Kultura | rozrywka | edukacja

Najazd debiutów na Jasło

Jaka jest rola współczesnej działalności artystycznej? Kiedy artysta jest gotowy na prezentację swojej twórczości? Gdzie jest granica między sztuką a kiczem? Jak przebiega proces twórczy? Te i inne pytania zawsze będą krążyły „około debiutów”. W piątek 1 marca 2013 r w ramach Klubu Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, odbyło się spotkanie, którego gośćmi byli młodzi poeci: Mateusz Grzeszczuk, Dawid Kasiarz i Piotr Jemioło.

Klub Inicjatyw Artystycznych
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Spotkanie miało charakter poetycko-muzyczny. Prezentacje wierszy przez zaproszonych gości przeplatały się z występami Dawida Kasiarza i Gabrieli Czerwińskiej. Całe wydarzenie było przepełnione burzliwą dyskusją o kondycji i roli współczesnej sztuki, szczególnie poezji. Rozmawiano na temat możliwości rozwoju dla młodych twórców oraz o ważnych corocznych wydarzeniach kulturalnych na terenie całego kraju, podczas których artyści mogą doskonalić i prezentować swoje umiejętności.

Dawid Kasiarz wraz z Piotrem Jemioło przybliżyli uczestnikom spotkania krakowską Inicjatywę Crossover, która łączy trzy dziedziny sztuki poezję, muzykę i obraz. Mateusz Grzeszczuk opowiedział o tegorocznym chełmskim festiwalu ”Przestrzeń Literacka”, którego jest organizatorem, jak również o działalności lubelskiej Inicjatywy „Dworzec Wschodni” oraz o lubelskich spotkaniach poetyckich w ramach „Peronu Poezji”.

Piątkowe spotkanie miało również charakter warsztatowy. Piotr Jemioło wziął pod krytyczną lupę wiersze znanych poetów i poetek, eksponując zwłaszcza słabsze momenty w tekstach, które omawiał. Rozmowie dodawał dynamiki głos publiczności, szczególnie obecnego na spotkaniu Grzegorza Kociuby – poety, krytyka literackiego, polonisty i Kamili Czosnyk – malarki, studentki na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie.

Biogramy gości:

Mateusz Grzeszczuk (1992 r.) – organizator festiwalu ”Przestrzeń Literacka” w Chełmie. Wydane dwa tomy wierszy: „Z brakiem czasu” (2011) i „Anatomie” (2012). Publikował m.in. w FA-arcie, Odrze, Wakacie, Dworcu Wschodnim, Nestorze, Egeri.

Dawid Kasiarz (1986 r.) – poeta, gitarzysta i wokalista zespołu The Stillers oraz formacji Jasełka. Wiersze i publicystykę publikował m.in. w „Lampie”, „Dworcu Wschodnim”. Inicjator, wspólnie z Krzysztofem Szeremetą, zina „O co chodzi”, organizator festiwalu Poetyckie Derby Krakowa 2011. Współtwórca kwartalnika literackiego „Rewers”. Twórca dynamicznej inicjatywy artystycznej Crossover. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Piotr Jemioło (1989 r.) – poeta, kończy krytykę literacką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat rekordowej ilości konkursów poetyckich w Polsce. Obecnie pracuje nad arkuszem poetyckim pod tytułem „Lucida Intervalla”. Członek dynamicznej inicjatywy artystycznej Crossover. Publikował w wielu ogólnopolskich pismach literackich, m. in. w „Toposie”, „Frazie”, „Tyglu Kultury”.

(Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD, MBP Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE