Kultura | rozrywka | edukacja

Poezja, boks i religia

Pod naszym patronatem

1 października 2012 r. Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle gościł Krzysztofa Szeremetę – poetę, studenta krytyki literackiej i amatora mocnych wrażeń sportowych.

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Szeremetą

Od prawej: Krzysztof Szeremeta i Albert Kociuba.
© MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Spotkanie przepełnione burzliwą dyskusją o utartych i nowych nurtach w poezji, kondycji krytyki literackiej i możliwościach debiutu młodych twórców odbyło się w ramach VII Festiwalu Poezji i Prozy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Poeta przeczytał utwory z tomu „Nowy dokument tekstowy”, w którym tematyka piłki nożnej czy boksu łączy się, między innymi, z fascynacją trydenckim rytem liturgii katolickiej. „Poezja jest tym, czego nie da się opowiedzieć, nie można opowiedzieć wiersza” – stwierdził Krzysztof Szeremeta, dodając jednak, że w młodej i najmłodszej poezji coraz mniej znajduje rzeczy zaskakujących.

Dynamiki rozmowy dodawał głos obecnego na spotkaniu Grzegorza Kociuby – poety, krytyka literackiego, polonisty, a także uwagi innych uczestników spotkania, przywiązanych do bardziej tradycyjnych rodzajów poezji. Bohater spotkania podkreślał znaczenie brzmienia, rytmu w swych wierszach. „Masz dobry rytm, piszesz uchem” – powiedział o wierszach gościa G. Kociuba. Pojawił się również wątek języka, także slangowego, oraz komunikatywności wierszy. Ważna dla uczestników spotkania okazała się kwestia kondycji krytyki literackiej, a w zasadzie jej niedomogów. Uczestnicy podkreślali, że trudno mówić o żywej dyskusji czy polemice w pismach takich jak kwartalniki czy dwumiesięczniki. Możliwa jest ona w tygodniku czy dwutygodniku literackim, ale takie w Polsce się nie ukazują. A dla młodych autorów druk w periodykach literackich jest ważny, gdyż, jak podkreślił Krzysztof Szeremeta, „papier wciąż jeszcze nobilituje”.

Bohater spotkania dodał, że w poezji i boksie chodzi o to samo: o koncentrację, ćwiczenie warsztatu, wolę i uważność. W odbiorze poezji ważne jest przeżycie. Wiersz do nas przemawia i zostaje w nas, gdy „dostajemy nim jak obuchem”. Wolno sądzić, że uczestnicy spotkania także nie pozostali obojętni na zaprezentowane przez Krzysztofa Szeremetę wiersze.

Współorganizatorem VII Festiwalu Poezji i Prozy jest Jasielski Dom Kultury.

(WSCHÓD, MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE