Na drogach

Szkoła Podstawowa w Wróblowej i Gimnazjum nr 2 w Jaśle laureatami finału powiatowego 36. OTBwRD

Pod naszym patronatem

Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle byli organizatorami finału powiatowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem imprezy było nie tylko wyłonienie laureatów, którzy będą reprezentować Jasielszczyznę na wyższym stopniu rozgrywek, ale przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnych nawyków korzystania z ruchu drogowego.

Rowerowy tor przeszkód
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII

W turnieju wzięły udział trzyosobowe reprezentacje wszystkich gmin powiatu jasielskiego, zarówno w kategorii szkół podstawowych (klas 4-6), jak i gimnazjalnych. Zgodnie z przyjętym regulaminem każdy z uczestników rozwiązywał pisemny test składający się z 25 pytań, z trzema wariantami odpowiedzi. Postawione przed młodzieżą zagadnienia dotyczyły zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz sytuacji w ruchu drogowym. W przypadku „podstawówek” test jednokrotnego wyboru, a dla gimnazjalistów wielokrotnego wyboru. Termin jego rozwiązywania nie przekroczył 40 minut.

Następnie każdy z reprezentantów danej gminy wykonywał przydzielone mu zadanie praktyczne. I tak: jedna osoba jeździła na miasteczku ruchu drogowego, druga zmagała się z dwunastoma przeszkodami umieszczonymi na rowerowym torze przeszkód, a trzecia udzielała pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku krwotoku z rany.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywanych konkurencji czuwała komisja w składzie: Józef Biernacki (sędzia główny), Andrzej Przebięda, Kazimierz Barański, Adam Smorul i Artur Domasławski (komisja obliczeń).

Laureatami turnieju, którzy będą reprezentować powiat jasielski na szczeblu wojewódzkim, zostali: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół imienia św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wróblowej – gmina Brzyska (Patryk Piątek, Bartłomiej Krajewski, Paulina Źrebiec, opiekun Anna Nowak) oraz Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle – miasto Jasło (Antoni Pasiowiec, Kacper Flis, Dominik Bosak, opiekun Adam Smorul).

Wróblowa
Szkoła Podstawowa w Wróblowej. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Jasło
Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Finał wojewódzki dla szkół podstawowych odbędzie się 10 maja w Szkole Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej, natomiast dla szkół gimnazjalnych 21 maja w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim.

Klasyfikacja końcowa:

Szkoły podstawowe – (wyniki szczegółowe w .pdf)
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej – gmina Krempna (Bogdan Rogowski, Szymon Bernacki, Konrad Orłowski, opiekun Agnieszka Skocz)
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle – miasto Jasło (Kacper Mokrzycki, Weronika Jurczak, Gabriela Wnęk, opiekun Jacek Śliż)
IV miejsce: Szkoła Podstawowa im. I Armii WP w Kołaczycach – miasto i gmina Kołaczyce (Mikołaj Jelec, Krzysztof Kaleta, Paweł Hendzel, opiekun Jerzy Woźniak)
V miejsce: Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – gmina Dębowiec (Małgorzata Szydło, Paweł Brągiel, Krzysztof Lewicki, opiekun Maria Tyczka)
VI miejsce: Szkoła Podstawowa Integracyjna im. św. Jana Kantego w Samoklęskach – gmina Osiek Jasielski (Karina Mastaj, Joanna Wiśniewicz, Piotr Czajkowski, opiekun Elżbieta Piwowar)
VII miejsce: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu – gmina Tarnowiec (Maciej Wójcik, Gabriel Świstak, Albert Dubiel, opiekun Stanisław Cichoń)
VIII miejsce: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie – gmina Nowy Żmigród (Anna Dorociak, Karolina Mastej, Kinga Kopa, opiekun Barbara Marszał)
IX miejsce: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Rejtana w Bączalu Dolnym – gmina Skołyszyn (Nadia Bienias, Wiktor Machowicz, Przemysław Pawlik, opiekun Anna Szymańska)
X miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepli – gmina Jasło (Dominik Dziedzic, Damian Barlik, Sebastian Jucha, opiekun Tomasz Porębski).

Gimnazja – (wyniki szczegółowe w .pdf)
II miejsce: Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Krempnej – gmina Krempna (Eryk Grzywacz, Sandra Leśniak, Daniel Muszański, opiekun Agnieszka Skocz)
III miejsce: Społeczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej – gmina Brzyska (Paweł Łyszczarz, Arkadiusz Trznadel, Paweł Kita, opiekun Paweł Pietrusza)
IV miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kątach – gmina Nowy Żmigród (Bartłomiej Sochacki, Krzysztof Źrebiec, Piotr Mroczka, opiekun Maria Stoś)
V miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie – gmina Skołyszyn (Albert Dąbrowski, Natalia Papciak, Aleksandra Socha, opiekun Monika Socha)
VI miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu – gmina Tarnowiec (Marcel Jarosz, Radosław Ogorzałek, Grzegorz Tryniecki, opiekun Stanisław Cichoń)
VII miejsce: Publiczne Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Warzycach – gmina Jasło (Jakub Kołodziej, Paulina Żurawska, Kacper Bajorski, opiekun Artur Antas)
VIII miejsce: Publiczne Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Cieklinie – gmina Dębowiec (Dawid Długosz, Dawid Mastaj, Marcin Iskrzycki, opiekun -)
IX miejsce: Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach – miasto i gmina Kołaczyce (Michał Sypień, Przemysław Skórka, Tomasz Filipek, opiekun Jerzy Woźniak)
X miejsce: Gimnazjum Integracyjne im. kr. Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim – gmina Osiek Jasielski (Piotr Bajorek, Hubert Bajorek, Maciej Pykosz, opiekun Jolanta Marek).

Laureaci trzech pierwszych miejsc oraz ich opiekunowie zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami, pucharami oraz dyplomami. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrzów miast i wójtów gmin powiatu jasielskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. A dekorowali: zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle mł. insp. Henryk Kmiecik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle podinsp. Andrzej Przebięda, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Dorota Krygowska.

Podczas uroczystego podsumowania finału powiatowego nauczyciel Zespołu Szkół Miejskich nr 3 Adam Smorul został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego za bezinteresowne wspieranie działań organizacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród jego najmłodszych uczestników.

Komitet organizacyjny finału powiatowego 36. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym: Józef Biernacki – prezes Zarządu JKMiRD – przewodniczący Komitetu, Andrzej Przebięda – Naczelnik WRD KPP Jasło – zastępca przewodniczącego Komitetu, Damian Palar – JKMiRD – sekretarz Komitetu, Andrzej Zajdel – WRD KPP Jasło – członek Komitetu, Grzegorz Smagacki – WRD KPP Jasło – członek Komitetu, Adam Smorul – JKMiRD – członek Komitetu, Artur Domasławski – JKMiRD – członek Komitetu. 

Patronat honorowy nad imprezą przyjęli: Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz, Starosta jasielski Adam Kmiecik oraz Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki.

Przypomnę, że Jasło będzie w tym roku gospodarzem finału krajowego Turnieju, który zaplanowano na początek czerwca (4-6). Jest to ogromne wyróżnienie dla pomysłodawcy i głównego organizatora przedsięwzięcia – Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Tym bardziej, że na 35 poprzednich turniejów na szczeblu krajowym nigdy nie udało się rozegrać w województwie podkarpackim.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Szkoła Podstawowa w Wróblowej i Gimnazjum nr 2 w Jaśle laureatami finału powiatowego 36. OTBwRD”