Informacje

Rondo koło kościoła w Dąbrówce poprawiłoby bezpieczeństwo w tym rejonie

Na ponad dwa miliony złotych oszacowano projekt rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej w pobliżu kościoła parafialnego w Dąbrówce. Samorząd powiatowy zamierza zdobyć gro środków na realizację inwestycji z budżetu państwa w ramach tzw. „schetynówki”.

Skrzyżowanie w Dąbrówce
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Skrzyżowanie jest zlokalizowane w ciągu drogi powiatowej nr 1313R relacji Jasło – Błażkowa – granica województw – Jodłowa. Poprzez ulicę Krajowicką i dalej drogą krajową nr 73 stanowi główny dojazd samochodom ciężarowym do pobliskich Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. Na dzień dzisiejszy pierwszeństwo przejazdu mają w tym miejscu pojazdy poruszające się od strony miasta w kierunku Brzysk i na odwrót, stąd kilkudziesięciotonowe „ciężarówki” przymusowo zatrzymujące się przed znakiem przez wiele lat rozjeżdżały w tym miejscu asfalt, tworząc potężne koleiny w jezdni.

Proces ten z kolei przyczynia się do obniżenia komfrotu jazdy dla użytkowników mniejszych pojazdów, a w szczególności tych z niższym zawieszeniem.

Pojawiło się kilka koncepcji modernizacji układu komunikacyjnego w tym miejscu, m.in. zainstalowanie sygnalizacji świetlnej oraz skierowanie pierwszeństwa przejazdu od strony osiedla Gamrat w kierunku mostu na rzece Wisłoce. Ostatecznie zdecydowano się na budowę ronda.

W tym miejscu zaproponowaliśmy budowę ronda z obniżeniem poziomu o 70 centymetrów, co daje możliwość wydłużenia najazdu od strony mostu. – mówi etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Tadeusz GórczykSamo poprawienie nawierzchni przy takim nachyleniu drogi i przy wjeżdżaniu pod górkę na samo skrzyżowanie, jakbyśmy nie rozwiązali organizacji ruchu, zawsze będziemy mieli sytuację kiedy jadąc od dołu „TIR” będzie musiał zwolnić, bo dojeżdża do skrzyżowania i cały ciężar zwozi asfalt. Drugi problem to formalnie nie istnieje droga dojazdowa do mostu w Krajowicach. To jest działka Skarbu Państwa. Próbowaliśmy dwukrotnie pozyskać na rzecz starostwa ten grunt. Taką samą próbę podjął wójt gminy Brzyska. Obydwie były nieskuteczne. Jedyną skuteczną metodą jest wydanie pozwolenia w oparciu o specustawę. Budową ronda rozwiązujemy tą sprawę dojazdu. Teraz trwa przebudowa całej ulicy Krajowickiej do mostu, a po drugiej stronie formalnie nie istnieje dojazd.

Jolanta Brągiel, przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Krajowice, radna Rady Powiatu Jasielskiego. – Od początku mojej kadencji chciałam walczyć, żeby zbudować rondo na skrzyżowaniu z ulicą Krajowicką. Rondo jest bardzo potrzebne, ponieważ duża ilość samochodów ciężarowych przejeżdża tą drogą, jadąc ulicą Krajowicką. Przede wszystkim widoczność jest bardzo słaba, wyjeżdżając od ulicy Krajowickiej na Gamrat. Było tam bardzo dużo wypadków, nie śmiertelnych, ale mimo wszystko były. Założyłam sobie za cel, żeby tam można było bezpiecznie wyjeżdżać z jednej czy z drugiej strony. Jest to priorytetem, aby rondo powstało za mojej kadencji. Rondo będzie spełniało wszystkie warunki akuratnie w tym miejscu, gdzie droga jest bardzo niebezpieczna.

Powiat jasielski zamierza ubiegać się o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych, stąd wniosek do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W ramach popularnej w ostatnich latach „schetynówki” można uzyskać pomoc finansową w wysokości trzydziestu procent wartości całego zadania, co – biorąc pod uwagę wstępny kosztorys szacowany na nieco ponad dwa miliony złotych – przy dzisiejszej trudnej kondycji ekonomicznej samorządu stanowi i tak duży zastrzyk finansowy w porównaniu z tym, gdyby trzeba było wyłożyć całą niezbędną kwotę z własnego budżetu.

Urzędnicy liczą na dodatkową punktację przy ocenie merytorycznej wniosku za współpracę przy realizacji projektu z dodatkowymi partnerami.

Gmina Brzyska zadeklarowała 10 tysięcy złotych na to zadanie inwestycyjne. Dla nas jest to o tyle istotny partner dlatego, że mamy pięć punktów więcej przy ocenie naszego wniosku. Wystąpiliśmy również do prezesa Gamrat-u o kwotę 40 tysięcy złotych i miasta Jasła, któremu rozwiązujemy pewien problem komunikacyjny o wsparcie kwotą 150 tysięcy złotych. Liczymy, że uzyskamy około 200 tysięcy złotych od lokalnych „sponsorów”. – podkreślił Górczyk.

Termin składania wniosków do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie mija 30 września 2012 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE