jasielskiego czują się bezpieczni, dzięki Waszej ofiarnej pracy są bezpieczni. Jeżeli zdarzają się sytuacje nieprzewidziane to nie są sytuacje, które można przypisać całej formacji. Są to sytuacje trudne, które popełniają w chwilach zapomnienia jednostki. Są to tylko i wyłącznie ich działania, a nie działania całej Policji. Tak Wasze działania odbierają mieszkańcy naszego powiatu. Gratuluję wszystkim awansowanym, odznaczonym. Życzenia wszelkiej pomyślności na każdy dzień Waszej trudnej służby.

Jasielski garnizon Policji działa w oparciu o funkcjonowanie Komendy Powiatowej oraz sześciu Posterunków Policji o charakterze gminnym (w Kołaczycach, Tarnowcu, Skołyszynie, Nowym Żmigrodzie, Dębowcu i Krempnej). Na koniec grudnia ubiegłego roku zatrudnionych było tutaj 189 policjantów, 14 urzędników oraz 16 pracowników cywilnych. Dzięki pracy i wysiłkowi „mundurowych” od wielu lat powiat jasielski jest uznawany za jeden z najbezpieczniejszych obszarów na terenie województwa podkarpackiego. W ubiegłym roku odnotowano tutaj 1 737 przestępstw, z czego policjanci wykryli 1 442 (skuteczność wykrywcza na poziomie 81,8%).

ZOBACZ FOTOGALERIE:
> Święto Policji w Jaśle: mundurowi mieszkańcom
> Oficjalna próba musztry przed Świętem Policji

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Święto Policji w Jaśle: „mundurowi” wychodzą do społeczeństwa”

  1. wychodzą do społeczeństwa z radarami,pachołki złodziei z Warszawy a ta banda rudego w stolicy pieniądze z rabunku obywateli przeznaczy na biura poselskie sory biura złodziejskie.Tyle w temacie dzisiaj wychodzą do społeczeństwa z radarem w Zimnej Wodzie i czają się jak złodzieje no bo pan Rostowski założył plan na okradanie społeczeństwa na konkretną kwotę.A medale i premie to my tym pachołkom fundujemy…podatnicy