Informacje

Nagrodzeni przez burmistrza

Na trzy dni przed Dniem Edukacji Narodowej, trzynastu nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, odebrało nagrody Burmistrza Miasta Jasła.

Nauczyciele nagrodzeni
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Nagroda może być przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła otrzymali: Maria Augustyn (SP Nr 2), Magdalena Majka (SP nr 4), Edyta Szczepanik–Halerz i Ewa Przybycień (Gimnazjum nr 1), Władysława Potoczny (ZSM nr 2), Jadwiga Moskal (ZSM nr 3), Helena Galimska (ZSM nr 4), Jolanta Mikołajczyk (ZSM nr 5), Małgorzata Myśliwiec (PM nr 3), Katarzyna Wadowska (PM nr 6), Anna Róg (PM nr 9), dyr. Aleksandra Zajdel Kijowska (ZSM nr 3), dyr. Józefa Zarudzka (PM nr 9).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nagrodzeni przez burmistrza”