Informacje

Zamiast ronda w Dąbrówce: dokończenie modernizacji drogi z Kołaczyc do Sieklówki

Powiat jasielski rezygnuje z budowy ronda w pobliżu kościoła parafialnego w Dąbrówce (gmina Brzyska). Zadanie to zostało wstępnie zakwalifikowane do realizacji w ramach przyszłorocznego dofinansowania z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych, potocznie nazywanego od nazwiska ówczesnego ministra spraw wewnętrznych – „schetynówkami”.

Rada Powiatu w Jaśle uchyliła w czwartek uchwałę z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1313R Jasło – Błażkowa – granica województw – (Jodłowa) z drogą dojazdową do ulicy Krajowickiej oraz drogą gminną”.

Chodziło o przebudowę skrzyżowania na ruch okrężny w okolicy kościoła pw. Judy Tadeusza w Dąbrówce (gmina Brzyska), która usprawniłaby płynność ruchu w tym miejscu. To ważny szlak komunikacyjny dla naszego regionu. Dla samochodów ciężarowych kierujących się do pobliskich Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. to jedyna droga dojazdowa od drogi krajowej nr 73. Jadąc ulicą Krajowicką, tuż za mostem na rzece Wisłoce, pojazdy muszą zatrzymywać się na skrzyżowaniu dróg z pierwszeństwem przejazdu dla samochodów jadących od strony Jasła lub Brzysk. W tym miejscu jest utrudniona widoczność, którą po obu stronach zasłaniają ogrodzenia prywatnych posesji, a w niedziele parkujące wzdłuż jezdni samochody wiernych modlących się w pobliskiej parafii.

Pierwotnie plan zakładał wybudowanie w tym miejscu ronda, a roboty budowlano – ziemne oszacowano na niespełna dwa miliony złotych.

Miały w tym pomóc środki zewnętrzne. Urzędnicy złożyli wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, czyli tzw. „schetynówki”, której nazwa została zaczerpnięta od nazwiska Grzegorza Schetyny, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji, z którego inicjatywy uruchomiono rządowe środki na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej.

Wniosek znalazł się na wstępnej liście rankingowej zadań przeznaczonych do realizacji w 2013 roku.

Droga powiatowa w Bieździedzy
Fatalny stan nawierzchni drogi powiatowej na wjeździe do Bieździedzy od strony Kołaczyc.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W miejsce wcześniejszego zadania samorząd zaproponował inne – chodzi o trzeci etap przebudowy drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla, które zostanie zgłoszone do „schetynówki”. Byłoby to zwieńczenie prowadzonego od dobrych kilku lat procesu modernizacyjnego całego odcinka drogi, systematycznie realizowanego przy wsparciu środków zewnętrznych. Do przebudowy pozostał odcinek przebiegający przez całą miejscowość Bieździedza, od granicy z Nawsiem Kołaczyckim do granicy z Bieździadką.

Wstępny kosztorys, w tym wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz przebudowę chodników, opiewa na kwotę prawie 2,9 miliona złotych.

Jutro mija termin składania wniosków o dofinansowanie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Zamiast ronda w Dąbrówce: dokończenie modernizacji drogi z Kołaczyc do Sieklówki”

  1. Trzeba połączyć Bieździedzę z Bieździadką, bo to nazwa trudna do wymówienia dla mieszkańców Uni Europejskiej … kto ma pomysł na nową nazwę ?