Informacje

Jasielska strefa usług publicznych

Na XXVIII nadzwyczajnej sesji radni Rady Miejskiej Jasła jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Miasto Jasło, Powiat Jasielski oraz gminy powiatu jasielskiego zadania „Jasielska strefa usług publicznych”.

Herb Miasta Jasła

Zakres zadania dotyczy przeprowadzenia badań i analiz w zakresie jakości, dostępności i efektywności prowadzonych usług publicznych (dot. edukacji, komunikacji, usług komunalnych, zdrowotnych i kulturalnych) w Jaśle oraz wszystkich gminach powiatu jasielskiego, a także opracowania zintegrowanej strategii świadczenia usług publicznych. Przygotowane analizy i strategie będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki finansowe w przyszłej perspektywie finansowej na okres 2014-2020.

W przypadku uzyskania dofinansowania czas realizacji projektu to lata 2012-2014. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1,5 mln. zł, w tym 90 proc. stanowić będzie kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 proc. to wkład własny Miasta.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE