Kultura | rozrywka | edukacja

O takiej Ojczyźnie każdy marzy…

15 listopada 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle Klub „Michalina” spotkał się by uczcić Święto Niepodległości. Odśpiewana przez artystów „Rota”, wprowadziła zebranych w podniosły nastrój. M. Tomasik i M. Homlak ze wzruszeniem wyrecytowały napisane przez siebie wiersze.

Spotkanie Klubu Michalina
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Następnie odbył się konkurs na najpiękniejszy wiersz patriotyczny z tej okazji. Po wysłuchaniu 9 anonimowych wierszy, każdy uczestnik musiał oddać głos na najlepszy jego zdaniem wiersz, rzecz jasna oprócz własnego. Pierwsze miejsce otrzymała „Ojczyzna” M. Buczyńskiej:

Błękitne niebo i ciepłe słońce
Radość w Twym sercu
Uśmiech na twarzy
o takiej Ojczyźnie
każdy z nas marzy.

Drugie „Taka Polska” B. Samborskiej, trzecie ex aequo „Ojczyzno moja” M. Tomasik i „Mistrz Kadłubek” A. Bal.:

Mistrz Kadłubek dziejopis
piórem łabędzim
na pergaminie
„Kronikę polską” składa
ora et labora
brzmi w klasztorze jędrzejowskim
(…)
to ona co niepodległa
odlana w czarnym atramencie
w rzeźbach portalach
wieżach obronnych
krużgankach witrażach
pomnikach bramach nagrobkach.

Zwyciężczynie otrzymały nagrody, rękodzieła ufundowane przez artystkę z Sądkowej Teresę Macek.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE