Informacje

Dziewiętnastu działaczy w nowo powołanej Miejskiej Radzie Sportu

Burmistrz Jasła powołał na czteroletnią kadencję Miejską Radę Sportu. W gremium zaaprobowanym przez Andrzeja Czerneckiego znalazło się dziewiętnastu działaczy. Wśród nich sami mężczyźni.

Siatkówka
Zawodniczka trzecioligowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MOSiR Jasło.
Fot. © archiwum UKS MOSiR Jasło

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza miasta Jasła Andrzeja Czerneckiego z dnia 30 stycznia 2013 roku „w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu w Jaśle oraz ustalenia regulaminu jej działania” skład organu opiniodawczego i doradczego władz samorządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu wchodzą: przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie miasta Jasła i współpracujących w sprawach sportu z magistratem (od dziesięciu do szesnastu), przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, działacz sportowy wskazany przez burmistrza, przedstawiciele kadry trenerskiej wskazani przez burmistrza (maksymalnie dwóch) oraz przedstawiciele Urzędu Miasta wskazani przez burmistrza (maksymalnie dwóch). W sumie przyjęto liczbę od piętnastu do dwudziestu dwóch członków.

Miejską Radę Sportu w Jaśle tworzy dziewiętnaście osób: Jan Betlej (przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSiR”), Kazimierz Bobula (przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „MAT”), Krzysztof Buba (przedstawiciel Osiedlowego Klubu Sportowego „Sobniów”), Damian Ciborowski (przedstawiciel Klubu Sportowego „SPEED”), Przemysław Czarnecki (przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Sztuk Walki-Judo), Wiktor Juszczyk (przedstawiciel Stowarzyszenia Kolarstwa Nowoczesnego), Hubert Kamiński (przedstawiciel Jasielskiego Klubu Kształtowania i Modelowania Sylwetki „ATLAS”), Tadeusz Krygowski (przedstawiciel Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate), Krzysztof Kudłacz (przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego „Jasiołka” Hankówka-Brzyszczki), Jerzy Łaba (przedstawiciel Miejskiego Klubu Sportowego „MOSiR”), Sebastian Rączka (przedstawiciel Stowarzyszenia Wspinaczkowego „KLAMA”), Piotr Samborski (przedstawiciel Jasielskiego Klubu Sportowego Czarni 1910), Janusz Sokołowski (przedstawiciel Jasielskiego Stowarzyszenia Sportowego), Artur Tomaszewski (przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”), Tadeusz Wójcik (przedstawiciel Międzyszkolnego Klubu Narciarskiego), Andrzej Piękoś (działacz sportowy), Robert Hap (przedstawiciel kadry trenerskiej), Tadeusz Baniak (dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle), Jerzy Raus (przedstawiciel Urzędu Miasta w Jaśle).

Swoją funkcję pełnią społecznie.

Inauguracyjne posiedzenie nowo powołanego gremium ma się odbyć w ciągu trzydziestu dni od terminu ogłoszenia zarządzenia burmistrza. Kolejne – nie rzadziej niż raz na pół roku. Na pierwszym spotkaniu zostanie wyłonione ścisłe prezydium Rady (przewodniczący – który będzie reprezentował Radę na zewnątrz, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz).

W historii jasielskiego samorządu Miejska Rada Sportu została po raz pierwszy powołana w październiku 2008 roku przez ówczesnego burmistrza miasta Marię Kurowską. Tworzyli ją: Leszek Zduński (zastępca burmistrza miasta Jasła), Jerzy Raus (przedstawiciel Urzędu Miasta Jasła), Andrzej Piękoś (dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, zastąpiony później przez Tadeusza Baniaka), Tadeusz Baniak (przedstawiciel MKS „MOSiR”, zastąpiony później przez Aleksandra Czerwińskiego), Kazimierz Bobula (przedstawiciel UKS „Hetman”), Krzysztof Buba (przedstawiciel OKS „Sobniów”), Damian Ciborowski (przedstawiciel KS „Speed”), Jan Betlej (przedstawiciel UKS „MOSiR”), Łukasz Jachimek (przedstawiciel JKB „Pantery”), Tadeusz Krygowski (przedstawiciel Jasielskiego Klubu Kyokushin Karate), Krzysztof Kudłacz (przedstawiciel MKS „Jasiołka” Brzyszczki-Hankówka), Mariusz Sepioł (przedstawiciel Międzyszkolnego Klubu Narciarskiego), Agata Szczurek (przedstawiciel Klubu Szachowego MDK), Artur Tomaszewski (przedstawiciel UKS „Szóstka”), Marcin Węgrzy (przedstawiciel JKS Czarni 1910), Antoni Wanat (działacz sportowy), Michał Czarnecki (przedstawiciel kadry trenerskiej, zastąpiony później przez Przemysława Czarneckiego), Robert Hap (przedstawiciel kadry trenerskiej).

Miejska Rada Sportu została powołana w celu opiniowania strategii rozwoju Jasła w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu miasta w dziale dotyczącym sportu, programów rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej na obszarze miasta, wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu. Do jej zadań należy również doradztwo przy planowanych do organizacji w mieście imprez sportowo-rekreacyjnych oraz ich propagowanie, a także dokonywanie bieżącej analizy podejmowanych przez jasielski samorząd oraz na terenie miasta działań w sferze kultury fizycznej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dziewiętnastu działaczy w nowo powołanej Miejskiej Radzie Sportu”