Informacje

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie warsztatowe z rozliczania projektów unijnych

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, osoby fizyczne, przedsiębiorców oraz rolników na bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania projektów w ramach Osi 4 Leader z działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe Projekty”.

Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

Termin szkolenia: 15 października 2012r. w godz. 9.00-14.30.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Sala Bankietowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach

Program szkolenia:

9.00-10.00 Przypomnienie zobowiązań zawartych w Umowie na realizację zadań w ramach trzech
działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe projekty”.
10.00-12.30 Omówienie dokumentu rozliczeniowego (wnioski o płatność ) z wykazaniem różnic dla poszczególnych działań, omówienie niezbędnych załączników.
12.30-13.00 Przerwa kawowa
13.00-14.00 Szczegółowe omówienie dokumentacji finansowej – wymagania dotyczące faktur i innych dokumentów załączanych przy rozliczeniu w zależności od formy prawnej, jaką
reprezentuje beneficjent.
14.00-14.30 Dalsze zobowiązania beneficjenta po rozliczeniu wniosku – monitoring, dokumenty kontrolne – pytania i odpowiedzi.

Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00. do 15.30 do dnia 11 października 2012r. (czwartek) pod numerem telefonu 515 205 894 lub poprzez e-mail: lgdnowagalicja@op.pl.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

(LGD „Nowa Galicja”)

SŁOWA KLUCZOWE