Informacje

W Jaśle o bezpieczeństwie drogowym na Podkarpaciu

Jasło było gospodarzem pierwszego w historii wyjazdowego posiedzenia Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zaproszeni goście mieli okazję przyjrzeć się z bliska funkcjonowaniu Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy przy Zespole Szkół Miejskich nr 3, na którym w przyszłym roku zostanie przeprowadzony finał krajowy ogólnopolskiego turnieju BRD dla dzieci i młodzieży.

Posiedzenie PWR BRD w Jaśle
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przez ponad dwie godziny w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na Podkarpaciu, zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich, lokalni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego) oraz organizacji pozarządowych dyskutowali na temat działań profilaktycznych podejmowanych w naszym regionie, zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków komunikacyjnych i ich następstw.

Pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przedstawili informację o działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Przemyślu Leszek Pusiarski zaprezentował informację o realizacji nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców.

Wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie Jan Jędrzejko ocenił wspólne działania instytucji i organizacji pozarządowych (LOK, PZM, itp.) w zakresie przeprowadzonych akcji, konkursów, turniejów oraz szkoleń z zakresu BRD.

Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Rzeszowie i Tarnobrzegu przekazali dane dotyczące efektów funkcjonowania mobilnych miasteczek ruchu drogowego oraz sieci miasteczek stacjonarnych.

Dyskutowano również o pomyśle utworzenia w Rzeszowie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy – obsługującego teren całego województwa podkarpackiego.

Posiedzenie PWR BRD w Jaśle
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Spotkanie prowadził sekretarz Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marek Poręba.

Otrzymaliśmy tutaj zaproszenie od Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. To pierwsze wyjazdowe posiedzenie i mamy w zamiarze odbywać te posiedzenia w takim cyklu objazdowym, żeby nie tylko w mieście wojewódzkim odbywać konferencje, ale żeby także poznawać teren. Spotykamy się raz na kwartał – wszystkie instytucje, które odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu drogowego na Podkarpaciu. Dzisiaj mamy ocenę komunikacyjnych szlaków krajowych, wojewódzkich oraz – jak to mamy w praktyce – sprawozdania ośrodków ruchu drogowego, instytucji, organizacji pozarządowych, które zajmują się właśnie bezpieczeństwem w ruchu drogowym. – powiedział.

Posiedzenie PWR BRD w Jaśle
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W skład prezydium PWR BRD wchodzą: Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta (przewodniczący), Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska (zastępca przewodniczącego), Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji Zdzisław Stopczyk (zastępca przewodniczącego), Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Bogdan Kuliga (zastępca przewodniczącego) oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie Marek Poręba (sekretarz).

Nasz powiat reprezentuje w tym gremium prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Poinformował wszystkich zebranych, że w czerwcu 2013 roku Jasło będzie gospodarzem finału krajowego XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Potwierdza to informacja przesłana pocztą elektroniczną przez przewodniczącego Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego Roberta Werle:

Uprzejmie informujemy, że na Posiedzeniu GK BRD została zaakceptowana oferta na przeprowadzenie w 2013 r Finału Ogólnopolskiego Turnieju BRD zgłoszona przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego Dalsze szczegóły będą uzgodnione w trybie roboczym. Gratuluję.

Ponad setka uczniów reprezentujących wszystkie szesnaście województw (wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich) wraz ze swoimi opiekunami będzie rywalizowało na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza oraz przyszkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy o laur najlepszych drużyn w Polsce. Będą mieli okazję również poznać z bliska nasze regionalne walory historyczno-turystyczne, w tym m.in. „Karpacką Troję” w Trzcinicy.

Marek Poręba:
Rada jest przede wszystkim organem opiniotwórczym. Analizujemy statystyki wypadkowości, przestępstw drogowych. Razem z Policją tworzymy w ostatnim czasie tzw. „mapę nieszczęśliwych miejsc”. Jesteśmy również uczestnikiem podkarpackiego programu GAMBIT, który jest suplementem krajowego GAMBIT-u. Jest to program, który ma wpłynąć na zmniejszenie wskaźników wypadkowości. Czy ktoś nas słucha? Słuchają nas, bo widać, że w prezydium są najwyższe władze Podkarpacia. Natomiast tak, jak ostatnio prosiliśmy wszystkich starostów o przekazanie informacji dotyczących kontroli ośrodków szkoleniowych kierowców, również sprawozdania dotyczące kontroli stacji obsługi technicznej, także słuchają. My wtedy to analizujemy i za pośrednictwem członków zarządu – marszałka czy wojewody – w zależności, który pion instytucyjny jest ważny to tymi środkami kierujemy swoje opinie.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE