Informacje

Kolejna lekcja historii i pamięci w Zespole Szkół Miejskich Nr 3

W dniu 17 września społeczność Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza i Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 – uczestniczyła w kolejnej lekcji historii i pamięci „na żywo”.

Lekcja historii w ZSM nr 3
© ARCHIWUM SZKOŁY

Od 73 lat wrzesień kojarzy się nam z wybuchem największej i najbardziej krwawej wojny w całych dziejach ludzkości. Najpierw, 1 września 1939 r. najechali nas Niemcy, a 17 września – Sowieci. Warto też pamiętać o tym, że wraz z żołnierzami hitlerowskich Niemiec południową granicę RP przekroczyły również słowackie formacje wojskowe.

Uczniowie, nauczyciele i przybyli goście spotkali się przy Obelisku Katyńskim, który dla całego środowiska ZSM Nr 3 jest miejscem i symbolem pamięci o bohaterach i ofiarach II wojny. W obecności warty honorowej i pocztów sztandarowych Szkoły i Drużyny Harcerskiej, wszystkich zebranych powitała wicedyrektor Renata Goleń. Szczególnie ciepłe słowa skierowała w stronę szczególnych gości – członków rodzin zamordowanych w Związku Sowieckim polskich oficerów – Pani Bożeny Famurat, Państwa Krystyny i Janusza oraz Jadwigi i Romana Burbelków.

Przy hymnie państwowym poczet flagowy 139. DH „Lisy” wciągnął na maszt biało-czerwoną flagę. Następnie nauczyciel historii i drużynowy „Lisów” hm. Wiesław Hap wraz z harcerzami przeprowadził Apel Pamięci. Po złożeniu przed Obeliskiem wiązanki kwiatów i po zapaleniu symbolicznego znicza pamięci, młodzież gimnazjalna przybliżyła wszystkim sporo informacji i strof poezji na temat „II wojna światowa na ziemiach polskich i w naszym regionie”. Przypomniano wiele faktów historycznych, m.in. na temat bohaterskiej postawy obrońców Jasła i okolic na czele ze strzelcem Kazimierzem Mazurczakiem oraz wiersz Wisławy Szymborskiej „Obóz głodowy pod Jasłem”.

W imieniu rodzin oficerów polskich zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze, których pamięć uwiecznia 16 Dębów Pamięci rosnących na terenie Szkoły i Przedszkola Miejskiego Nr 9, zabrała głos Pani Bożena Famurat. W bardzo emocjonalnym wystąpieniu serdecznie podziękowała dyrekcji, nauczycielom, uczniom i harcerzom z ZSM Nr 3 za szacunek do przeszłości oraz za kultywowanie pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych i bohaterach małej i wielkiej Ojczyzny.

Zwieńczeniem tego kolejnego patriotycznego spotkania było stanowisko, że musimy przypominać czasy tej wojny, jej ofiary i bohaterów nie po to, żeby zrywać zabliźnione rany czy naruszać unormowane stosunki z państwami, od których wtedy tak wiele doświadczyliśmy. Po to jedynie, aby nigdy już taka tragedia się nie powtórzyła i po to, by ocalić od zapomnienia wspaniałe postawy i działania wielu ludzi, którzy wówczas, gdy człowiek człowiekowi był wilkiem, ponad swoje dobro przedłożyli służbę i ofiarę w imię miłości do swej Ojczyzny.

(dr)

SŁOWA KLUCZOWE