Informacje

Połączą ulice: Lwowską z Towarową?

Miasto Jasło złoży wniosek o dofinansowanie dokończenia budowy drogi gminnej łączącej ulicę Lwowską z ulicą Towarową w ramach tzw. „schetynówki”. Inwestycja, pod warunkiem pozytywnej oceny projektu i przyznaniu środków zewnętrznych na ten cel, ma być zrealizowana w przyszłym roku.

Wlot od strony ulicy Towarowej
Droga gruntowa miałaby ulec przebudowie i połączyć ulice: Towarową z Lwowską poprzez ulicę Sroczyńskiego.
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Byłaby to kontynuacja wykonanego w 2010 roku ciągu komunikacyjnego o charakterze lokalnym, łączącego ulicę Lwowską (będącą fragmentem drogi krajowej nr 73) od skrzyżowania na wysokości sklepu wielkopowierzchniowego z nowo wybudowanym budynkiem socjalnym administrowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ulicy Sroczyńskiego.

Pozostaje tam do wykonania kilkudziesięciometrowy odcinek, który stanowiłby włączenie do ulicy Towarowej.

Trochę „głupio” przerwana inwestycja powinna być zakończona, bo nie jest to logiczne z widzenia punktu użytkowego i ekonomicznego. – podkreśla Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Kosztorys prac budowlanych, które będą obejmowały budowę jezdni wraz z okrawężnikowaniem i wykonaniem nawierzchni asfaltowej oraz infrastruktury towarzyszącej (chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej, montażu lamp oświetlenia ulicznego) opiewa na około 1,3 miliona złotych.

Podczas czwartkowej „nadzwyczajnej” sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania wnioskowanego przez lokalny samorząd. To niezbędna procedura, która umożliwi urzędnikom złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z końcem września.

W tej chwili obowiązuje termin do końca miesiąca, stąd dzisiejsza potrzeba podjęcia uchwały. Ale już w piśmie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przyszła informacja, że możemy nawet brać udział w dodatkowym naborze, który ma być ogłoszony. Niemniej jednak chcemy złożyć wniosek w terminie, żeby ewentualnie go uzupełniać, a nie składać go jeszcze raz od nowa. – wyjaśnia Pikul.

Miasto zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji ponad 855 tysięcy złotych, co stanowi 70% kosztów wartości całego zadania. Środki zostaną zabezpieczone w projektowanym budżecie na 2013 rok.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE