Informacje

W Kołaczycach oddano do użytku „Zielony Rynek”

Na dwa tygodnie przed wymaganym terminem realizacji robót oddano uroczyście do użytku „Zielony Rynek” w Kołaczycach. Nowe targowisko z pięcioma zadaszonymi wiatami handlowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą powstało na tzw. „Błoniach”. Obiekt powstał przy wsparciu, które miejscowy samorząd pozyskał z unijnego programu pomocowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

© Wizualizacja targowiska w Kołaczycach

Budowa targowiska stałego Mój Rynek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kołaczycach rozpoczęła się w sierpniu 2012 roku, a wymagany termin realizacji robót ustalony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono na 10 grudnia 2013 roku. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę Kołaczyce z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Targowisko na miejscowych „Błoniach”, czyli na terenie położonym tuż przy drodze powiatowej łączącej Kołaczyce z Brzyskami, wybudowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. z Jasła, które w ogłoszonym przez gminę przetargu nieograniczonym przedstawiło, jako jeden z siedmiu oferentów, najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę.

© Wizualizacja targowiska w Kołaczycach
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Miejsce to zostało wybrane na podstawie konsultacji prowadzonych pomiędzy urzędnikami, a Zarządem Miasta Kołaczyce. – Wybraliśmy tą lokalizację w związku z tym, że Kołaczyce mają typową zabudowę średniowieczną i te uliczki są bardzo małe. Zwyczajnie, nie było tego tam gdzie zrobić. Był kiedyś większy plac, na którym zdarzało się, że mieszkańcy handlowali, ale został on przeznaczony pod parking, który służy całej gminie. W związku z tym taka lokalizacja. Poza tym pozwala ona na to, że gdy w przyszłości targ być może się rozbuduje to jest możliwość dobudowania. Te tereny to są „błonia kołaczyckie”, które liczą 30 hektarów ziemi. My tym dysponujemy więc nie musimy o nie walczyć. – podkreśla Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce.

POSŁUCHAJ:

Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną „Zielonego Rynku” opracowała Pracownia Architektury Paweł Potempa z Jasła. Przedsięwzięcie obejmowało przede wszystkim wykonanie utwardzonego placu o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie, która w przyszłości ma ewentualnie chronić to miejsce przed wezbranymi wodami przepływającego tuż obok niewielkiego potoku Liczkówka, który wielokrotnie podczas powodzi dawał się we znaki okolicznym terenom. Ostatnio – trzy lata temu.

Ten plac jest podniesiony i tak skonstruowany, że jak są jakieś wylewy w Kołaczycach to woda stoi jeden dzień i ona schodzi. Niczemu ona tutaj nie zagraża. Poza tym budując taką inwestycję musimy ją uzgadniać z różnymi instytucjami, m.in. z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. RZGW w Krakowie jest zarządcą tego strumyku, który tutaj nieopodal płynie. Nie widział przeszkód, że możemy tutaj wybudować. Gdyby uznali, że to jest aż tak zalewowy teren to by nie wydali nam zgody na budowę targowiska. Posiłkując się danymi, które znajdują się w Krakowie, gdzie takie wylewy jakie były trzy lata temu zdarzają się raz na pięćset lat, wspólnie zaryzykowaliśmy i wybudowali ten plac. – przyznaje pani burmistrz.

Główny element placu handlowego stanowi pięć wiat targowych o konstrukcji stalowo-drewnianej z dwuspadowym dachem (każda o powierzchni użytkowej 37,5 m. kw.) oraz wykonany w technologii tradycyjnej parterowy budynek higieniczno-sanitarny (o powierzchni użytkowej 41,73) m. kw.) z dwuspadowym dachem, do którego doprowadzono kanalizację sanitarną, wodociągową, gazową i centralnego ogrzewania. W obiekcie projektant uwzględnił: przedsionek z dwoma umywalkami, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla kobiet i mężczyzn, toaletę dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe i kotłownię z niezależnym wejściem z zewnątrz.

Ponadto wykonano całą infrastrukturę towarzyszącą kompleksowi poprzez odwodnienie terenu, budowę parkingu dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych z udostępnieniem miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie terenu za pomocą dziewięciu ozdobnych lamp parkowych oraz ustawienie elementów „małej architektury” w postaci żeliwnego zdroju wodnego umieszczonego na postumencie z kostki granitowej, stojaków na rowery konstrukcji stalowej posadowionych na postumencie z kostki granitowej i koszy na śmieci (sześciu sztuk).

Dokonano również nasadzeń roślinności w postaci ozdobnych klonów kulistych oraz dwóch zieleńców z roślinami ozdobnymi.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiaj targowisko zostało oddane oficjalnie do użytku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Stanisław Dunaj oraz przewodniczący Zarządu Miasta Kołaczyce Franciszek Bernal, a poświęcenia obiektu dokonał proboszcz tutejszej parafii pw. św. Anny Jan Sabat.

Z tej okazji dla mieszkańców zorganizowano „Jarmark Andrzejkowy”, podczas którego święty Mikołaj rozdawał prezenty dla dzieci i dorosłych, a dla handlujących przygotowano bezpłatne miejsca wystawiennicze z możliwością prezentacji i sprzedaży własnych produktów. Takich miejsc jest w sumie czterdzieści.

Jako gospodarz gminy zauważam, że w okolicznych miejscowościach są duże targi, a przecież Kołaczyce jako małe miasteczko też mają swoje tradycje. Obserwuję, że wielu mieszkańców zwłaszcza z tych małych miejscowości gminy chciałoby sprzedawać nie tylko swoje wytwory ziemi, ale też wspaniale rozwija się na naszym terenie rękodzieło. Mają problem z prowadzeniem działalności gospodarczej na szeroką skalę. W związku z tym, razem z Zarządem Miasta Kołaczyce postanowiliśmy, że będziemy aplikować o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ten sposób udało nam się złożyć wniosek. Został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski i dostaliśmy dotację na budowę targowiska w Kołaczycach. – powiedziała Małgorzata Salacha.

Same prace budowlane kosztowały gminę Kołaczyce 599 503,17 złotych, z czego 75 procent całego przedsięwzięcia sfinansowano z dotacji uzyskanej w ramach unijnych funduszy pomocowych na rozwój obszarów wiejskich.

Obiekt będzie czynny codziennie, a administrować nim będzie osoba zatrudniona przez urząd na stałe.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W Kołaczycach oddano do użytku „Zielony Rynek””

  1. Brawo Pani Burmistrz !!!!! Super!!!!!!!!!! Jestem pełna podziwu i nie tylko ja .Tak trzymać !!!!