Informacje

Kachlik, Jankisz i Skrudlik w panteonie honorowych Jaślan

Rodziny śp. Zygmunta Kachlika i Juliusza Jankisza oraz Zbigniew Skrudlik odebrali w Jasielskim Domu Kultury tytuły „Honorowego Obywatela Miasta Jasła”. Uroczystość zbiegła się z obchodzonymi w ten weekend Dniami Jasła 2013.

Rada Miejska Jasła VI kadencji nadała w październiku ubiegłego roku tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” medaliście Igrzysk Olimpijskich we florecie 79-letniemu Zbigniewowi Skrudlikowi oraz w listopadzie ubiegłego roku pośmiertnie prezesowi jasielskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowych Zygmuntowi Kachlikowi i wieloletniemu dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego imienia króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle Juliuszowi Jankiszowi.

O uhonorowanie wybitnych osobowości wnioskowali kolejno: radni Rady Miejskiej Jasła, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Fundacja imienia profesora Romana Saphiera w Jaśle.

W każdej epoce pośród obywateli znajdują się jednostki wybitne, które dzięki osobistemu zaangażowaniu, pasji potrafią realizować założone wybitne cele. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła jest dowodem uznania dla takich właśnie osób. Osób, które mają trwały i niepowtarzalny wkład w historię, rozwój, znaczenie i sławę naszego miasta. Dzisiaj chcielibyśmy uroczyście wręczyć tytuły Honorowego Obywatela Miasta Jasła trzem wybitnym indywidualnościom: Zbigniewowi Skrudlikowi i pośmiertnie Zygmuntowi Kachlikowi oraz Juliuszowi Jankiszowi. Ich osiągnięcia, postawa, stosunek do drugiego człowieka sprawiły, że stali się wybitni. To zwykli, a jednocześnie niezwykli ludzie. – powiedział podczas uroczystości burmistrz miasta Andrzej Czernecki.

Uchwałą nr XXXIV/322/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 listopada 2012 roku nadano pośmiertnie tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” Panu Zygmuntowi Kachlikowi za popularyzację wiedzy o Jaśle i jego historii, ratowanie pamiątek kultury narodowej, przyczyniając się tym do wzrostu promocji naszego miasta w dziedzinie życia społecznego i kultury.

Laudację wygłosił prezes jasielskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Witold Świdrak.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiejsza uroczystość organizowana przez administrację miasta potwierdzają, że działalność Armii Krajowej nie może być zapomniana, zaginiona, pomijana mimo że jej twórcy coraz szybciej odchodzą z tej chwalebnej działalności. Idea Armii Krajowej była codziennością w działaniu śp. Zygmunta Kachlika dla krzewienia AK-owskiej zasady wzmacniania ojczyźnianego patriotyzmu, testamentu organizacji w społecznym przekazie o polskim państwie podziemnym. Zarząd koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle serdecznie pragnie podziękować Radzie Miejskiej i burmistrzowi miasta Jasła za nadanie pośmiertnie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Jasła członkowi tej organizacji.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Muszę przyznać, że jestem wzruszony tą chwilą. Ojciec niewątpliwie byłby dumny i szczęśliwy, gdyby sam mógł odebrać ten dowód uznania i zaszczytu. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ojciec za życia otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim jako że brał udział w bitwach w tych okolicach we wrześniu 1939 roku. Również regularnie organizował spotkania z młodzieżą i przekazywał historię tamtego okresu. Dziękuję Radzie Miasta za pamięć o dokonaniach mojego ojca. – powiedział po odebraniu pamiątkowego medalu oraz wyciągu z uchwały Rady Miejskiej Andrzej Kachlik, syn śp. Zygmunta Kachlika.

Zygmunt Kachlik (1918-2010) – były żołnierz Armii Krajowej, brał udział w Kampanii Wrześniowej, ps. „Ryś”. Organizator lokalnych uroczystości patriotycznych, opiekun miejsc pamięci narodowej, w latach 1983 – 1997 prezes Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Jaśle, współzałożyciel oraz wieloletni prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle (od maja 1994 roku), członek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, które wnioskowało o jego uhonorowanie tytułem.

W 1997 roku został „ojcem chrzestnym” sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo ziemi jasielskiej i wręczonego 21 Dywizjonowi Artylerii Mieszanej w Rzeszowie, któremu nadano imię podpułkownika Józefa Modrzejewskiego. Dzięki jego staraniom tego samego patrona przyjęło później II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle.

Z jego inicjatywy w 2005 roku na budynku byłej siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Jaśle ufundowano tablicę pamiątkową o treści: „W tym budynku w latach 1945-1949 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Tu więziono i torturowano żołnierzy Armii Krajowej i innych walczących o niepodległą Polskę. Ofiarom męczeństwa cześć! ŚZŻ AK Koło w Jaśle 2005 r.” Z kolei w 2007 roku, dzięki zabiegom koła i jego prezesa, odnowiono pomnik Armii Krajowej na osiedlu Gamrat.

Ojciec Andrzeja – burmistrza miasta Jasła w latach 1990-1994 oraz wiceburmistrza miasta Jasła w latach 2006-2007 oraz 2010-2011).

Miejscem jego doczesnego spoczynku stał się Stary Cmentarz przy ulicy Zielonej.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uchwałą nr XXXIV/323/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 listopada 2012 roku nadano pośmiertnie tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” Panu Juliuszowi Jankiszowi jako wybitnej osobowości, zasłużonej w dziedzinie nauki i kultury oraz życia społecznego, której działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Jasła.

W imieniu wnioskodawcy głos zabrał prezes Fundacji imienia profesora Romana Saphiera Stanisław Mazan, który podczas okolicznościowego wystąpienia podkreślił, że do grona znamienitych obywateli miasta Jasła dołącza dziś śp. Juliusz Jankisz „który życiem i wytężoną twórczą pracą pokazał nam jak żyć z pasją i poświęceniem dla innych”.

O wielkości człowieka decydują jego dokonania, umiejętność podejmowania działań, trudnych decyzji, mobilizowania sił do ich realizacji. Jeśli mamy do czynienia z działaniami, których celem jest dobro innych, mamy do czynienia z osobą niecodzienną, wybitną, a taką był Juliusz Jankisz. Swoją postawą, poczuciem humoru, zaangażowaniem w pracę, zapałem, ale i pokorą wobec nauki wzbudzał pozytywne motywacje uczniów do pracy. Był bardzo lubiany i szanowany przez młodzież, z którą miał świetny kontakt. Z wielkim zaangażowaniem i cierpliwością prowadził zajęcia, zarażał pasją do nauki, eksperymentowania, radością odkrywania. Był znakomitym specjalistą, pedagogiem z powołania, który nie tylko przekazywał wiedzę czysto specjalistyczną z nauczanego przedmiotu lecz również wychowywał. Stał się autorytetem dla wielu uczniów. – powiedział.

Tytuł z rąk przewodniczącej Rady Miejskiej Jasła Elżbiety Bernal, wiceprzewodniczącego Henryka Raka i burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego odebrała wdowa po śp. Juliuszu Jankiszu – Danuta Jankisz.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jest to dla mnie wyjątkowo wzruszająca chwila i dla moich dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogłam dzisiaj odebrać ten zaszczytny tytuł dla mojego męża po jego śmierci. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że została doceniona jego ciężka praca. – powiedziała.

Juliusz Jankisz (1947-2008) – prywatnie ojciec dwójki dzieci (córki Eweliny i syna Radosława). Przez siedemnaście lat pełnił funkcję dyrektora drugiej najstarszej szkole w województwie podkarpackim I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Były to lata 1982-1999 i trudny okres przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w naszej Ojczyźnie. Mimo wielu problemów, z jakimi spotykała się ówczesna oświata, zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro ucznia.

Swoją pasję społecznikowską realizował jako radny Rady Miejskiej Jasła w latach 1994-1998 oraz członek Zarządu Miasta. Stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle. Był współzałożycielem i członkiem zarządu w latach 1994-1999 Fundacji im. prof. Romana Saphiera.

Zmarł w wieku 61 lat, w przededniu obchodów jubileuszu 140-lecia istnienia „pierwszego” liceum. Spoczął na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Ostatni z wyróżnionych – Zbigniew Skrudlik – jest związany z Jasłem poprzez miejsce swojego urodzenia (przyszedł na świat 12 maja 1934 roku na Gądkach – obecnie miejskim osiedlu). Tu spędził swoje lata dzieciństwa i młodości. Jest absolwentem Państwowego Gimnazjum i Liceum – dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego. To właśnie od aktywnej działalności w szkolnym klubie sportowym rozpoczęła się jego wielka przygoda ze sportem. Szczególną miłością zapałał do szpady i floretu i to właśnie w tej dyscyplinie osiągnął swoje największe sukcesy.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Można do nich zaliczyć: dwukrotne mistrzostwo (w roku 1961 i 1963) wicemistrzostwo Polski we florecie (w roku 1958 i 1968) oraz wicemistrzostwo Polski w szpadzie (1962 rok). Drużynowo osiągnął mistrzostwo (w roku 1956) i trzykrotnie wicemistrzostwo kraju w szpadzie (w roku 1963, 1965 i 1967) oraz sześciokrotnie wicemistrzostwo kraju we florecie (w roku 1957, 1964, 1968).

Ogromne sukcesy osiągnął również na arenie międzynarodowej. Podczas indywidualnych Mistrzostw Świata florecistów najwyżej był na czwartym miejscu (w 1963 roku). Drużynowo stawał dwukrotnie na drugim miejscu (w 1963 i 1965 roku) oraz czterokrotnie na trzecim miejscu (w roku 1961, 1962, 1966 i 1967).

Najcenniejszymi medalami zdobytymi w jego karierze zawodniczej są krążki przywiezione z olimpiad. W 1964 roku przywiózł z Tokio srebrny medal w drużynie florecistów, a w 1968 roku z Meksyku brązowy medal w drużynie florecistów.
Po zakończeniu kariery zawodniczej podjął się trenowania polskiej kadry narodowej florecistów, z którą przywiózł dwa złote medale z Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (w roku 1972) – indywidualnie i w drużynie.

Zajmuje zasłużone miejsce w panteonie polskich olimpijczyków. Jego sylwetka znajduje się na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego wśród wielu wybitnych sportowców reprezentujących barwy naszego kraju.

We wrześniu ubiegłego roku doszło do spotkania Zbigniewa Skrudlika z władzami miasta: burmistrzem Andrzejem Czerneckim oraz jego zastępcą Leszkiem Znamirowskim, którego inicjatorem był radny Zdzisław Dziedzic.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przemówienie pochwalne na jego cześć wygłosił inny Honorowy Obywatel Miasta Jasła – wybitny egiptolog Karol Myśliwiec.

Muszę powiedzieć, że stanąłem przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem. Bynajmniej nie z tego powodu, że reprezentujemy tak różne dziedziny ludzkiego wysiłku. Nic podobnego. Wręcz odwrotnie. Zawsze byłem wyznawcą łacińskiej zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Jeżeli chodzi o mnie, od nikogo tyle się nie nauczyłem do mojej pracy naukowej, co właśnie od sportowców. Oczywiście od dobrych sportowców. Ta determinacja, systematyczność i całkowite oddanie się temu, czemu się poświęciło to jest wzór do naśladowania przez wszystkich. – powiedział.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wyrazem wdzięczności Zbigniewa Skrudlika za docenienie jego sportowych osiągnięć było przekazanie na ręce burmistrza miasta jego srebrnego medalu olimpijskiego.

W imieniu wszystkich mieszkańców z całego serca podziękuję panu Zbigniewowi za ten zupełnie nadzwyczajny dar dla mieszkańców Jasła. Rzeczywiście nie mamy takiego daru w naszych miejskich precjozach także on będzie w wyjątkowym miejscu wyeksponowany i myślę, że będzie ogromną dumą dla wszystkich mieszkańców miasta, bo zdobyty przez Jaślanina z Gądek. – podkreślił Andrzej Czernecki.

Uroczystość wręczenia tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Zbigniew Waszkiel podkreślił, że wszystkie trzy uhonorowane postaci związane były z obchodzącą w bieżącym roku jubileusz 145-lecia istnienia placówką edukacyjną:

Panowie Zbigniew Skrudlik i Zygmunt Kachlik to absolwenci gimnazjum i liceum, natomiast Juliusz Jankisz był długoletnim dyrektorem naszej szkoły i pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez siedemnaście lat. Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Radzie Miasta na czele z burmistrzem Andrzejem Czerneckim za nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Jasła tym zasłużonym obywatelom. Dziękujemy również serdecznie wnioskodawcom, którzy złożyli prośby o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jasła. Pragniemy podziękować radnym Rady Miejskiej Jasła VI kadencji za złożenie wniosku dla Zbigniewa Skrudlika, Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego za złożenie wniosku dla Zygmunta Kachlika i Fundacji imienia profesora Romana Saphiera za złożenie wniosku dla dyrektora Juliusza Jankisza. Dziękuję za wyróżnienie osób tak mocno związanych z I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.

Piątkową uroczystość uświetniły poczty sztandarowe reprezentujące miejskie i powiatowe placówki oświatowe oraz organizacje społeczne, występ szkolnego chóru „Soli Deo” oraz odegranie hejnału Jasła przez członka Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kachlik, Jankisz i Skrudlik w panteonie honorowych Jaślan”

  1. Organizatorzy „usadzili” ZASŁUŻONYCH w 2 rzędzie w pierwszym zasiedli sami Radni Miejscy Burmistrz. Wstyd, bo HONOROWI i ich rodziny musieli się przeciskać między siedzącymi, by wyjść do CELEBRY. Poza tym nietakt, wobec Pana Franciszka Miśkowicza, młody nie przywitał Wicestarosty. Byłyśmy z koleżankami zażenowane, tym bardziej, że wpadki mnożyły się tego popołudnia.