Informacje

Większy rygor finansowy za absencję radnych

Radni powiatowi, którym wyborcy powierzyli wypełnianie mandatu społecznego zaufania, za swoją aktywność na posiedzeniach stałych komisji oraz sesjach pobierają wynagrodzenie. Miesięczna dieta jest ustalana w oparciu o procentową wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia 2012 roku ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość minimalnych zarobków w Polsce na dzień 1 stycznia 2012 roku wyniosła 1 500 złotych. Zgodnie z podjętą pod koniec 2010 roku uchwałą w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Jasielskiego przewodniczącemu Rady Powiatu przysługuje dieta w wysokości 150% minimalnego krajowego wynagrodzenia, dwóm wiceprzewodniczącym Rady Powiatu i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – 120%, przewodniczącym pozostałych Komisji oraz członkom Komisji Rewizyjnej – 100%, członkom pozostałych Komisji – 90% i pozostałym radnym – 50%.

Ci mniej aktywni, którzy notorycznie opuszczają posiedzenia komisji merytorycznych oraz obrady sesji, a tym samym nierzetelnie wypełniają swoje obowiązki wobec wyborców, będą od nowego roku dotkliwiej karani finansowo za swoją absencję.

Zgodnie z przyjętymi podczas czwartkowej sesji zmianami – za każdą nieobecność radnego na posiedzeniu Rady Powiatu wysokość diety ulegnie obniżeniu o 30% (do tej pory o 10%), a za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji, których radny jest członkiem – o 20% (do tej pory o 10%).

Adam Pawluś chciał jeszcze większego „zamrożenia” wysokości diet i obniżenia: dla przewodniczącego Rady Powiatu – do 120%, dla wiceprzewodniczących Rady Powiatu i przewodniczących komisji – do 100%.

Starosta jasielski zaproponował odrzucenie w całości wniosku opozycyjnego klubu i przegłosowanie uchwały w treści wcześniej zaproponowanej radnym. Jego propozycję wsparli koledzy z klubów: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Przymierza Samorządowego Podkarpacia.

Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Starosta jasielski Adam Kmiecik
Radni klubu PiS chcieli obniżyć pobory staroście Adamowi Kmiecikowi, ale ich pomysł legł w gruzach.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Adam Pawluś, w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, złożył wniosek o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zmian w statucie powiatu jasielskiego, które polegałyby na ograniczeniu liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu do jednej osoby oraz liczby członków Zarządu Powiatu z pięciu do trzech. – Na pewno pozwoli to uzyskać duże oszczędności, które będzie można przeznaczyć na jakieś zadania powiatu. – stwierdził.

Wcześniej do porządku obrad dzisiejszej sesji nie udało się mu się wprowadzić projektu uchwały dotyczącej obniżenia kwoty miesięcznego wynagrodzenia starosty jasielskiego o 5 000 złotych brutto, co pozwoliłoby zaoszczędzić rocznie około 60 tysięcy złotych. Adam Pawluś zaproponował, aby tak wygospodarowane fundusze wydatkować na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na konieczność dostosowania placówki medycznej do wymogów Unii Europejskiej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE