Kultura | rozrywka | edukacja

VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

Już po raz siódmy młodzież gimnazjalna miała okazję zaprezentować elementy folkloru związane ze Świętami Bożego Narodzenia: kolędowanie „z gwiazdą”, „jasełka”, „szczodroki”. Celem imprezy było propagowanie i pielęgnowanie pięknych polskich zwyczajów.

W VII przeglądzie, jaki odbył się 18 grudnia 2012 w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy, wystąpiło sześć zespołów. I miejsce zdobyła grupa kolędnicza Publicznego Gimnazjum z Osieka Jasielskiego przygotowana przez Agatę Rolek. Dwa II miejsca przyznano kolędującym uczniom Gimnazjum z Dębowca i Gimnazjum Sportowego z Trzcinicy (gospodarzom). Wyróżniono uczniów z Gimnazjum w Cieklinie – za oryginalny, męski skład grupy kolędniczej, młodzież z Gimnazjum Nr 2 w Jaśle – za barwne kolędowanie oraz najmłodsze pokolenie „drobów” z Gimnazjum w Brzyskach – za tradycyjne stroje i teksty obrzędowe.

Nagrody dla najlepszego aktora wywalczyli: Dagmara Węgrzyn z Dębowca i Jakub Sokołowski z Jasła. Oceniano m.in. stroje, śpiew, recytację i zgodność z tradycją regionu.

Wszyscy młodzi artyści oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe dla swoich szkół, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Zmagania uczestników zakończył wigilijny posiłek poprzedzony życzeniami i łamaniem się opłatkiem. Do stołów, wraz z młodymi kolędnikami zasiedli ich opiekunowie, organizatorzy – Barbara Urban i Aneta Skocz, dyrektor szkoły Ludomir Mastej oraz jurorzy. Do oceny występów zaproszono instruktora teatralnego – Ewę Grzebień, Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Powiatu Jasielskiego Zbigniewa Drankę, polonistę i regionalistę – Bronisława Kozioła, muzyka i kierownika Zespołu Ludowego „Trzcinicoki” – Stanisława Marszałka oraz Bogusława Masteja – reżysera i autora zbioru scenariuszy „Po kolędzie.”

Tradycyjnie przegląd zakończono spotkaniem uczestników w miłej, rodzinnej atmosferze, przy wigilijnym żurku, gdzie młodzież miała okazję podzielić się opłatkiem i wspólnie zaśpiewać kolędy. Ponadto każdy wykonawca otrzymał drobny upominek a opiekunowie grup stroiki świąteczne wykonane przez młodzież Technikum Ogrodniczego. Dziękując za występy, dyrektor Zespołu Szkół Ludomir Mastej zaprosił wszystkich na VIII Przegląd Zespołów Kolędniczych, który odbędzie się w Trzcinicy już za rok!

VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych VII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych

Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

(Zespół Szkół w Trzcinicy)

SŁOWA KLUCZOWE