Informacje

Żłobki i kluby dziecięce z dotacją od miasta

Sto złotych na każde dziecko objęte opieką w żłobku i osiemdziesiąt złotych na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym. Tyle będzie wynosiła miesięczna dotacja celowa dla podmiotów prowadzących w Jaśle żłobek lub klub dziecięcy. Oczywiście na dziecko zameldowane na terenie naszego miasta.

Leszek Znamirowski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Rada Miejska w obliczu pojawienia się nowych możliwości dofinansowania działalności podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy postanowiła ponownie przyjrzeć się tematowi, który wcześniej zanegowała (pisaliśmy o tym tutaj). O nowych perspektywach mówił dzisiaj drugi zastępca burmistrza miasta Leszek Znamirowski.

Ponowienie tej uchwały wiąże się z tym, iż na stronach ministerstwa pracy i polityki społecznej został ogłoszony konkurs „Maluch”. Jest to pierwsza edycja tego konkursu w roku 2013, do którego mogą przystępować żłobki, ale za pośrednictwem gmin. Niniejsza uchwała pozwala nam dotować dziecko przebywające w żłobku w wysokości stu złotych lub w klubie dziecięcym osiemdziesiąt złotych. Program „Maluch” pozwala nam na uzyskanie dofinansowania do tej dotacji do 50 procent. Przewidujemy, że na dzień dzisiejszy będzie nam potrzeba około 20 tysięcy złotych wkładu własnego do tego programu, z czego dofinansowanie będzie wynosiło 10 tysięcy, jeśli by było w 50 procentach dofinansowane. Jest to bardzo korzystne, w związku z tym prosiłbym o przegłosowanie tego chociażby ze względu, że jest to korzystne. Żłobki czy kluby dziecięce, które będą starały się o dofinansowanie z tego programu, mogą skorzystać w drugim etapie z dofinansowania, również wysokiego, bo do 80 procent. I w przeciwieństwie do zasad obowiązujących w pierwszym etapie, będą mogły się same starać o dofinansowanie. – wyjaśnił odpowiedzialny za oświatę w mieście Znamirowski.

Klub radnych Przymierza Samorządowego Podkarpacia złożył wniosek o zwiększenie dotacji – w przypadku żłobków do 300 złotych, a w przypadku klubów dziecięcych – do 240 złotych. Pomysł został odrzucony i uchwałę przyjęto w formie zaproponowanej na początku obrad.

Radni klubu PSP chcieli wyższych dotacji
Radni klubu PSP chcieli wyższych dotacji. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. O dotację mogą ubiegać się żłobki i kluby dziecięce wpisane na listę Burmistrza Miasta Jasła, które prawidłowo wypełnią wniosek zawierający: oświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych; liczbę dzieci, które mają być objęte dotacją w rozbiciu na każdy miesiąc roku; nazwę i numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane dotacje; zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: numeru konta bankowego, nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, miejsca prowadzenia żłobka. Na przedstawienie wniosku podmiot ma nie później jak 14 dni od daty wejścia w życie uchwały (w 2013 roku). A na pozostałe lata nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Na dzień dzisiejszy na terenie miasta funkcjonuje jeden prywatny żłobek, prowadzony przez Centrum Opieki i Edukacji dla Dzieci „Chatka Puchatka” w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej. Uczęszcza do niego około dwudziestu dzieci. Nie ma natomiast żadnego klubu dziecięcego.

Jak głosowali radni?
Za: Krzysztof Czeluśniak, Wacław Dusza, Andrzej Dybaś, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Józef Kędrek, Alicja Nowosielska, Henryk Rak, Leszek Zduński.
Wstrzymali się: Elżbieta Bernal, Alicja Myśliwiec.
Nie głosowali (mimo obecności na sali): Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński, Stanisław Zając.
Nieobecni: Urszula Czyżowicz, Janusz Przetacznik, Maria Szańca, Andrzej Trzop.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Żłobki i kluby dziecięce z dotacją od miasta”

  1. Guano prawda! Klub PSP, czyli p. Sikora, p. Stachaczyński i p. Zając nie głosowali, pomimo obecności na sesji. Ładnie to tak oszukiwać czytelników?

  2. Klub radnych Przymierza Samorządowego Podkarpacia złożył wniosek o zwiększenie dotacji
    Nie głosowali (mimo obecności na sali): Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński, Stanisław Zając.

    to tak jakby glosowali przeciw dziwni ci ludzie strasznie!