Informacje

Powiat i uczelnia zacieśniają współpracę

Powiat Jasielski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie zacieśniają współpracę. W czwartek, 12 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie z przedstawicielami krośnieńskiej uczelni – Dominikiem Wróblem i Piotrem Waisem, podczas którego dyskutowano o możliwości współpracy oraz polach, na jakich miałaby ona przebiegać.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie dotyczyć będzie nie tylko popularyzacji nauki, wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych. Polegać będzie także na wymianie doświadczeń, realizacji wspólnych projektów i inicjatyw gospodarczych.

Przyniesie ona również wymierne korzyści dla funkcjonowania starostwa, co podkreślał Starosta Jasielski Adam Kmiecik. – Dzielmy się doświadczeniami na każdej płaszczyźnie, nie tylko edukacyjnej. Dla starostwa bardzo ważna jest druga płaszczyzna – naukowa, techniczna, z której możemy korzystać. Dzięki współpracy z krośnieńską uczelnią wiele usług możemy mieć po prostu taniej, a to jest ważne dla powiatu. Bardzo chciałbym, abyśmy opracowali wspólnie z PWSZ program, który usprawniłby system informatyczny starostwa tak, aby w przyszłości większość spraw można było realizować przez internet. Chciałbym, abyśmy nawiązali również współpracę na płaszczyźnie geodezyjnej. Tu spektrum działania jest olbrzymie, bo jesteśmy w trakcie tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej i liczymy na pomoc w przeszkoleniu naszych pracowników do obsługi tego systemu.

Bardzo ważny dla Powiatu Jasielskiego jest rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jako jedynej uczelni w regionie z kierunkami politechnicznymi. Jeżeli nasza współpraca trochę przyczyni się do rozwoju PWSZ, to będzie wielki sukces – dodał Starosta.

W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Jaśle uczestniczyli także dyrektorzy szkół i jednostek, których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski.

Podczas spotkania uzgodniono m.in., że w ramach współpracy w jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych organizowane będą zajęcia edukacyjne prowadzone przez wykładowców PWSZ w Krośnie, a uczniowie naszych szkół będą wyjeżdżać do Krosna, aby móc uczestniczyć w warsztatach organizowanych na uczelni.

Współpraca powiatu z PWSZ pozwoli również na realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2014 – 2020, bowiem w nowej perspektywie finansowej spore środki zostaną przeznaczone na edukację.

Intencją władz uczelni jest utworzenie i rozwijanie regionalnej współpracy realizowanej w formie spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnych inicjatyw. Rozpoczynając 15 rok działalności jesteśmy przekonani, że działając w środowisku lokalnym, będziemy uczestniczyć w wielu ważnych przedsięwzięciach natury naukowej, kulturalnej i społecznej na terenie Powiatu Jasielskiego – powiedział kończąc spotkanie Dominik Wróbel.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE