Kultura | rozrywka | edukacja

Warsztaty rzeźby ludowej

14 maja 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie w ramach projektu „Ludowo, smacznie i kolorowo” odbyły warsztaty rzeźby ludowej.

Warsztaty rzeźby ludowej
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Gimnazjaliści z ZSP w Skołyszynie, dzięki informacjom przekazanym przez Jana Wojtasa pogłębili swoją wiedzę na temat twórczości ludowej. W trakcie warsztatów młodzież zapoznała się z technikami i narzędziami pracy rzeźbiarza oraz wykonała własne rzeźby.

Jan Wojtas – mieszka w Przysiekach. Rzeźbą zajmuje się od 15 lat. Wykonuje rzeźby pełne, płaskorzeźby, makiety kościołów, cerkwi. Jego prace wystawiane były m. in. w Trebiszowie, w Muzeum w Jaśle, Jasielskim Domu Kultury. Wystawiał swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych w pobliskich Domach Kultury. Wykonuje corocznie główną nagrodę „Festiwalu Folkloru Karpat” w Trzcinicy, statuetkę „Karpackiego grajka”.

Warsztaty zorganizowano w ramach projektu „Ludowo, smacznie i kolorowo – organizacja warsztatów i imprezy kulturalnej oraz wydanie publikacji promującej dziedzictwo kulinarne i artystyczne Gminy Skołyszyn” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Przysieki Nasz Dom” wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

(GOKiCz w Skołyszynie)

SŁOWA KLUCZOWE