Kultura | rozrywka | edukacja

Co się dzieje z językiem? (zapowiedź)

Pod naszym patronatem

Odpowiedzi na to i wiele innych pytań o język polski poszukają uczestnicy panelu dyskusyjnego, który odbędzie się 29 października 2012 r. o godz. 10:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, w ramach projektu „U-MÓWMY SIĘ NA…POLSKI!”. Dyskusję, w której głos zabiorą profesor Kazimierz Ożóg i poeta, krytyk literacki Grzegorz Kociuba, poprowadzi Dariusz Bugalski, poeta, dziennikarz radiowej „Trójki”.

Zapowiedź Wydarzenia
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Pytania o zjawiska, przemiany i nurty językowe, są bliskie uczestnikom dyskusji, których praca i zainteresowania związane są właśnie z językiem. Profesor Kazimierz Ożóg pracuje obecnie na Uniwersytecie Rzeszowskim, do ubiegłego roku akademickiego był dziekanem Wydziału Filologicznego. Jest członkiem Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Jako zapalony badacz języka jeździ do pracy komunikacją miejską, by mieć na co dzień możliwość obserwacji żywej mowy.

Grzegorz Kociuba jest poetą i krytykiem literackim, zajmuje się głównie polską poezją współczesną i najnowszą, interesuje go szczególnie język współczesnej poezji. Współpracuje m.in. z czasopismami: „Twórczość”, „Topos”, „Pobocza”.

Dariusz Bugalski jest dziennikarzem, związanym z Programem 3 Polskiego Radia, gdzie m.in. od 2008 r. prowadzi audycję „Klub Trójki”. Prowadzi rozmowy z wybitnymi postaciami filozofii i literatury, np. O. Pamukiem, E.-E. Schmittem, J. Hartwig. Jest także poetą oraz autorem książek prozatorskich, publikował między innymi w „Twórczości”, „Frazie”, „Czasie Kultury”, „Toposie”, „Nowym Nurcie”.

Dyskusja dotyczyć będzie najważniejszych i najciekawszych zjawisk we współczesnej polszczyźnie, nie braknie z pewnością głosów na temat języka młodzieży, języka Internetu, czy językowych aspektów feminizmu.

W zorganizowanie panelu dyskusyjnego włączyli się: I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle oraz firma Romanow: Ciesielstwo – Dekarstwo.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Patronat nad projektem objęli: Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski, Podkarpacki Wicekurator Oświaty.

Partnerami projektu są: Urząd Miasta Jasła, Powiat Jasielski, Jasielski Dom Kultury, Firma Tekpud, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Sielsky, Hornblend, SBP Oddział w Jaśle.

W działaniach projektowych wezmą udział szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy, Zespół Szkół w Szebniach, Zespół Szkół Publicznych w Święcanach, Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu, Stowarzyszenie Unia Szkół w Gliniku Polskim – Szkoła Podstawowa w Roztokach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle, II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE