Informacje

Miliony na aktywizację bezrobotnych

Rada Powiatu w Jaśle podjęła w czwartek uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pod hasłem „Bądź aktywny – zwolnij bezrobocie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle

Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną w ramach organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursu skierowanego na poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie i został przyjęty do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wartość to 1 751 483 złotych.

Otrzymanie tych pieniędzy, to jest sto procent dofinansowania realizacji projektu, wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Powiatu, a następnie uchwałą Zarządu Powiatu, która umocni dyrektora Urzędu do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. – wyjaśnia Anna Hawliczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 sierpnia 2013 do 30 września 2014 roku. Wsparciem zostanie objętych dwieście osób bezrobotnych – 120 kobiet i 80 mężczyzn. Jak wyjaśnia Anna Hawliczek – więcej jest zarejestrowanych kobiet, a mamy obowiązek utrzymać równość szans.

Główne wsparcie to staże, które wzmocnią doświadczenie zawodowe, umiejętności praktyczne wykonywania zawodu. Poprzedzone będą poradnictwem indywidualnym z opracowaniem indywidualnego planu działania oraz warsztatami aktywizacyjnymi, co pozwoli im opracować własną ścieżkę rozwoju zawodowego, przejdą testy umiejętności, predyspozycji, zainteresowań i aktywnie będą umieć się zachować na rynku pracy. Staże będą sześciomiesięczne. W miarę jak projekt będzie się kończył i budżet będzie się wyczerpywał to staże mogą być skracane do trzech miesięcy. W okresie odbywania stażu otrzymują stypendia stażowe w wysokości brutto, które jednocześnie jest nettem, bo nie płaci się podatku od pieniędzy zewnętrznych – 953,10 złotych. – wyjaśnia zastępca dyrektora.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE