Informacje

Promują i wspierają miejską kulturę. Zostali nagrodzeni

Statuetki „Mecenasa Kultury Jasła 2013” oraz „Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury” wręczono podczas niedzielnego spotkania „Przy wigilijnym stole” osobom prywatnym promującym dorobek kulturalny miasta oraz przedsiębiorstwom, które finansowo i materialnie wspierają organizację przedsięwzięć kulturalnych adresowanych do lokalnej społeczności.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

WIĘCEJ ZDJĘĆ W NASZEJ FOTOGALERII: „Przy wigilijnym stole 2013″

Bez mecenatu finansowego ze strony miejscowych przedsiębiorstw trudno byłoby zorganizować jakiekolwiek większe wydarzenie kulturalne, dlatego doceniając wkład w promowanie i rozwój twórczości kulturalnej naszego miasta lokalny samorząd wyróżnia corocznie podmioty gospodarcze tytułami „Mecenasa Kultury Jasła”. W tym roku nagrody z rąk burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego oraz dyrektora Jasielskiego Domu Kultury odebrali przedstawiciele pięciu firm. Wśród nich są te, na pomoc których można liczyć od wielu lat, czyli: Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Jaśle, Sieć Jasielskich Sklepów MPM sp.j. oraz Jasielskie Centrum Reklamy FROGART.

W gronie laureatów debiutował Polwax S.A. – specjalizująca się w produkcji parafin przemysłowych firma, działająca na terenie dawnej Rafinerii przy ulicy 3-go Maja.

Firma Polwax, chociaż młodziutka na naszym rynku, ale już wspaniale wspiera miasto Jasło m.in. w realizacji ważnego przedsięwzięcia związanego z promocją miasta Jasła, czyli „Apteką Łukasiewicza” za co chciałem bardzo serdecznie podziękować. To jest duże i ważne dla nas wsparcie z tego sektora przemysłu, z którym był związany Ignacy Łukasiewicz. Bardzo dziękuję. – powiedział burmistrz Andrzej Czernecki.

Nagrody odebrali przedstawiciele poszczególnych firm: Roman Kościow (LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle), Mariusz Konieczny (zastępca dyrektora ds. eksploatacji PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie), Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal (współwłaściele MPM-u), Dorota Litarowicz-Becla (Prokurent Zarządu Polwax S.A.) i Józef Nawracaj (właściciel FROGART-u).

Oprócz tytułu mecenasa, wyróżnione firmy otrzymały pamiątkową statuetkę oraz list okolicznościowy o jednakowej treści dla wszystkich, w którym zacytowano słowa Antoniego de Saint-Exuperego: „Im więcej dajesz, tym bardziej rośniesz”. Czytamy w nim: „Działania wspierające kulturę, naukę i społeczności lokalne są ważnym elementem strategii każdej firmy liczącej się w środowisku. Gratulujemy Państwa firmie zaangażowania w życie kulturalne naszego miasta. Z przyjemnością informujemy, że otrzymali Państwo tytuł >>Mecenas Kultury 2013<< w uznaniu zasług w propagowaniu kultury i nieocenioną pomoc finansową w organizacji wydarzeń artystycznych adresowanych do mieszkańców Jasła”. Podpisali: burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk.

Bardzo mi miło po raz kolejny z rzędu odbierać w imieniu Grupy LOTOS tą jakże ważną nagrodę. Fajnie, że jesteśmy doceniani za to, co robimy tutaj na terenie Jasła w ramach kultury. Nasze działania dotyczą również zagadnień społecznych, sportu, edukacji. Natomiast to, co robimy w ramach kultury i w roku 2013 się wydarzyło to myślę, że w 2014 roku będziemy kontynuować. Może nawet niektóre rzeczy wzmocnimy. – powiedział Roman Kościow, jeden z dzisiejszych nagrodzonych.

Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku to jeden z największych podmiotów gospodarczych działających na terenie naszego kraju – koncern naftowy specjalizujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą wysokiej jakości produktów naftowych. W swojej ofercie posiada również wysokiej jakości oleje smarowe oraz asfalty. Spółka posiada u nas swój oddział, powstały na bazie dawnej Rafinerii Jasło. W bieżącym roku wspierała szereg przedsięwzięć organizowanych w naszym mieście, m.in. Dni Jasła 2013, akcję edukacyjną „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”, a obecnie innowacyjny w skali całego kraju projekt „Jasielska liga naukowa z LOTOSEM”. Nie zapominamy również o sprzęcie medycznym zakupywanym dla miejscowego szpitala.

Tytuły „Mecenasa Kultury Jasła” zostały wręczone po raz dziesiąty.

Burmistrz Andrzej Czernecki wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Jasła Elżbietą Bernal, doceniając osoby, które „w sposób szczególny wyróżniają się w pracy twórczej, upowszechnianiu i ochronie dorobku kulturalnego Jasła i regionu jasielskiego”, wręczyły Nagrody Miasta Jasła w dziedzinie kultury za 2013 rok. Kapituła postanowiła uhonorować pięć osób.

Tegorocznymi laureatami zostali: przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – prezes Wiesław Hap i wiceprezes Felicja Jałosińska oraz Wacław Jamer, Mieczysław Kogut i Antoni Jodłowski.

W imieniu wyróżnionych głos zabrała Felicja Jałosińska: – Dziękujemy mieszkańcom Jasła i powiatu jasielskiego. Co prawda ja reprezentuję Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, czyli sama nazwa mówi jak stowarzyszenie miłuje wszystkich mieszkańców. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazywaną pomoc, bo gdyby nie państwo, na pewno nie moglibyśmy osiągnąć dzisiejszego wyróżnienia. To Wam należą się oklaski i nasza wdzięczność. Z okazji świąt i Nowego Roku chciałam Państwu życzyć wszystkiego najlepszego: przede wszystkim zdrowia, pomyślności. Oby następny rok był dla nas wszystkich łaskawszy. Pozdrawiam mieszkańców Jasła i okolic, wszystkich naszych przyjaciół, którzy nas wspomagają. To, że mogliśmy mieć takie osiągnięcia w wydawnictwach i wystawach to jest też Wasza zasługa. Zasługa mieszkańców, którzy przynoszą nam różne archiwalne dokumenty, zdjęcia i inne materiały.

Te wyjątkowe chwile towarzyszyły spotkaniu „Przy wigilijnym stole”, którego gospodarzem była dyrekcja Jasielskiego Domu Kultury: Janusz Szewczyk i Helena Gołębiowska. O oprawę muzyczną zadbał nowo powstały big band Jass Brass Consort pod dyrekcją Wojciecha Nowickiego oraz wokalista jasielskiego zespołu Afera Blues Group Zbyszek Wypasek.

Z programem „Po kolędzie” wystąpił gościnnie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie” z powiatu nowosądeckiego.

Dziekan jasielski ks. Zbigniew Irzyk gratulując dzisiejszym nagrodzonym podkreślił, że w trakcie corocznych spotkań przedświątecznych „przypominamy sobie, że stanowimy jedną rodzinę. Rodzinę żyjącą w tym mieście, wspólnie się wspomagającą, zdążającą w tym samym kierunku, a więc w stronę Boga”.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 2014 roku złożył zaproszonym gościom oraz wszystkim mieszkańcom naszego miasta życzenia:

„Aby te święta na nowo pozwoliły nam odczytać prawdę, że jesteśmy dziećmi Bożymi i abyśmy zatrzymując się nad Bożą Dzieciną przy Bożym żłóbku odeszli stamtąd w pełni w pokorze. Wiedząc, że Bóg stał się człowiekiem, a więc stał się tak małym, abyśmy stali się wielkimi. Ale także abyśmy zabrali stamtąd miłość, pokój i radość. I pewność, że wszystko to, co się tu rozpoczyna, nie ma końca. Życzę Wam, abyście także idąc w tą rzeczywistość codziennego sprawowania obowiązków różnego rodzaju i żyjąc w Waszych domach głosili prawdę, że Jezus jest Synem Bożym. Byście się tego nie wstydzili, byście umieli pokazać czynem i słowem, że jesteście ludźmi wiary. Niech też to, co jest ważne – zdrowie, towarzyszy Wam opieka Matki Najświętszej. Cieszcie się pięknie radością w Waszych rodzinach, miłością, zrozumieniem, zgodą. Niech nasze spotkania w całym następnym roku będą bogate w życzliwość i wzajemną zgodę”.

Spotkanie wigilijne zakończyło łamanie się opłatkiem oraz degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich z naszego regionu. Tej części towarzyszyło wspólne kolędowanie z udziałem zaproszonej kapeli ludowej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Promują i wspierają miejską kulturę. Zostali nagrodzeni”