Informacje

W czwartek lokalne obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski (zapowiedź)

Międzynarodowy Dzień Białej Laski to dzień szczególny dla wszystkich osób dotkniętych dysfunkcją wzroku. Zaliczają się do nich nie tylko niewidomi, ale również osoby ociemniałe (które utraciły wzrok na skutek warunków losowych, np. w wyniku wypadku czy choroby) i słabowidzące.

Polski Związek Niewidomych

Święto to, przypadające 15 października ustanowione zostało na zgromadzeniu ogólnym Europejskiej Unii Niewidomych w Ustroniu Górskim w 1993 roku. Od tego czasu każdego roku w miesiącu październiku jasielskie Powiatowe Koło Polskiego Związku Niewidomych organizuje uroczystość na rzecz swoich członków. W tym roku jasielskie obchody Dnia Białej Laski odbędą się 25 października br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Będzie to już 19 edycja obchodów, nad którymi patronat honorowy objął Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Powiatowe Koło PZN w Jaśle zostało założone 1967 r. W roku obecnym obchodzi 45 rocznicę swojej działalności. Zrzesza około 190 osób z miasta i okolicznych gmin powiatu. Oprócz niesprawnego wzroku członkowie Koła mają inne, dodatkowe schorzenia, jak cukrzyca, głuchota, brak kończyn, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe. Są to inwalidzi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Kilkanaście osób jest całkowicie ociemniałych.

Głównym celem działalności Polskiego Związku Niewidomych jest wyrównywanie szans życiowych ludzi dotkniętych dysfunkcją wzroku. Zarząd jasielskiego Koła organizuje wyjazdy integracyjne i szkoleniowe, które mają na celu nie tylko pomagać niewidomym w pokonywaniu trudności dnia codziennego, ale też szkolić przewodników, czyli osoby pomagające niewidomym. Członkowie Koła nie są ludźmi majętnymi, więc te wyjazdy są dla nich często jedyną okazją rekreacji. Kalendarz imprez Stowarzyszenia co roku obejmuje spotkania integracyjne z okazji Dnia Dziecka, obchody Dnia Białej Laski, spotkania opłatkowe, dzień Św. Mikołaja. Dzieci uczestniczą również w tzw. spartakiadach, czyli konkursach dla dzieci niepełnosprawnych, zdobywając w nich medale i wyróżnienia. W siedzibie Stowarzyszenia mieści się świetlica, w której prowadzona jest terapia zajęciowa, np. wykonywanie kwiatów z materiałów papierowych. Mieści się tam również biblioteka książki mówionej.

We wszystkich tych przedsięwzięciach pomagają tzw. członkowie nadzwyczajni, czyli rodziny członków Koła, wolontariusze. Wszyscy pracują społecznie.

Zarząd Koła zajmuje się ponadto rozprowadzaniem żywności z Banku Żywności dla najmniej uposażonych członków Koła, pomaga w wypełnianiu dokumentów np. PIT–ów i udziela informacji w sprawie szkół prowadzących klasy integracyjne m. in. dla dzieci niewidomych.

Jasielskie Koło uczestniczy w spotkaniach integracyjnych z sąsiednimi kołami z Rzeszowa, Leska, Tarnobrzega, Łańcuta i innych regionów, podczas których wymieniają się swoimi doświadczeniami, mówią jak sobie radzą.

Warto zauważyć, że wśród członków jasielskiego Koła PZN są sportowcy. Należą oni do Podkarpackiego Klubu Sportowego Cross, gdzie osiągają niemałe sukcesy w strzelaniu z broni laserowej (Jerzy Sypień, Krystyna Myśliwiec), broni śrutowej (Krzysztof Paszyna) i rozgrywkach brydżowych (Halina Budziak). Ponadto z powodzeniem uczestniczą w rozgrywkach szachowych, grają w warcaby i kręgle brajlowskie.

Nie wszystkie jednak trudności da się pokonać, nie mając sprawnego wzroku, dlatego niezbędne są windy mówiące, światła na przejściach z dźwiękową sygnalizacją, wyraźnie namalowane pasy drogowe, oznaczone białym i żółtym kolorem wszelkiego rodzaju nierówności terenu tj. zatoczki dla samochodów, krawężniki, słupy, schody. Bardzo pomocny jest również drobny sprzęt rehabilitacyjny tj. zegarki brajlowskie bądź mówiące, brajlowskie igły do szycia, sygnalizatory/dozowniki do cieczy, czytaki, sprzęt optyczny, które umożliwiają niewidomym samodzielne funkcjonowanie. Są to jednak dość drogie urządzenia, niejednokrotnie przewyższające ich możliwości finansowe. Dzięki sponsorom część tych potrzeb udaje się zaspokoić, lecz wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na pomoc niewidomym od nas – zdrowych ludzi.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE