Informacje

Wycięto chore drzewa w parku miejskim

Już od tygodnia trwają prace przy wycince chorych drzew w parku. Po jesiennym przeglądzie drzew okazało się, że 15 z nich znajduje się w bardzo złym stanie biologicznym. Miasto uzyskało pozwolenie ze Starostwa Powiatowego w Jaśle na wycięcie 12 tych, które są w najgorszym stanie.

Wycinka chorych drzew w Parku Miejskim
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Drzewa wykazywały wypróchnienia pnia, pęknięcia kory, obumarcie znacznej części korony, dlatego też pojawiło się realne zagrożenie złamania gałęzi lub całkowitego wywrócenia się pnia podczas wiosennych burz i wiatrów. Niestety takie przypadki zdarzyły się w 2011 i 2012 roku, dlatego też, aby temu zapobiec, zdecydowano o wycince dużo wcześniej.

Drzewostan parku miejskiego jest bardzo wiekowy i trzeba liczyć się z tym, że drzewa coraz częściej będą chorować i muszą być zastępowane młodymi egzemplarzami. Obecnie usuwane zostaną zastąpione nowymi, szlachetnymi gatunkami drzew parkowych wiosną i jesienią bieżącego roku. Wśród młodych drzewek pojawią się buki czerwonolistne, dęby szypułkowe o pokroju strzelistym, platany klonolistne.

Pozyskane przy wycince drewno, może zostać sprzedane lub przekazane do rozdysponowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE